Referat af bystyremøde 28-02-2022

Dato:         28.02.2022

Tidspunkt:   kl. 19.30 – 20.15

Sted:          Teams

Deltagere:   Dorte, Morten; Bjarke, Kirsten, Niels

Not there:   Helle, Wili, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret.
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Planlægning af bystævne 06.03.2022 kl. 13 i konfirmandstuen

Følgende agenda er besluttet:

Morten skriver referat

 1. Valg af dirigent (Charlotte La Cour er forhåndsbriefet).
 2. Oldermandens beretning v. Kirsten 
  1. Status på bylaugets arbejde og planer for den kommende bylaugsår
   1. Afholdte arrangementer
   1. Status på bylaugets aktiviteter
   1. Orientering om Energiø Bornholm og konsekvenser for Torslunde 
   1. Orientering om Ring 5 
   1. Nyt fra kommunen
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v. Dorte
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år v. dirigenten
  1. Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. husstand og kr. 200 for pensionister
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  1. Bymænd: Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg; alle modtager genvalg 
  1. Revisorer: Søren Sophiehåb er på valg; modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Ester Engle har forslået deltagelse af Dansk Ornitologisk Forening på bystævnet. Bystyret foreslår at foreningen i stedet deltager på bylaugsmøde.
 7. Eventuelt
  1. Orientering om planer for Kirkeskoven v. menighedsrådsformand Karsten
  1. Planer for byens internet v. Bjarke 
  1. Nedsætning af nye arbejdsgrupper under bylauget: 
   1. Legepladsarbejdsgruppe (forslag til placering skal være på plads inden 1. april for at komme med i budget 2023). 
   1. Etablering af Grønne Nabofællesskaber v. bylaugsmedlem Marie Johansen 

Følgende er besluttet om praktikken ifm. bystævnet:

 • Dorte holder styr på tilmeldingsliste: pt. 57 tilmeldinger
 • Dorte har lavet opgørelse over antal bylaugsmedlemmer: pt. 83 medlemmer
 • Morten står for indkøb af mad (ost, pølse, brød) til bystævnet. Budget på kr. 100 pr. deltager er godkendt.
 • Niels står for indkøb af vin.
 • Kirsten står for indkøb af øl og vand.
 • Alle mødes til klargøring af konfirmandstuen kl. 12 (Dorte har nøgle).

Næste bylaugsmøde

 • Kirsten udsender Doodle til næste bylaugsmøde, når det nye bystyre er konstitueret efter bystævnet.
 • Kirsten udsender agenda nogle dage før mødet:
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.
  • Ad-hoc agendapunkter: byhus, legepladsgruppe, lokation for høstfest.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.