Medlemmer af bystyret

Bystyret vælges ved de årlige bystævner for to-årige perioder, jf. bylaugets vedtægter. Valg af Oldermand og to af bymændene finder sted i lige år. Valg af Skatmester og de to andre bymænd finder sted i ulige år. Såfremt et medlem af Bystyret udtræder af dette inden udløbet af en valgperiode, indtræder en suppleant i stedet, hvorefter Bystyret konstituerer sig. Der vælges 1. og 2. suppleant til Bystyret. 1. suppleanten vælges lige år, 2. suppleanten ulige år.

Følgende er medlemmer af bystyret efter bystævnet i marts 2022.

Oldermand
Kirsten Nymann
Torslundevej 195
kirsten@inzights.dk
(på valg næste gang i 2024)

Skatmester
Dorte Gadeberg
Smedeengen 12
gadeberg.familie@gmail.com
(på valg næste gang i 2023)

Bymand
Morten Markdanner Lindgren
Ellekilde 8
(på valg næste gang i 2023)

Bymand
Helle Gammelgaard
Helle Gammelgaard
Lille Bygade 14
tlf. 2229 4817
helle_gammelgaard@hotmail.com
(på valg næste gang i 2024)

Bymand
Ole Beckmann
Torslunde Bygade 17
tlf. 2338 7500
OBA@ishoj.dk
(på valg næste gang i 2024)

BymandNiels Berendsen
Niels Berendsen
Torslunde Bygade 21
tlf. 4371 0529 / 5132 2913
nibe@lejre.dk
(på valg næste gang i 2023)

1. suppleant
Bjarke Lybecker Brændgaard
Torslundevej 133
(på valg næste gang i 2023)

2. supplant
Vakant