Referat af valgmødet 6. nov

Referat af
Valgmøde 6. november 2013 på Thorsbro Vandværk

Tilstedeværende politikere:
Merete Amdisen, A, Socialdemokraterne. Forkortet MA

Gokhan Camur, B, Radikale Venstre. Forkortet GC
Uffe Andersen, C, Det Konservative Folkeparti. Forkortet UA
Niels Borre, F, Det Socialistiske Folkeparti. Forkortet NB
Poul Jørgensen, O, Dansk Folkeparti. Forkortet PJ
Ole Beckmann, V, Venstre. Forkortet OB
Ole Wedel-Brandt, Ø, Enhedslisten. Forkortet OW

Politikerne blev bedt om at oplyse om kandidaterne på deres partilister opstiller sideordnet eller efter prioriteret rækkefølge/partiliste. Dansk Folkeparti og Det Konservative fik aldrig svaret på det, men alle øvrige partier svarede at opstillingen var i prioriteret rækkefølge.

I det følgende referat har jeg forsøgt at få så mange detaljer med som muligt. Skulle jeg have noteret noget forkert, eller har du tilføjelser, så skriv til mig på hd@thedybdahl.com så redigerer jeg referatet. Alternativt kan du skrive nedenfor i kommentarfeltet.

Spørgsmål fra Stig Nielsen, Solhøj.
Byhus savnes. Findes der en løsning?

PJ vil huske på det og bringe det frem ved rette lejligheder.

OB kan man finde et sted hvor der kan stå en pavillion, eller nogen der har en lade der kan ombyttes, så kan vi måske se på det. Tror godt der kan være flertal for det.

MA kan godt forstå problemet. Vil rigtigt meget arbejde for at det sker, men kan ikke love at det sker næste år.

NB de penge der kommer fra salget af grunde fra Kirkebjerg Vænge skal blive i området. I skal komme med et helt konkret projekt med oversigt over de faciliteter i ønsker. Der er ingen penge i 2014 og 15. Men det er jer der skal definere økonomi og indhold.

Kommentar fra publikum
Ingen transport til Ishøj Forsamlingshus.

OB dejligt med tilslutning til bustransport. Hele busproblematikken skal op og vende. Det kan ikke være rigtigt at der ikke er nogen bustilbud til området.

PJ penge fra Kirkebjerg Vænge skal efter aftale primært gå til Ishøj Landsby. Der findes nogle eksisterende pavillioner der måske kan benyttes i Torslunde. Hvis der er behov for busser så hvorfor ikke?

OW foreninger skal støttes. Hvis der er økonomi til byhus så hvorfor ikke. Henviser til erfaringer fra Ballerup.

Kommentar fra Ulrik Nielsen
Vi burde kunne finde penge fra salget af erhvervsgrunde. Dejligt hvis vores faciliteter bør være som i resten af kommunen.

Kommentar fra publikum.
Der er ingen der kan komme og besøge os uden bil. Stort problem for unge mennesker.

MA penge fra Kirkebjerg Vænge er afsat til Ishøj Landsby. Spørger ind til hvad huset skal bruges til. Foreningshus/forsamlingshus. Kan godt forstå problematikken omkring manglende bustransport. Movia tilbyder en løsning i de områder hvor det er for dyrt at indføre rutebusser, som vi bør se på hurtigst muligt.

NB mener træpavillioner vil skæmme det skønne Torslunde. Enig i at der mangler bustransport. Færre penge fra erhvervsgrundene pga Naturstyrelsen.

Kommentar fra Stig Nielsen
Om sikker skolevej fra Solhøj hvor skoleeleverne skal gå langs stærkt trafikeret vej.

Kommentar fra Ditte, Allevej
Hvad kan man gøre for et endnu bedre stisystem, som alternativ til motoriseret transport?

OB vi er i gang med at se på stisystemer, det er budgetlagt til 2014. Fortov på Torslundevej det skal også laves. Vi skal prioritere at få alles skolevej på plads først. Mht bussen – vi har busstoppesteder. Vi bør omlægge en eksisterende rute så vi får regelmæssige stop. Alle 12 km skal dækkes hensigtsmæssigt og ligeværdigt.

GC selvfølgelig skal vi styrke foreninger så hvis der er råderum vil jeg kæmpe for foreningshus. Trafiksikkerhed skal bare være i orden. Hvis der ikke er plads må man gøre vejene bredere. Mere prioritering.

UA cykelsti til Solhøj vil jeg kæmpe rigtigt meget for. Det mangler vi. Jeg undrer mig over at der er mange lastbiler når der er indkørsel forbudt. Jeg vil være ked af et foreningshus af pavillioner.

