Alle indlæg af Adam Lebech

Borgermøde om Energinets planer om transformerstation

De grønne områder ved Torslunde og Solhøj er udpeget til et epicenter for den grønne omstilling. Det er svært at være imod – vi skal alle bidrage. Men derfor skal du alligevel forholde dig til, hvad det er, der er ved at ske med dit lokalområde. Begavet grøn omstilling kræver kritiske borgere, der presser på for at sikre de bedst mulige løsninger i lokalområderne. Og her kommer du ind i billedet:

KOM TIL ENERGINETS BORGERMØDE PÅ MANDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 19 PÅ HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM: BLAND DIG I HVORDAN ENERGINETS PLANER OM TRANSFORMERSTATION, VEJANLÆG, TUNG TRAFIK, STØJ OG P-T-X-ANLÆG SKAL REALISERES.

Tilmeld dig her lige nu lige her: www.htk.dk/transformer

Energinet, som står for at realisere projekterne, kører hen over både borgere og kommune i planlægningsprocessen. Vi bliver f. eks. bedt om at tage stilling til de store anlægsprojekter uden at få informationer om de tilknyttede store vejføringer, som vil lede tung trafik gennem vores grønne områder.

Dertil kommer, at HOFOR har advaret Energinet om, at de udpegede placeringer er uforenlige med beskyttelse af Torslunde/Solhøjs uerstattelige drikkevandskilder, som forsyner hele København med rent vand.

Den grønne omstilling indebærer nogle af Danmarkshistoriens største investeringer. De skal planlægges med omhu for at sikre, at vi får de bedst mulige løsninger. De skal ikke forhastes igennem pga. urealistiske tidsplaner. Og de skal ikke ske på bekostning af rent drikkevand eller uden omtanke for, hvordan vi undervejs passer på vores naturområder. Forhastet udrulning af den grønne omstilling giver os mindre og dårligere grøn omstilling.

Vælgermøde på vandværket 13. oktober

Som optakt til folketingsvalget den 1. november inviterer Torslunde Bylaug til vælgermøde den 13. oktober kl. 19-21 i den gamle vandværksbygning på Allévej 29 i Torslunde.

Du får mulighed for at møde dine lokale folketingskandidater – og bylauget arbejder på at få alle de politiske partier repræsenteret i politikerpanelet.

Charlotte La Cour fra byen er ordstyrer, så skarpe spørgsmål er velkomne.

Der kan være køligt så husk varmt tøj.

Der bydes på kaffe undervejs.

Der er parkering langs alléen (på marken) op til vandværket.

Tag naboen med under armen.

Vel mødt i demokratiets maskinrum.

Aarhus Universitets foredrag i naturvidenskab

Her i efteråret fortsætter den skønne forening af klogskab og kaffe i form af livestreaming fra Aarhus Universitets foredragsrække om naturvidenskab. Hvis du tror, at du ikke er interesseret i naturvidenskab tager du fejl… ta’ med og få en perlerække af aha-oplevelser. Det hele serveres lige rundt om hjørnet i konfirmandstuen – og det fås ikke bedre om man så drog til kongerigets hovedstad.

Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer:

04.10  – Kvantefysik og atomernes vilde verden

25.10  – Søvn og immunforsvaret

01.11  – Vores urolige klode

15.11  – Datalogien i din lomme

Foredragene er fra kl. 19-21. Kaffen er klar fra kl. 18.45.

Se mere om de kommende foredrag her: https://ofn.au.dk/sted/

Høstfest i Torslunde den 27. august 2022

Den 27. august er det tid til endnu en høstfest i Torslunde på Håberdetgård. Vi starter kl. 16 og etablerer festen sammen. Festen begynder, når vi har stillet borde og pavillon og andet op. Der bliver tilberedt kød og fisk på grillen og øl/vand/vin kan købes.

Hvis du/I vil med skal flg. gøres: Meld til på tosselunde@me.com – senest 20. august.  Medbring tilbehør til den fælles buffet og evt. egne drikkevarer. Medbring dug, bestik, tallerkener, glas. Betal på dagen 75 kr. pr. voksen (børn under 12 gratis).

Vi håber mange vil være med til at vedligeholde traditionen. 

