Alle indlæg af Kirsten Nymann

HUSK BYSTÆVNET

HUSK TILMELDING TIL BYSTÆVNET SENEST PÅ SØNDAG DEN 3. MARTS.

Bystyret i Torslunde Bylaug afholder det årlige bystævne den 10. marts kl. 13 i Konfirmandstuen.

På bystævnet får du:
– Status på bystyrets arbejde.
– Ret til at vælge medlemmer til bystyret.
– Mulighed for at blive valgt ind i bystyret.
– Indflydelse på bystyrets arbejde.
– Vigtigt by-nyt.
– Godt smørrebrød og god vin.
– En snak med naboen og genboen.

Agenda:
Kl. 13.00:
1. Valg af dirigent.
2. Oldermandens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg til bystyret.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Kl. 14.15:
Bystyret byder på smørrebrød et glas vin og hyggelig snak.

Forslag iht. pkt. 6 skal være bystyret i hænde senest 10 dage før bystævnet. Send eventuelle forslag til: bystyre@torslunde.dk.

Tilmelding:
• Kun medlemmer af bylauget har adgang til bystævnet.
• Meld dig til bystævnet ved at skrive til: bystyre@torslunde.dk.
• Eller meld dig straks ind i bylauget og deltag i byens liv ved at skrive til: bystyre@torslunde.dk.

INDKALDELSE TIL BYSTÆVNE 2024

Bystyret i Torslunde Bylaug indkalder hermed til det årlige bystævne den 10. marts kl. 13 i Konfirmandstuen.

På bystævnet får du:
– Status på bystyrets arbejde.
– Ret til at vælge medlemmer til bystyret.
– Mulighed for at blive valgt ind i bystyret.
– Indflydelse på bystyrets arbejde.
– Vigtigt by-nyt.
– Godt smørrebrød og god vin.
– En snak med naboen og genboen.

Agenda:
Kl. 13.00:
1. Valg af dirigent.
2. Oldermandens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg til bystyret.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Kl. 14.15:
Bystyret byder på smørrebrød et glas vin og hyggelig snak.

Forslag iht. pkt. 6 skal være bystyret i hænde senest 10 dage før bystævnet. Send eventuelle forslag til: bystyre@torslunde.dk.

Tilmelding:
• Kun medlemmer af bylauget har adgang til bystævnet.
• Meld dig til bystævnet ved at skrive til: bystyre@torslunde.dk.
• Eller meld dig straks ind i bylauget og deltag i byens liv ved at skrive til: bystyre@torslunde.dk.

GLEM IKKE BYLAUGET

Husk her i januar at betale den årlige opkrævning af kontingent til Torslunde Bylaug. Du modtager enten opkrævningen med posten i form af girokort eller via automatisk BetalingsService.

Hvis du modtager et girokort med opkrævningen opfordrer vi til, at du tilmelder betalingen til BetalingsService, da det er nemmere både for dig og for os i bystyret.

Hvis du ikke er medlem af Torslunde Bylaug er januar den perfekte måned at melde sig ind: for 250 kr. støtter du og din husstand bylaugets indsats for byen og fællesskabet i hele 2024. Og du får adgang til at leje bylaugets telte, grill og hoppeborg til billige penge.

GIV EN FEST I JULEGAVE

Køb billetter med julerabat til Torslundefestival 2024. Spar kr. 100 på en weekendbillet og spar kr. 75 på en dagsbillet. Giv en billet i julegave til venner og familie. Festivalen er sjovt og hyggeligt fællesskab for folk i alle aldre. Og ved at købe billet støtter du op om de mange gode, frivillige kræfter, der bidrager til et livligt lokalsamfund.

Køb billet lige nu og lige her: https://www.billetsalg.dk/…/Torslunde%20Festival…/5485

JULETRÆSTÆNDING

Torslunde Kirke og Torslunde Bylaug inviterer til juletræstænding på søndag den 3. december. Christian holder gudstjeneste kl. 15. Juletræet foran præstegården tændes kl. 16. Vi synger og danser om juletræet til vi er forpustede, hvorefter der serveres glögg, æbleskiver og varm cacao.

VÆR BEREDT PÅ ONDE ÅNDER

Fæle folk i Torslunde indkalder byens onde ånder til Halloween lørdag aften den 28. oktober .

Hvis du tør, byder den uhyggelige grillmester Jonas på en grillpølse (eller er det en afhugget finger?) i nr. 139.

Bak op om det åndrige fællesskab i Torslunde:

1. Send børne-ånderne ud på en farlig tur gennem byen.

2. Vær beredt med slik bag nedrullede gardiner.

3. Skræm livet af ånderne med heksepynt i forhaven.

Gnæk og gys fra

Chefheks Maria Schou