Kommentar til byjordsproblematikken fra Annette Bendtsen.

Kommentar til prøvebumpet. Der er ikke penge til fortove, cykelstier, men en masse penge til Ishøj Landsby. Hvem beslutter hvordan pengene skal bruges?

Kommentar. Ishøj Kommune vil låne penge ud til Vallensbæks supercykelsti.

MA. Vores kriminalitet er faldende. Overfald dramatisk faldende. Gode stistystemer men med på at de ikke rækker herude. Sikre bløde trafikanter herude. Vi afventer rettens afgørelse til gadejordsproblematikken.

PJ vi er startet. Trafikchikanerne er væk. Nu skal vi bare finde ud af hvad de nye skal være for nogen. Byrådet rundt er åbne for at vi skal have fortove, trafikchikaner og yderligere cykelsti/afmærkning. Det skal selvfølgelig etableres og vi skal prioritere. Hele byrådet er enige om at vi har nogle trafikproblemer. Vi efterlyser input fra yderkanten af kommunen og det er jo herude.

OW jeg er glad for at vi snakker cykelstier. Og er glad for at byrådet også vil det. Vil gerne have yderligere belysning og udbygget cykelstierne så man kan komme rundt i kommunen. Med den fornødne belægning og belysning.

OB fortovet skal hæves op. Cykelstier skal mærkes ordentligt op. Måske kunne man anlægge cykelsti i den ene side så man krydser over ved byporten. Trafiksikkerheden er ikke god nok. Mht retssag blev jeg først orienteret da OB hørte fra AB. Der skal være forbindelser mellem skoler og Torslunde og til sportsfaciliteter. Bussen skal køre regelmæssigt.

NB tvivler på finansieringen af Venstres busønsker. Ishøj har haft landets største fald i kriminalitet. Trafiksikkerheden for børnene skal være i orden. Der er aftalt 10.000 til forbedringer af cykelstier årligt mens sliddet koster 200.000 årligt

UA tror ikke ishøj landsby er mere forkælet. Anbefaler oftere borgermøder måske hvert halve år.

Kommentar fra Ulrik Nielsen
Glad for OB ønsker om trafiksikkerhed og busdrift. Hvordan finder vi penge til det?

Kommentar fra Jytte, Torslunde Bygade.
Byhus på præstegården var på tegnebrættet men kommunen sprang fra. Har man i Ishøj Kommune overvejet hjemmehjælp.

Kommentar fra Rine, Lille Bygade
Mener vi har meget at være stolte af i Ishøj. Ked af at høre når borgmesteren taler Ishøj ned ved at erklære Ishøj for Udkantsdanmark. Torslundeborgere skal ikke ønske at være sine egne, men en del af Ishøj Kommune.

Kommentar fra tidligere borgmester Per Madsen
Byrådet bange for at tage ansvar. Bureaukrativælde.

MA enig i at vi skal tiltrække flere borgere og fortælle hvor fantastisk en by Ishøj er. Vi har Danmarks bedste hjemmepleje. Fokus på brugernes behov og ikke tidstyrani.

PJ nye borgere på nye parceller i ishøj landsby vil tiltrække gode skatteborgere. Taler om nye lejligheder som man prøver at gøre attraktive.

OB fortæller at Venstre ikke har den store pengepung fremme. Men det handler om prioritering. Spørger NB om vi ikke kan finde penge til trafiksikkerhed for børn og unge. Ishøj har altid haft et godt serviceniveau for ældrepleje og ønsker at fastholde det.

GC vi skal være bedre til at fortælle om det gode ishøj.

NB vi har et kæmpe problem med vores brand. Vi er alle ambassadører for vores by. Mål i at få nye mennesker ind i kommunen. Ishøj den kommune med største stigende andel i ældrepleje. Mangler 800-1000 ny borgere. Ingen tanker om at skære ned i ældrepleje.

OW vi skal have sat ishøj på landkortet. Unge skal have de praktikpladser de skal bruge. Derigennem stigende skatteindtægt.

Kommentar fra Stig Nielsen
Vil have politikere der tager ansvar.

Kommentar fra Kurt Christensen, Ellekilde.
Om bumpene. Skal vi have lig på bordet før der sker noget! Hvordan kan det hedde prøvebump når de resterende 6 sættes op i næste uge. Hvilken evaluering ligger til grund for det.

Kommentar fra Birte
Om indskoling. Helhedsplan. Hvornår indføres anden del af helhedsplanen?

Kommentar Daniel, Ellekilde.
Skuffet over arrangementet. Ved fortsat ikke hvem jeg skal stemme for. Hvad vil I gøre fremadrettet?

