Kategoriarkiv: Referater af bystyremøder

Referat af Bystyremøde 18-04-2016

Til stede: Torben, Adam, Niels, Helle, Wili og Mogens

1. Økonomi
Bylauget har en opsparing på ca. 50.000. Der hensættes 10.000 til køb af ny hoppeborg, når den nuværende ikke kan repareres mere.

2. Opfølgning på Bystævne
a. Der var enighed om, at bystævnet var gået godt, også det offentlige møde.
b. Der har været en klage over affald, som ikke giver anledning til yderligere tiltag.
c. Rammerne for græsslåning på shelterpladsen undersøges hos kommunen.
d. Det gamle vægskab er blevet meget slidt. Wili taler med Karsten om at lave det.
e. Muligheden for hævede røde flader undersøges ved at spørge kommunen.

3. Afholdelse arrangementer
Adam følger op på, at der er ansvarlige til alle arrangementer. Det tages op på næste møde.

4. Kommende møder med kommunen
a. Græs på shelterplads
b. Stisystemer gennem skoven
c. Lille Bygade. Der var en diskussion af, om bylauget skal tage sagen op. Det blev besluttet ikke at foretage noget, før der er enighed.

5. Retssagen om byjorden er blevet udsat. Vi afventer ny dato.

6 Evt.
Affaldsindsamling var en succes igen i år. Der var mindre affald de fleste steder i byen. Der var dog problemer, hvor der har været byggerier. Der lægges et indlæg på hjemmesiden.
Torben besøger de nye beboere i landsbyen.

Referat af Bystyremøde 01-02-2016

Referat af bystyremøde den 1. februar 2016
Til stede: Torben, Mogens, Adam, Daniel, Wili, Niels, Helle
 • Økonomi
  • Årsresultat på 40.423,00 i indtægter og 42.674,90 i udgifter
 • Planlægning af Bystævne
  • Dirigent: Charlotte melder sig
  • Øl/vand: Adam
  • Ost/Pølse: Torben
  • Brød: Helle
  • Vin: Niels
  • Økonomi: Daniel fremlægger
  • Beretning: Torben sender rundt i stikordsform, tilføjelse om at der ikke må smides haveaffald i skoven. Fremhævelse af alle initiativer i landsbyen, ikke kun dem som bylauget er en del af.
  • På valg er Torben, Wili, Adam, Helle – alle genopstiller
  • Ingen forslag er fremsendt.
 • Torslundevej
  • Torben deltager i møde med kommunen den 17. februar om vejprojektet.
  • Der afholdes borgermøde inden bystyremødet, hvor kommunen fremlægger forslag til vejprojektet. Reminder udsendes sammen med regnskab.
 • Festudvalg
  • Kalender: Adam laver en liste med datoer for arrangementer, der også skal vendes med Charlotte.
  • Tovholder: Der søges tovholdere til bystævnet. Fx en liste der sendes rundt. Adam laver listen.
 • Ældrecafe i Torslunde
  • Der blev afholdt møde den 13. januar. Der blev snakket om mulighederne for at etablere en ældrecafe, fx som en del af et byhus.
 • Lille Bygade
  • Der er sendt en forespørgsel til kommunen om vejlavsmodeller.
 • Torslunde Festival
  • Besætning af madtelt 27-28. maj. Der mangler en ansvarlig fra Bylauget og en 4-5 personer, der vil stå for det.
 • Gadejorde
  • Der er ikke noget nyt om retssagen. Ole Horskær er stoppet, og sagen er overtaget af centerchef Anja Carlslund.
 • Eventuelt
  • Ingen bemærkninger