Venlig hilsen Niels, Anne-Mette, Jens og Charlotte

********************************************

Stemningsbilleder fra tidligere høstfester:

Referat af bystyremøde 13-06-2022

1. Økonomi v. Dorte
Den eneste opdatering til økonomien er, at der er brugt 3000 til festivalen og 7500 til et nyt telt. Der søges om midler fra §18 puljen i kommunen til nyt telt.

2. Opfølgning på Grundlovsfesten v. alle.
Grundlovsfesten var et godt arrangement, der var et flot fremmøde, men der skal arbejdes for at få flere hænder til opstilling. Vi var glade for det nyindkøbte telt, det aftales at lejen skal sættes i vejret til 350 kr., så der langsomt genereres midler til løbende udskiftning af teltet.

3. Opfølgning på referat fra seneste bystyremøde v. alle (vedhæftet her)
Der skal følges op på pkt. om bedre internetløsning i Torslunde. Morten, Helle og Dorthe er i gang med materiale til uddeling for at hverve flere medlemmer til bylauget.

Information om fjernvarme:
Borgere i Torslunde har efterlyst en samlet plan for, hvordan byens husstande kan overgå til grøn varme for dermed at sikre, at byens borgere ikke realiserer hver deres løsning, hvis der var mulighed for at effektivisere/spare ved hjælp af en fælles løsning. Folketinget har i dette forår besluttet, at kommunerne i løbet af indeværende år skal udarbejde planer for, hvordan borgerne kan skifte til grøn varme. Det indebærer blandt andet, at alle husejere med gas- eller oliefyr inden nytår vil modtaget et brev fra kommunen, der skal anvise, hvordan borgerne bedst planlægger udskiftning af gas- og oliefyr. Det betyder konkret for Torslunde, at vi afventer kommunens planer og anvisninger. Når disse foreligger, vil bylauget eventuelt tage initiativ til et lokalt borgermøde, hvor kommunens planer specifikt for Torslunde kan blive klargjort.

Ind til da anbefaler bylauget, at byens borgere orienterer sig nærmere:

Legeplads
Der er lavet et borgerforslag om etablering af legeplads i Torslunde, det opfordres til at man går ind og klikker på linket for at bakke op om det. Det kan man via dette link: https://ishoj.dk/borger/demokrati/borgerforslag/?msclkid=9bbd3bdca84c11ec8767d8decec657ef


Kirsten udsender datoer om foredrag om naturvidenskab til efteråret.
Læs mere her: https://ofn.au.dk/sted/ 

Infrastrukturplan er i proces, den forventes klar til næste møde.

Projekt Lille Vejleå. Læs i vedhæftede fil om projektet om flytning af åens nuværende placering, samt fjernelse af betonkanten.

4. Status på hjemmesiden v. Kirsten
Hjemmesiden skal ændres på længere sigt, der er allerede ryddet op i punkterne.
Alle kommentarfelter er fjernet, fremover kan man sende kommentarer eller spørgsmål  til: bystyret@torslunde.dk.
Man kan også kommunikere via bystyrets facebookside.

5. Snak om Torslunde Årshjul v. alle
Der skal udarbejdes et årshjul, vigtigt at vi får koordineret aktiviteterne, så de ikke falder oven i hinanden.

6. Planlægning af høstfest v. alle
Høstfesten holdes endnu en gang på Håberdetgård d.27.8. Nærmere information følger.

7. Planlægning af dato for næste bystyremøde
Næste møde afholdes 22.08.22 kl. 19 hos Kirsten

8. Eventuelt:

 • Vedligehold af byens grønne områder (jf. mail fra Helle) Det blev aftalt, at vi henvender os til kommunen, og beder dem om at leve op til deres opgave om at vedligeholde arealerne. Skrivelse til kommunen vedhæftet.

Sti i Solhøj: privat grund eller fælles vej
Bylauget undersøger hvorvidt der er offentlig adgang til stien mellem Thorsbrovej og Solhøjvej.

Grundlovsfest den 5. juni 2022

Endelig er vi klar til at fejre grundloven, demokratiet og fællesskabet i Torslunde “som vi plejer”! Det betyder at vi holder grundlovsfest den 5/6 på festpladsen ved Håberdetgård fra kl. 14.

Der vil være boder til børn og voksne (ja – også hønseskidning!), salg af drikkevarer, pølser og kage, fællessang og naturligvis grundlovstale – denne gang med vores nye borgmester, Merete Amdisen.