MA der bor også ressourcestærke borgere i lejelejligheder. Skole-planen har være at penge fra Kirkebjerggård skal også gå til skolen. Det bliver ikke syltet. Vil se på foreningshus, cykelsti. Mon ikke der kan findes de millioner der skal til for at lave cykelstien. Det vil socialdemokraterne gerne arbejde for.

OB vil gerne arbejde for bedre trafiksikkerhed. Fortove skal rettes op, cykelstier, affaldsbøtter skal sættes op. Bedre lys på cykelstier. Busdrift.

PJ kæmper for mere byjord og erhvervsjord. Vedr bump. Har selv bump udenfor soveværelset. Vi er nødt til at have chikaner. Jeg er ikke klar over at man vil færdiggøre trafikchikaner. Trafikchikanen er godkendt. Vil have fat i Ole Horstkjær på mandag og stoppe projektet midlertidigt.

Kommentar om bump
Skal vi ikke prøve at bruge vores sunde fornuft?

NB dengang vi hed Torslunde-Ishøj kommune var der noget ved det! Pilely i Ishøj Landsby er en skandale. De drivhuse skal væk! Der skal bygges en science park.

Kommentar fra Villy Bonde, Solhøj
Her i Ishøj er det ligegyldigt hvem man stemmer på. Det er embedsmændene der bestemmer. Hvem vil modarbejde embedsmandsvældet?

Kommentar fra Rikke, Torslunde Bygade.
Madordning i skolerne? Hvornår kommer den store renovering af Torslundevej med kloakering?

Kommentar fra Stig Nielsen
Sænk grundskylden vest for Køgevej.

UA, der er intet blevet forandret ift helhedsplanen på ishøj skole. Det er fortsat samme plan. Penge fra kirkebjerggård kommer også som lovet.

OB vi har ikke støttet lejelejligheder, men flere ejerboliger. Nu er der 54% lejeboliger. Fokus på at kirkebjerggårds 22 nye ejendomme bliver ejerboliger.

Kommentar fra Ulrik Nielsen
Der er sket store ændringer i helhedsplanen (skolen). Få styr på detaljerne, tak.

NB ønskede lejeboliger, ikke ejerlejligheder.

OW vil arbejde for hele kommunen, for så mange som muligt.

Kommentar
Hvis man vil have ressourcestærke tilflyttere så skal der også være ting der er i orden.

Afsluttende kommentarer fra politikerne.

OW alle skal have mulighed for at få arbejde, sikre ordentlige boliger til alle, gerne almene boliger. Ser ældre som en styrke. Ishøj en cykelby.

OB vi skal fokusere på arbejdsløshed. Sundhedsområdet er vigtigt, forebyggelse. Bycenter skal fungere bedre end i øjeblikket. Kommunen kan påvirke. Trafiksikkerhed skal være bedre. Alle borgere skal kunne bevæge sig hensigtsmæssigt. Ældreområdet kører rigtigt godt og hjemmehjælpen skal ikke bespares.

PJ vil have sænket grundskylden. Vil udbygge kommunen og have sammenlagt med Vallensbæk kommune. Have udbygget vedvarende energi i kommunen på skoler, plejehjem og rådhus.

MA tror på fællesskabet og ansvar.

UA fokus på arbejdsløshed blandt unge. Tror på at folk skal kunne klare sig økonomisk og tage ansvar for de svageste. Gerne mindre magt til embedsvældet og dermed kortere vej til nogle processer.

GC vil arbejde for bedre uddannelse med mere it, bedre samarbejde med de lokale foreninger ift den nye folkeskolereform. Lærerne skal også høres. Der bliver ikke gjort nok ift arbejdsløshed blandt de unge. Vil ændre integration til mangfoldighed. Støtteforeninger der fremmer mangfoldighed. Fx en mangfoldighedsdag med de 80 etniciteter der findes i kommunen.

NB det er en katastrofe at vi har omkring 1500 under 30 år der ikke laver en dyt. De skal opkvalificeres. Ellers kommer de på evig off. forsørgelse. Fokus på skolereform.

Referent
Henrik Dybdahl, Torslundevej.
Offentliggjort 10. nov 2013

2 tanker om “Referat af valgmødet 6. nov”

  1. Hej Henrik og Stig

    Blot så vi er helt afstemt: Jeg synes det var et fantastisk arrangement og ser frem til flere i fremtiden.

    Men jeg var skuffede over politikkerne. De fik IKKE overbevidst mig om hvem jeg skulle stemme på og hvem der vil “arbejde” for Torslunde i byrådet i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.