Referat af bystyremøde 04-12-2013

Dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste referat
 2. Økonomi
 3. Opfølgning på valgmøde
 4. Fastsættelse og indledende forberedelse af Bystævne 2014
 5. Generel holdning til kommentarer på hjemmesiden af injurierende karakter
 6. Bump på Torslundevej
 7. Opfølgning på mobildækning
 8. Opfølgning på Brainstorm – Hvordan kommer vi videre – Udvælgelse af pilotprojekter – inddragelse af Bystævne
 9. Evt.
Ad 1. Godkendelse af sidste referat
 • Referatet blev godkendt i skriftlig proces.
Ad 2. Økonomi
 • Økonomien ser fin ud. Dog er likviditeten lav pga. to udestående afregninger.
 • For det første er der et udestående ift. overførsel af penge fra kommunen til shelters-bygning. For at kunne få udbetalt pengene skal vi have oprettet et CVR- og EAN-nummer og NemID. Mogens har ansvaret for oprettelsen.
 • Der udestår afregning af høstfesten. Henrik viderebringer ønsket om hurtigt at få afregnet.
Ad 3. Opfølgning på valgmøde
 • Der var enighed over, at det var et godt og velbesøgt møde. Der var bl.a. en drøftelse af de positive tilbagemeldinger på et byhus, og hvordan der kan følges op på sagen, bl.a. i dialog med politikerne i Ishøj. Der var bl.a. forslag om, hvorvidt vandværket kunne komme i spil, hvis der kan findes en løsning ift. opvarmning.
Ad 4. Bystævne
 • Bystyret er ved at finde en dato for afholdelsen [Er efter mødet blevet fastsat til 16. marts 2014]
Ad 5. Anonyme og injurierende kommentarer på hjemmesiden
 • Der har været en del anonyme og personlige kommentarer grænsende til det injurierende. Der var enighed om, at vi præciserer retningslinjerne, så anonyme indlæg og indlæg, der bryder god debatskik forbydes, og at vi håndhæver retningslinjerne.
 • Herudover var der enighed om, at medlemmerne af bystyret bør være tilbageholdende med at skrive indlæg på forsiden, der kan opfattes som havende debatkarakter.
 • De eksisterende indlæg på hjemmesiden, der bryder retningslinjerne, bliver slettet. Der var en overvejelse af tidsbegrænsning af kommentarerne, så alle kommentarer ikke forbliver på hjemmesiden for tid og evighed.
 • Indlæggene fra opslagstavlen søges i øvrigt gjort mere synlige på forsiden.
Ad 6. Bump på Torslundevej
 • Der opsættes steler ved bumpene. De søges opstillet, så de generer cykler mindst muligt.
 • Enighed om at de virker ift. fartnedsættelse.
 • Vi arbejder for fortsat at presse på for en helhedsløsning, hvor der også både kloakeres og laves fortov.
 • Der var en diskussion af muligheden for, at der allerede nu inden opsætning af steler laves en dobbelt-cykelgangsti. Wili kigger på det, og der sendes en forespørgsel til kommunen.
 • Der var en diskussion af debatten om bumpene. Der var en diskussion af, at nogle beboere på Ellekilde ikke følte sig hørt i debatten, og hvordan vi kunne sikre en proces, hvor alle føler, at de bliver hørt. Torben har afholdt et møde med beboere på Ellekilde i forbindelse med debatten.
 • Der var en diskussion af, om bystyret kunne have debatteret sagen mere undervejs. Det tages op som punkt til næste møde, hvordan procedurerne skal være for vores interne beslutningsprocesser og orienteringer om kontakter til bl.a. kommunen.
Ad 7. Mobildækning og fibernet
 • Adam har udarbejdet udkast til breve kommunen, teleselskaberne og Dansk Energi for at få oplyst sagen og presse på for bedre mobildækning og muligheder for hurtige internetforbindelser. Brevene afsendes fra oldermanden.
Ad 8. Brainstormen
 • Ideerne fra brainstormprocessen tages op på næste bystævne. Der skal sættes penge af til processen.
 • Det overvejes, om vi kan udnytte vandværket mere.
Ad 9. Evt.
 • I sagen om gadejorder har vi fået et processkrift i sagen. Der berammes et retsmøde til næste år. Bylauget får på næste møde en indføring i de forskellige elementer i sagen.
 • Den gamle hjemmeside lukker med udgangen af året.
 • Bylaugets grill forefindes ikke. Det undersøges, hvem der senest har haft den.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.