Kategoriarkiv: Kommunikation med kommunen

Bom på Torslundemaglevej

Her følger kommunens svar på hvorfor bommen mellem Sydvej og Torslundemaglevej er flyttet sydpå:

Ishøj Kommune modtog  i efteråret 2012 en ansøgning fra Vestegnens Off-Road Cykel Forening om en ændring af tilkørselsforholdene til regnvandsvandbassinet nord for Torslunde.

De grønne arealer omkring regnvandsbassinet anvendes af cykelklubben til kørsel med mountainbikes under navnet Høje-Taastrup Bike Park. Arealerne ejes af Høje Taastrup Kommune.

Cykelklubben foreslog, at den eksisterende bom flyttes mod syd, således at brugere kan køre direkte ind fra Sydvej, dermed undgår brugerne at køre en omvej igennem Torslunde.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Bygningsudvalget  den 18. oktober 2012, hvor udvalget besluttede at flytte den eksisterende bom cirka 100 meter mod syd. Dette besluttes under den forudsætning at Høje-Taastrup Kommune overtager vintertjenesten nord for bommen.

Venlig hilsen

Leif Kronblad
Vejingeniør

MVH Torben Mandrup (Oldermand)

Diverse punkter fra vejsektionen

Kære Borgere

Vi har fået svar på kommunen angående forskellige ting. Dette her var vores spørgsmål:

  • Torslundevej er igen MEGET dårlig efter vinteren mellem byportene. Det synes som om hullerne bliver større og større for hvert år og vil rigtig gerne bidrage til en mere varig løsning. Vi er klar over at den forkromede løsning med nye kloaker, fortove, ny asfalt og palmetræer ikke lige er indenfor rækkevidde, men mindre kan også gøre det. Er det en idé at tage det op på et møde med Ole og Ole?
  • Pedersborgvej er ligeledes hullet som Torslundemaglevej var det tidligere – Kan vi tiltuske os nogle lapper der?
  • Nogle i byen har fået den geniale idé at male byportene (svenskrøde) for at give en bedre markering af indkørslen til byen. Bystyret synes det er god idé og vil gerne selv udføre det, men mangler selvfølgelig en godkendelse af projektet fra Jer.
  • Beboere på Lille Solhøjvej har klaget over manglende/dårlig snerydning på Solhøjvej til fare for de få skolebørn derude. Jeg er blevet bedt om at udrede hvorvidt der foreligger en nedprioritering af vejen

…og dette er svarene fra kommunen:

  • Driftsleder Henrik Hedegård oplyser at hullerne på begge veje er blevet lappet.
  • Vi ønsker ikke at byportene bliver malet røde. Vi ønsker at fastholde det samme udtryk som i Tranegilde.
  • Snerydningen på Solhøjvej er taget til efterretning.

På Bylaugets vegne

Torben Mandrup (Oldermand)