Referat af bystyremøde 02-04-2013

Referat af møde den 2. april 2013 hos Torben /Referent: Torben

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra sidste møde godkendt.
 2. Næste møde
  Næste møde Doodles som vanligt. I udgangspunktet holdes møderne kl. 20, men vi vil nok skifte lidt for at imødese alles behov.
 3. Bystævne 2013
  Referatet godkendt, med en enkelt ændring i formuleringen omkring omdannelse til Grundejerforening (se senere i dette referat)
 4. Skovrejsningsudvalg
  Generelt ser vi MEGET positivt på skovrejsningsprojektet på Solhøj fælled.
 5. Solhøjvej – Trafik
  Vi har fået fremsendt billede af mangelfuld snerydning af Solhøjvej. Det kan skabe farlige situationer for skolebørnene på vej til bustoppestedet. Torben tager kontakt til kommunen omkring prioritering af snerydning.
 6. Pederborgsvej – Huller
  Pedersborgvej er (som Torslundemaglevej var det) i MEGET dårlig stand. Torben tager kontakt til kommunen med henblik på udbedring.
 7. Torslundevej
  Torslundevej er (som vanligt) i MEGET dårlig stand efter vinteren. Torben vil tage kontakt til kommunen med henblik på en mere varig løsning på sigt.
 8. Torshøjgaard
  Henrik undersøger retningslinjer for brug af Torshøjgaard til diverse arrangementer. De vil være at finde på hjemmesiden sidenhen.
 9. Byporte males
  Vi synes at opmaling af byportene i anden farve er en god idé. Torben tager kontakt til kommunen med henblik på at indhente tilladelse før det skydes i gang.
 10. Shelter i Solhøj
  Vi vil gerne medvirke til etablering af Shelter i Solhøj plantagen. Torben tager kontakt til Skov & Naturstyrelsen for at høre om mulighederne.
 11. Grundejerforening
  Vi finder ikke at det er realistisk eller formålstjenligt at etablere en grundejerforening fremfor det nuværende Bylaug. Der synes flere ulemper end fordele.
 12. Stramning af lokalplan
  Efter henvendelse fra kommunen er vi blevet bedt om generel stillingtagen til nedrivning af bevaringsværdige/gamle huse i byen.
  Vi er ikke imod nedrivning af gamle/umoderne/ubeboelige huse, selvom de er bevaringsværdige. Vi skal ikke stå i vejen for fremskridt, men vil også gerne have indflydelse på det fremtidige udtryk for landsbyen. Vi er i tvivl om rammerne for lokalplanen varetager det landlige præg for landsbyen – Torben undersøger videre i samarbejde med kommunen.
 13. Fremtidsseminar?
  Vi vil gerne i gang med at tænke lidt mere langsigtet for byen. For at starte denne proces vil vi arrangere en weekenddag efter sommerferien. Det er planen, at vi vil facilitere en visionsdag, og at idéer og tanker skal præsenteres på Bystævnet 2014, hvor alle kan bidrage med deres egen idéer.
 14. Eventuelt
  – Hjemmesiden flyttes snart til torslunde.dk der er næsten klar. Der mangler få tests blandt andet med notifikationer for nye indlæg. Adam styrer processen og involvering om nødvendigt udvalget (Henrik og Torben).
  – DrikPortvin vil forsøge at arrangere vinsmagning for byens medlemmer i efteråret. Bylauget sponserer ost og brød for omkring 50,- pr. deltager. Resten (vinen bliver egen betaling af deltagerne)
  – Der var et forslag om beskæring af træer og buske på Torslundemaglevej (Bredebjergvej). Henrik skriver til hende.

En tanke om “Referat af bystyremøde 02-04-2013”

 1. Jeg vil gerne beskære så mange træer jeg kan nå nu på søndag den 21. april. Men jeg er novice, så er der nogen der vil vise mig hvordan man gør?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.