Referat af bystyremøde 09-03-2017

Til stede: Torben, Adam, Helle, Wili, Ditte, Lars
Fraværende: Mogens, Niels
Referent: Adam
Regnskab for 2016
  • Der foreslås gennemført en hensættelse til hoppeborg på 10.000. Med dette vil der samlet været et underskud i år på 23.000, hvilket skyldes et underskud på 6.209 kr. Til grundlovsdagen og en række nyanskaffelser, bl.a. en rampe til shelterpladsen.
  • Bylauget foreslår, at kontingentet hæves med 50 kr. Til hhv. 250 kr. for husstande, og 150 kr. for pensionisthusstand.
Nabohjælp
  • Der vil skulle opsættes nogle skilte for nabohjælp, som man ansøger om til Teknisk Forvaltning. Mulighederne for nabohjælp foreslås drøftet under eventuelt på bystævnet. Det undersøges, om politiet kan deltage i bystævnet og fortælle om sikring af boligerne.
Bystævne 12. marts
  • Der udsendes reminder om Bystævnet på Thorshøjgård, herunder på Facebook. Der gælder retningslinjer ift. rygning og alkohol, som vi bør indskærpe. Helle har nøgle og lukker os ind. Vi møder ind en time inden kl. 13.00. Der bliver også et lille oplæg om Thorshøjgård.
  • Lars tager brød med, Niels vin, Torben pølse og ost og Wili øl og vand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.