Alle indlæg af Bystyre

Send et høringssvar om transformerstationen i vores grønne områder – frist mandag den 5. december

Miljøstyrelsen efterlyser idéer og forslag (=høringssvar) til, hvad der skal undersøges i den miljøkonsekvensrapport, som skal laves inden der kan træffes endelig beslutning om placering af ny, stor transformerstation i Solhøj.

Bylauget har i dag sendt to høringssvar med en række af forslag til, hvad der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten. Især opfordrer bylauget til, at Energinet kigger på helt alternative placeringer, som skåner det åbne landskab, kildepladserne og naturgenopretningsprojekterne omkring Solhøj.

Du kan nå at give dit besyv med ved at sende en mail med dine idéer, forslag og spørgsmål til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk. Det behøver ikke være mere end et par få linjer. Miljøstyrelsen skal modtage dit input senest på mandag.

Hvis du vil have inspiration til dit høringssvar, kan du finde det i bylaugets to høringssvar, som er vedhæftet her. Du er velkommen til klippe og kopiere herfra, hvis det matcher med noget af det, som du har på hjerte.

Energinet borgermøde den 23. november

Energinet afholder borgermøde på Zleep Hotel i Høje-Taastrup på onsdag den 23. november. Det er VIGTIGT, at du møder op (deltagelse kræver ikke tilmelding).

Mødet har til formål at indsamle borgernes idéer og forslag til indholdet af den miljøkonsekvensrapport, som skal laves forud for den endelige beslutning om, hvor transformerstationen i Solhøj skal placeres. Alle placeringer omkring Solhøj er fortsat i spil.

På mødet skal vi f.eks. kræve grundige undersøgelser af om de værdifulde kildepladser i vores område er forenlige med en transformerstation. Og vi skal kræve, at der tages vare på vores skønne naturområder.

I bylauget har vi med hjælp fra engagerede Solhøj-borgere ganske nemt kunnet udpege relevante, alternative placeringer af transformerstationen. På mødet vil vi kræve disse alternative placeringer grundigt undersøgt. Vi vil ikke lade os spise af med usaglige argumenter, som vider om, at vores grønne områder er valgt, fordi de udgør en nem og hurtig løsning for Energinet.

Det giver simpelthen ingen mening at placere en gigantisk energifabrik midt ude på en åben mark. Den skal ligge i et område, hvor der er nærhed til andre energiforbrugende anlæg, så overskudsstrømmen udnyttes optimalt.