Referat af bystyremøde 23-04-2015

Til stede: Torben, Mogens, Adam, Lars, Daniel, Helle

Afbud: Wili, Niels

Ad 1. Velkommen til det ’nye’ bystyre

Der blev budt velkommen til Daniel, der er ny bymand.

Ad 2. Økonomi

Der er en kassebeholdning efter kontingentindtægter på kr. 51.426,30. Der var enighed om, at der er plads til at støtte forskellige aktiviteter i landsbyen. Til gengæld skal der også være en vis likviditet.

Ad 3. Opfølgning på Bystævne

a. Bænke på Sprøjtehusbakken

Der var en diskussion af farverne på bænkene. Der var enighed om ikke at ændre det pt.

b. Trampesti – Kommune

Stien er i dårlig stand. Sagen tages op med kommunen.

c.  Affald ved Netto og vej

Det er blevet påpeget, at der mangler en brugbar skraldespand ved Netto. Det tages op med kommunen.

d. Sikkerhed på Solhøjvej.

Det tages op med kommunen.

e.  Fejning af fortovet

Det tages op med kommunen.

 f. Regulering af husskader

Der er redegjort for sagen på hjemmesiden.

4. Håndtering af nye beboere fremadrettet

Der var en diskussion af, hvordan vi byder nye beboere velkommen. 

5. Stisystemer ifm med nyt byggeri

Det vil være godt, hvis der kunne etableres stier til Ellekilde og det nye område ved gartneriet. Mulighederne for at forbedre stisystemerne tages op med kommunen.

6.  Nedsættelse af udvalg – Byhus

Der nedsættes et udvalg, der skal kigge på det, bestående af Niels, der er formand for Vandværket, Stig fra Solhøj, Niels fra bystyret og Torben

7. Overvågning af politiske dagsordner

Daniel meldte sig til at gennemse de løbende dagsordener til møder i kommunalbestyrelsen og teknik- og miljøudvalget. Der er pt. bl.a. stort fokus på bump på Torslundevej. Bump og trafik på Torslundevej tages op med kommunen.

8. Ansøgning om 5.000,- til sportsstævne

Der var enighed om, at det er godt, at der laves et sådant initiativ. var en diskussion af, om det burde involvere Torslunde-Ishøj Idrætsforening, om det bør involvere Tranegilde, og om det omfatter deltagerbetaling på linje med tilsvarende arrangementer. Herudover var der en diskussion af, at hvad bylauget plejer at sponsorere ift. tilsvarende arrangementer. På den baggrund blev det besluttet at bidrage med en underskudsdækning på kr. 1.500. Bylauget beder også  om at få et budget.

9.       Landsbyhaveforeningen – ansøgning om 20.000,-

Der var enighed om, at det var et rigtig godt initiativ, og at det er godt, at der er søgt støtte hos Friluftsrådet til det. Der var en diskussion af beløbets størrelse ift. vores kassebeholdning, af mulighederne for at kommunen opstiller vandforsyning mv. Der var enighed om, at vi er positive over for støtte til konkrete indkøb, der tilhører den samlede landsby. Det blev besluttet, at vi holder et møde med foreningen, når der er sket en afklaring af mulighederne for støtte fra kommunen.

 10. Evt.

Der er usikkerhed om, hvor bystyrets weber-grill og tønde-grill er. Helle undersøger sagen.

Retssagen om byjordene er skemasat til 29. september og 1. oktober 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.