Når eftermiddagen bliver til aften spiser vi sammen – festudvalget sørger for det, der skal grilles, og alle medbringer tilbehør til fælles buffet. Tilmelding senest 1/6.

Vil du hjælpe med at lave en god grundlovsfest?

• Du kan donere præmier til det legendariske grundlovs-lotteri

• Du kan hjælpe med at gøre festpladsen klar. Vi mødes den 5/6 kl. 10 til fællles morgenmad og går i gang

• Du kan tage en tjans i enten forsyningsboden eller en af børneboderne

• Du kan bage en kage til forsyningsboden

• Du kan hjælpe med at rydde op om formiddagen den 6/6

Skriv til en af arrangørerne på Facebook, mail til Maria på Sc@htgym.dk eller 20987450, hvis du vil give en eller flere hænder med til festen! Og skriv også til os, hvis du vil tilmelde dig til fællesspisningen. Mange hilsner fra grundlovsfestudvalget

Ditte ElsborgAnette Nørbjerg Luffe  og Maria Schou

Grundlovsfest i Torslunde

Referat af bystyremøde 19-04-2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Hos Kirsten

Deltagere: Dorte, Bjarke, Kirsten, Helle, Niels; Wili

Not there: Morten, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret. 
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Økonomi

 • Dorte gennemgik statusregnskab pr. 18. april. Der er totalt indtægter på kr. 21.000 og udgifter på kr. 11.311. Der er fortsat en række større udgiftsposter for året, som ikke er disponeret i regnskabet (herunder sponsorat til Mandemarch og Torslunde Festival mv.)

Opfølgning på bystævnet (og referat fra bystævnet)

 • Bystævnet havde stort fremmøde på ca. 70 medlemmer, hvilket er meget positivt.
 • Traktementet til bystævnet var dyrere end normalt, men der er bred enighed i bystyret om at traktementet understøtter bylaugets arbejde og byens sociale fællesskab.
 • På bystævnet blev følgende konkrete sager præsenteret/foreslået:
 1. Alternativ internetløsning

Mange husstande har dårlig internetforbindelse. Bystyret – under Bjarkes ledelse – sigter efter at præsentere forslag til ny internetløsning indenfor det kommende halve år. 

 • I mellemtiden arbejder Dorte og Morten på at få flere af byens borgere med om bord i bylauget, så vi står stærkere ift. forhandlinger med internetudbydere og ift. den efterfølgende udrulning. I løbet af foråret uddeles flyer med opfordring til at blive medlem af bylauget (se bullet nr. 2 under afsnit om ”Stærkt bylaug”).
 1. Fælles, alternativ varmeløsning

Mange husstande står overfor at skulle finde ny opvarmning som led i den grønne omstilling. Bystyret undersøger mulighed for fælles varmeløsning. Ishøj Kommune arbejder på en plan, som nu accelereres af regeringens nye udspil, som kræver, at husstande, der opvarmes af naturgas, skal have besked om alternative muligheder inden årets udgang. Kirsten og Ole følger op på dette.

 1. Diverse
 • Bylaugsmedlemmer med mindre børn kan have svært ved at deltage i bystævnet. I den forbindelse er bystyret blevet opfordret til at overveje børneaktiviteter ifm. bystævnet. Bystyret har besluttet ikke at prioritere børneaktiviteter på bystævnet, men lægger i stedet vægt på at understøtte de øvrige børnevenlige arrangementer i byen og vil derforuden arrangere livestreaming af fremtidige bystævner for borgere, der ikke kan deltage.
 • Bystyret fremsætter til næste bystævne forslag til vedtægtsændring, som vedrører præcisering af kontingentbetalingerne: borgere der kvalificerer til reduceret kontingent for pensionister er ansvarlige for at forhåndsinformere bystyrets kasserer, når den reducerede kontingentbetaling skal træde i kraft. Den reducerede kontingentbetaling vil ikke have tilbagevirkende kraft. 
 • På bystævnet blev nedsat en arbejdsgruppe under bystyret, som har til opgave at udpege en mulig placering for en legeplads. Lars Nejrup indgår i gruppen. Arbejdsgruppen refererer til Ole. Gruppen har brug for nærmere retningslinjer og Kirsten og Ole følger op.

