Kategoriarkiv: Diverse

Referat af borgermøde om Torslundevej

Torslunde Bylaug afholdt den 6. marts kl. 14-15 borgermøde om de foreslåede ændringer af Torslundevej med anlægning af bl.a. gang/cykelstier i hver side af vejen om nye vejbumt. Ishøj kommune og det rådgivende ingeniørfirma Niels & Risager fremlagde projektforslaget og svarede på spørgsmål. Der blev bl.a. peget på følgende:

  • Der anvendes en planlægningshastighed på 40 km/t
  • Der lægges op til, at der laves afløbsrender mellem vejbane og fællesstier, der kun afbrydes ved sideveje
  • Der laves trapezbump med hævet flade i de 3 kryds
  • Fartdæmpere laves ved at indsnævre vejen til 4,5m. Der skal kunne gennemkøre landsbrugsmaskiner
  • Der anlægges fællesstier på 1,7m i begge sider af vejen og en rabat på ca. 0,7 m
  • Der plantes træer ved fartdæmperne
  • Indsatser i gadelamper udskiftes til LED
  • De kigger på muligheden for kantsten, hvor problemet dog er niveauforskel ift. udkørslerne
  • Projektet opstartes efteråret 2016, og forventes færdig i foråret 2017

 

Bystyre – Ledig plads

Kære Torslunder

Desværre har en fra Bystyret formastet sig til at flytte fra byen i løbet af foråret – Forstå det hvem der kan:-)

Så sidder du med en lille Bymand i maven, bliver der altså en ledig plads i Bystyret snarest. Du skal blot huske at række fingeren op på Bystævnet og modtage folkets hyldest – Så nemt går det næsten altid, men jeg kan selvfølgelig ikke love noget.

Har du spørgsmål til arbejdet i Bystyret er du MEGET velkommen til at kontakte mig pr mail torben@mandrupsoftware.dk eller telefon 228 228 00.

 

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

PISA-finger-490x240

Fastelavn og tøndeslagning i Torslunde den 7. februar

fastelavn-i-torslundeDer er fastelavnsgudstjeneste i Torslunde kirke søndag den 7. februar kl. 13.00. Landsbyernes Børnekor medvirker med sange og flotte kostymer.

Torslunde Menighedsråd og Torslunde Bylaug holder derefter tøndeslagning ca. kl. 13.30 på præstegårdspladsen og kåring af  kattekonge og dronning.

Der vil være varm chokolade og fastelavnsboller. I må meget gerne tilmelde jer snarest til organist Lars Grangaard på mail: torslundekirke@gmail.com eller tlf. 3886 2035 så vi ved nogenlunde hvor mange fastelavnsboller vi skal handle ind til.

Torslunde Menighedsråd og Torslunde Bylaug  står sammen om dette arrangement.

fastelavn-i-torslunde2

Del din søndag med verdens fattigste kvinder

Når der i Torslunde den 13. marts sendes frivillige indsamlere på gaden ved den årlige landsdækkende Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp, er fokus på verdens fattigste kvinder. Mange af dem er lige nu på flugt.

 80 % af verdens næsten 60 mio. flygtninge er kvinder og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og piger tvinges på flugt, er de meget sårbare. Familien og de netværk, som gav tryghed hjemme i lokalsamfundene, er brudt sammen. Familier er spredt, klaner brudt op, og kvinder uden familiens beskyttelse er i stor risiko for voldtægt og andre former for vold.

Også i flygtningelejrenes relative sikkerhed er kvinder og piger sårbare. I en flygtningelejr er man fange i sit eget liv. Alt sættes på pause, og det eneste, man kan gøre, er at vente. Vente på løsninger på konflikter, man ingen indflydelse har på. Konflikter, der måske slet ikke er udsigt til løsning på overhovedet.

Håbløshed og frustration, mangel på mad, uddannelse og muligheder fører ofte til konflikter og overgreb i lejrene, og mange synker hen i apati og mister troen på, at det nytter at gøre en indsats.

En historie blandt mange

100.000 menneskers liv er sat på ‘hold’ i Za’atari flygtningelejren i Jordan. 100.000 syrere venter på at komme hjem.

Salam på syv år har ventet i Za’atari i næsten tre år. I 2013 blev livet i Syrien så farligt, at 20 af familiens kvinder flygtede til Jordan med børnene, mens mænd og fædre blev tilbage for at kæmpe.

Selv om Salam ofte smiler, savner hun livet i Syrien. Mest af alt savner hun sin far. Han blev arresteret og forsvandt sporløst for mere end tre år siden. Hun savner også sin storebror, der faldt i kamp mod de syriske regeringstropper.

Salam er startet i første klasse i en af lejrens skoler. Hun aner ikke, hvordan hendes liv vil forme sig, men på trods af de hårde odds har hun klare planer for fremtiden. Hun vil være lærer.

Det er bl.a. piger som Salam og hendes familie,  Folkekirkens Nødhjælp ønsker at hjælpe ved årets sogneindsamling.

Læs mere eller tilmeld dig som indsamler centralt på www.sogneindsamling.net eller lokalt i Torslunde sogn på mailadressen hellegram@ishoejby.dk eller på tlf. 5133 0702

salam

Salam

Så længe Salam kan gå i skole og der er håb om en bedre fremtid, bliver familiens kvinder og børn i Za’atari flygtningelejren i Jordan. Der er brug for hjælp i nærområderne for at sikre de mange flygtninge et værdigt liv.

Foto: Kim Dang Trong

Borgermøde – Torslundevej

Kære Torslunder

2016 er året hvor vi endelig skal have gjort noget radikalt ved forholdene på Torslundevej. Det drejer sig om de trafikale forhold: Hastighedsdæmpning og cykel/gangsti, mens også afvandingen skal renoveres. Sidstnævnte betyder desværre, at al sejllads med kano på fortovet må anses for umuligt i mange år fremover:-)

I den forbindelse, indkaldes hermed til Borgermøde i Konfirmandstuen søndag den 6. marts kl 14. Snedige folk vil bemærke, at det er umiddelbart før årets Bystævne, hvorfor vi starter PRÆCIS kl 14. Til mødet vil repræsentanter for kommunen fremvise de foreløbige projektplaner og være lydhøre overfor for Jeres gode idéer.

Vel mødt – Husk at tilmelde Jer Bystævnet på forhånd.

– Torben Mandrup

Vejtestbump-e1382638418354-640x478