Fra Kommunen angående vejbump på Torslundevej

Kære Torslunder

Jeg er blevet bedt om at viderebringe følgende (uredigerede) tekst fra kommunens vejsektion:

Til Torslunde Bylaug

Valg af præfabrikerede vejbump til Torslunde.

Der har igennem en længere årrække været behov for en gennemgribende renovering af Torslundevej i Torslunde Landsby. Som alle borgere i Torslunde har bemærket, var der en del skader på belægningerne igennem Torslunde, og desværre er skaderne ikke kun begrænset til synlige skader, store dele af ledningerne i jorden, som afleder vejvand, samt forsyningsledninger til vand og spildevand er nedslidte og trænger til udskiftning.

I de senere år har asfalten igennem Torslunde været meget nedbrudt, og det har været vanskeligt for Park- og Vejcenteret at vedligeholde asfalten i et tilfredsstillende niveau. Vi har derfor udlagt et nyt slidlag, idet vi brugte mange ressourcer på at lappe den gamle asfalt, uden at resultatet efterfølgende var tilfredsstillende. Asfalten var på grund af alder, trafik og vejrlig for nedbrudt til, at vi lappe den tilfredsstillende.

Med ny asfalt følger også en højere hastighed, det blev derfor besluttet, at der i forbindelse med den ny asfalt skulle udlægges 7 præfabrikerede vejbump. På grund af, at vejen skal graves op ved en eventuel renovering, er der ikke valgt dyre løsninger som går tabt ved en renovering af Torslundevej, og de præfabrikerede vejbump er derfor valgt, fordi de dæmper hastigheden effektivt, uden at vi binder nogle store investeringer i projektet.

Park- og Vejcenteret har beregnet, at det koster omkring 9,0 millioner kr. eksklusiv moms, at renoverer vejen igennem Torslunde med fortov, cykelsti, kørebane og nye ledninger i jorden. Det er beløb, som ligger væsentlig ud over de udgifter vi normalt anvender til renovering af veje. På grund af, at tidspunktet for en større renovering er uafklaret, besluttede Ishøj Kommune derfor, at hastighedsdæmpningen skulle udføres med præfabrikerede vejbump.

 Løsningen med præfabrikerede vejbump som en midlertidig hastighedsdæmpning anvendes af flere andre kommuner, eksempelvis havde Københavns Kommune i en årrække præfabrikerede vejbump liggende på Artillerivej, og de blev først erstattet med asfaltbump i forbindelse med en større omlægning af vejen.

I forbindelse med en eventuel kommende ombygning af Torslundevej, vil det være en politisk beslutning hvorledes projektet skal udformes. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvorledes projektet udføres i detaljer, eksempelvis hvilken type vejbump som skal anvendes.

Hvis I har spørgsmål til ovennævnte, er I velkommen til at kontakte os i Park- og Vejcenteret.

6 tanker om “Fra Kommunen angående vejbump på Torslundevej”

 1. Tja, det afføder jo næsten flere spørgsmål end svar: Hvad har den nye belægning kostet? Hvad har det kostet at lappe vejen de seneste mange år? Hvad pokker menes der med “en eventuel kommende ombygning”, hvis ikke vejen skal ombygges, hvordan skal man så “udskifte” de nedslidte forsyningsledninger til vand og spildevand? Var det ikke en idé at få lavet det ordentligt en gang for alle hurtigst muligt (ja, det havde nok været smartere, INDEN man brugte penge på nyt slidlag)?
  Jeg er helt enig i, at der hurtigst muligt må yderligere bump til, inkl. steler, så trafiksikkerheden tilvejebringes, INDEN der indtræffer ulykker. Men jeg synes, det var en noget pudsig prøveperiode med kun 1 opsat bump, og i øvrigt uden nogle alternativer til prøvebumpet. Var det et valg mellem dette eller intet?
  Alt i alt en temmelig uskøn håndteret sag fra vores politikere, der jo i følge valgmødet “benhårdt prioriterer økonomien i kommunen”. Javel ja, men så tak for de fine rundkørsler nede ved Bycenteret…
  Øv!

  1. Jeg har d.d. modtaget et brev fra Poul Richard Jørgensen, der ikke kan forstå diskutionen om bump, og det gør jeg heller ikke, det havde nok været godt at informere borgerne inden valgmøde .
   citat fra brev: Park-og vejventeret har været i dialog med Torslunde bylaug om de nye vejbump. TORSLUNDR BYLAUG HAR GODKENDT ANTAL OG PLACERING OG TYBE AF VEJBUMP. Torslundebylaug har givet deres godkendelse af projektet på baggrund af deres erfaring vejbump.er med det opsatte vejbump. Efter Thorslunde Bylaug godkendte projektet, er der opstået intern ueninghed i Torslunde omkring vejbumpene.

   Leif Kronblad forventer at de sidst 6 vejbump er monteret inden for 1 uge.
   Citat af Brev slut.!!

   Jeg var ikke klar over at de havde været en procces hvor bumpene havde været til debat og godkendelse, tvært imod.

   stig Nielsen

   1. Bystyret havde ikke afsluttet forløbet inden valgmødet, så du har misforstået timingen i det her.

    – Torben

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.