Status på Ring 5 og transformerstationen i Solhøj

 • Kirsten orienterede om stort gennembrud i Ring 5-modstandsarbejdet. Den længe ventede forundersøgelse af Ring 5 er netop blevet offentliggjort og Venstre har i den forbindelse udmeldt, at de skifter holdning og nu støtter en ophævelse af de reserverede arealer til Ring 5 (transportkorridoren). Det betyder, at der nu er klart flertal i Folketinget for ophævelse af korridoren. Gennem arbejdet i foreningen Nej Til Ring 5 arbejdes der nu på at udnytte flertallet til at få ophævelsen effektueret. Specifikt arbejdes på at sikre opbakning til ophævelsen i Socialdemokratiet, så processen kan speedes op. Alternativt kan processen strække sig over en meget lang periode – det skaber usikkerhed om det nyvundne flertal og kan yderligere kompliceres af et folketingsvalg.
 • Energinet har informeret lodsejerne i Solhøj om, at man påbegynder miljøundersøgelserne af området ifm. en mulig placering af transformerstation for el fra Energiø Bornholm. Der foretages ikke miljøundersøgelser i andre områder, hvilket peger på, at Solhøj reelt allerede er valgt til transformerstationen. Bylauget skriver høringssvar til Energinet, når tiden kommer dertil. 

Status på Offentlige Foredrag i Naturvidenskab

 • Bystyret har dette forår lanceret livestreaming i konfirmandstuen af Århus Universitets foredragsrække Offentlige Foredrag i Naturvidenskab.
 • Foredragene har været godt besøgt med mellem 10-20 deltagere pr. gang.
 • Bystyret vil gerne fortsætte foredragsrækken i efteråret, men efterlyser hjælp til at bistå med afviklingen. Dorte og Kirsten afvikler forårets sidste foredrag den 26. april, hvor deltagerne opfordres til at give en hånd med til afvikling af foredragsrækken i efteråret.
 • Kirsten kontakter Menighedsrådet og anmoder om lån af Konfirmandstuen til foredragene i efteråret og foreslår desuden at bylaugets betaling for lån af Konfirmandstuen går til etablering af internetforbindelse og indkøb af lærred/projector/højttaler.

Status på idékataloget

Samlet infrastrukturplan

 • Liste over emner til en samlet infrastrukturplan for Torslunde/Solhøj blev gennemgået. Emner er indsamlet fra borgerinput og input fra bystyremedlemmer. 
 • Kirsten afstemmer listen med Ole for at afklare eventuelle sammenfald med igangværende projekter i kommunen
 • Kirsten udarbejder forslag til den endelige plan og sigter efter at kunne præsentere den på næste bylaugsmøde.
 • Bjarke slog et slag for Flextrafik-appen, som måske er ukendt for de fleste borgere. Appen giver alle borgerne adgang til at booke taxakørsel, som i en del tilfælde vil være konkurrencedygtig ift. almindelige taxapriser.

Spændigt fællesskab

 • Helle har foreslået et fællesspisningsarrangement a la Torslunde Folkekøkken. Forslaget blev bakket op. 

Skønne byrum

 • Niels har igen haft kontakt med HOFOR og presser fortsat på for at få færdiggjort oprydningen efter etablering af den nye vandledning fra Solhøj. 
 • HOFOR er lydhøre overfor vores ønsker – herunder også udbedring af våde områder på stien, hvor dræning til åen ser ud til at være beskadiget. 
 • Niels oplyste, at kommunen nu har sikret afmærkning af offentlig sti til åen langs hans grund. Niels undersøger om kommunen har yderligere planer ift. stien.
 • Kirsten kontakter Christian Lerche (ejer skoven på den anden side af åen) for at forhøre sig om stierne og eventuelt behov for skiltning. 

Stærkt bylaug

 • Dorte og Morten har lavet et fantastisk stykke arbejde med at lave overblik over medlemmer og potentielle medlemmer af bylauget. Der er 195 husstande i bylaugets geografiske område, hvoraf 90 er medlemmer af bylauget.
 • Dorte og Morten laver udkast til flyer som uddeles til potentielle bylaugsmedlemmer mhp. at samle flest mulige medlemmer til en fremtidig alternativ internetløsning i byen. 

Næste bylaugsmøde

 • Næste bylaugsmøde afholdes den 13. juni kl. 19 hos Kirsten.
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.