Referat af borgermøde om Torslundevej

Torslunde Bylaug afholdt den 6. marts kl. 14-15 borgermøde om de foreslåede ændringer af Torslundevej med anlægning af bl.a. gang/cykelstier i hver side af vejen om nye vejbumt. Ishøj kommune og det rådgivende ingeniørfirma Niels & Risager fremlagde projektforslaget og svarede på spørgsmål. Der blev bl.a. peget på følgende:

  • Der anvendes en planlægningshastighed på 40 km/t
  • Der lægges op til, at der laves afløbsrender mellem vejbane og fællesstier, der kun afbrydes ved sideveje
  • Der laves trapezbump med hævet flade i de 3 kryds
  • Fartdæmpere laves ved at indsnævre vejen til 4,5m. Der skal kunne gennemkøre landsbrugsmaskiner
  • Der anlægges fællesstier på 1,7m i begge sider af vejen og en rabat på ca. 0,7 m
  • Der plantes træer ved fartdæmperne
  • Indsatser i gadelamper udskiftes til LED
  • De kigger på muligheden for kantsten, hvor problemet dog er niveauforskel ift. udkørslerne
  • Projektet opstartes efteråret 2016, og forventes færdig i foråret 2017

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.