Møde med kommunen

Da vores hjemmeside var nede, blev nedenstående referat aldrig smidt på hjemmesiden. Beklager forsinkelsen!

Det er et referat af vores seneste møde med kommunen (Borgmester og Teknisk Direktør):

Torslundevej
Der er lavet forprojekt på fornyelse af Torslundvej. Ny afvanding og forbedret trafiksikkerhed. Projektet er på budget for 2016/17.

Byhus
Torslunde Bylaug, ønsker mulighed for at gennemføre aktiviteter – herunder Landsbyhave – i et Byhus, som tidligere drøftet. Vi drøftede muligheden for at købe et ‘almindeligt’ hus sammen med kommunen og give det status af forsamlingshus. Denne model er kendt fra Ishøj landsby. Borgmesteren var bestemt ikke afvisende og vi går videre med modellen. Horskær undersøger mulighederne og skaber eventuel kontakt til anden del af forvaltningen.

Forvaltning af lokalplaner
Bylauget gav udtryk for at sagen omkring TB17 havde skabt en mistillid i forhold til forvaltning af lokalplanen. Det blev taget til efterretning. Der barsles med en revideret udgave af lokalplanen for området. Vi pointerede at, der ikke er noget galt med intentionerne i den eksisterende lokalplan, men mere måden hvorpå den bliver forvaltet. Såfremt der kommer en ny udgave, skal den måske indeholder stramninger for antallet af dispensationer i en enkelt sag, samt måske en differentieret beregning af bebyggelsesprocenter. Før ændring af lokalplan bliver den sendt i høring og tilhørende borgermøde i byen.

Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
Kommunen havde ikke hørt om projektet. Kommunen vil gerne støtte Torslundes foreningsliv, hvad enten det sker i Bylaugs-regi eller ej. Med hensyn til jorden, ser de ingen restriktioner i forhold til jord på den nordlige side af Torslundevej (i modsætning til etablering af Byhus).

Gadejorde – Opfølgning
Retssagen er igen blevet udskudt til april 2015. Det er IKKE som anført af modparten, på grund af en procedurefejl fra kommunens side. Det er alene rettens ansvar.

Åløb – Lille VejleÅ
Betonen i Lille Vejleå smuldrer. Horskær vil undersøge forholdene omkring åen – blandt andet om det overhovedet er en å!

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.