Kategoriarkiv: Trafik Generelt

Torslundevej opstart

Kære Torslunder

Som jeg tidligere har skrevet, er der bevilget penge til at forprojekt på Torslundevej. Jeg har bide fast i processen, så vi før størst mulig indflydelse fra starten af. Første projektmøde er berammet til den 15/7 og jeg har brug for Jeres hjælp!

Kom frit frem med alle dine idéer – store og små – som du måtte ligge inde med. Det kan både være det overordnede udseende, de trafikregulerende foranstaltninger, afvanding, m.m.

Det kan være du er kørt gennem en by og tænk: “Bare Torslundevej så sådan ud!”, så kom frit frem. Skriv dine idéer som kommentar til dette indlæg eller send dem direkte til mig på torben@mandrupsoftware.dk

På forhånd tak – og god sommer i øvrigt:-)

Torben Mandrup

Torslundevej

Kære Torslunder

Jeg kan informere om at Ishøj Byråd i går aftes afsatte 150.000,- til et forprojekt omkring videre renovering af Torslundevej. Det indbefatter blandt andet fortov, cykelsti og vandafledning igennem hele byen (1200 meter). Vi har allerede forsøgt at bide os fast i processen for at få maksimalt indflydelse.

Du kan læse om det i dagsorden her: Dagsorden

Mvh

Torben Mandrup (Oldermand)

Cykler på Torslundevej

Kære Torslunder

I øjeblikket er de sidste brikker ved at falde på plads på Torslundevej. Der bliver sat steler op omkring bumpene, således at det ikke længere bliver muligt at køre uden om, til fare for cyklister og fodgængere. I den forbindelse bliver det vanskeligere for cyklister at passere udenom bumpene. Torslundevej er ikke lige bred overalt, og der hvor der ikke er de foreskrevne 75cm, vil man snarest etablere en stribe asfalt som cyklisterne kan køre udenom på. Bylauget synes ikke at denne løsning er ideel, idet vi ved enhver given lejligheder, har gjort kommunen opmærksom på, at en cykelsti vil være den optimale løsning. Det er embedsmændene ikke uenige i, men der foreligger ikke politisk vilje til at få denne løsning i øjeblikket. Vi kæmper selvfølgelig videre for sagen.

Det er vigtigt at understrege, at den stribe asfalt der er mellem vejbanen og rabatten ikke er en cykelsti. Det betyder i praksis, at cyklister i mange tilfælde også vil være nødsaget til at køre på vejbanen. I den sammenhæng er det vigtigt, at man viser cyklisterne hensyn og respekterer lovgivningen i forhold til hastigheden. Vi har allerede haft besøg af politiet i byen og de havde en rigtig indbringende dag, så de kommer gerne igen:-)

Så fat mod, Bystyret arbejder for en blivende og kønnere løsning, glæd Jer over den nedsatte hastighed og bliv ved med at vise hensyn overfor specielt skolebørnene.

Julehilsner fra

Torben Mandrup (Oldermand)

Fra Kommunen angående vejbump på Torslundevej

Kære Torslunder

Jeg er blevet bedt om at viderebringe følgende (uredigerede) tekst fra kommunens vejsektion:

Til Torslunde Bylaug

Valg af præfabrikerede vejbump til Torslunde.

Der har igennem en længere årrække været behov for en gennemgribende renovering af Torslundevej i Torslunde Landsby. Som alle borgere i Torslunde har bemærket, var der en del skader på belægningerne igennem Torslunde, og desværre er skaderne ikke kun begrænset til synlige skader, store dele af ledningerne i jorden, som afleder vejvand, samt forsyningsledninger til vand og spildevand er nedslidte og trænger til udskiftning.

I de senere år har asfalten igennem Torslunde været meget nedbrudt, og det har været vanskeligt for Park- og Vejcenteret at vedligeholde asfalten i et tilfredsstillende niveau. Vi har derfor udlagt et nyt slidlag, idet vi brugte mange ressourcer på at lappe den gamle asfalt, uden at resultatet efterfølgende var tilfredsstillende. Asfalten var på grund af alder, trafik og vejrlig for nedbrudt til, at vi lappe den tilfredsstillende.

Med ny asfalt følger også en højere hastighed, det blev derfor besluttet, at der i forbindelse med den ny asfalt skulle udlægges 7 præfabrikerede vejbump. På grund af, at vejen skal graves op ved en eventuel renovering, er der ikke valgt dyre løsninger som går tabt ved en renovering af Torslundevej, og de præfabrikerede vejbump er derfor valgt, fordi de dæmper hastigheden effektivt, uden at vi binder nogle store investeringer i projektet.

Park- og Vejcenteret har beregnet, at det koster omkring 9,0 millioner kr. eksklusiv moms, at renoverer vejen igennem Torslunde med fortov, cykelsti, kørebane og nye ledninger i jorden. Det er beløb, som ligger væsentlig ud over de udgifter vi normalt anvender til renovering af veje. På grund af, at tidspunktet for en større renovering er uafklaret, besluttede Ishøj Kommune derfor, at hastighedsdæmpningen skulle udføres med præfabrikerede vejbump.

 Løsningen med præfabrikerede vejbump som en midlertidig hastighedsdæmpning anvendes af flere andre kommuner, eksempelvis havde Københavns Kommune i en årrække præfabrikerede vejbump liggende på Artillerivej, og de blev først erstattet med asfaltbump i forbindelse med en større omlægning af vejen.

I forbindelse med en eventuel kommende ombygning af Torslundevej, vil det være en politisk beslutning hvorledes projektet skal udformes. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvorledes projektet udføres i detaljer, eksempelvis hvilken type vejbump som skal anvendes.

Hvis I har spørgsmål til ovennævnte, er I velkommen til at kontakte os i Park- og Vejcenteret.

Bump opsættes på Torslundevej

Kære Torslunder

Vi har i tre uger haft et bump opsat på prøve på Torslundevej. Nu er tiden kommet til at tage skridtet videre. Bystyret har evalueret de mange kommentarer der er kommet, både dem her på hjemmesiden, men også dem der er kommet os for øre på anden vis.

Lad os slå fast, at vi IKKE synes at løsningen er optimal. Vi havde langt hellere set andre typer bump og ikke mindst forbedrede forhold for både cyklister og fodgængere langs vejen. Vi må desværre konstatere at pengekassen ikke rækker til vores ønsker for Torslundevej lige nu, men arbejdet med at skitsere vores ønsker for fremtiden er noget vi tager fat på med det samme. Jeg kan supplere med at et asfalteret bump koster omkring ti gange så meget som dem der er opsat nu.

Når nu vi ikke kan få det vi ønsker os allermest, ser vi os nødsaget til at handle på trafiksikkerheden, som vi føler er truet med den opsætning af vejen der er nu. Faktum er, at der bliver kørt MEGET for stærkt og der er allerede uddelt adskillige store bøder og tilhørende klip i kørekort inden byportene. Men bøder og klip vil ikke opveje noget hvis der sker en ulykke, så derfor vil der blive sat bump op snarest så vi kan få hastigheden ned. Bumpene bliver placeret omtrent hvor de gamle chikaner fandtes. Bumpene bliver suppleret med steler der umuliggør udenom-kørsel til fare for cyklister og fodgængere.

Vi håber (og tror) MEGET at de medfølgende støjgener der er på alle typer bump, vil blive væsentlig mindre når hastigheden generelt nedsættes på hele strækningen.

På Bystyrets Vegne

Torben Mandrup (Oldermand)

Trafiksikkerhed på Torslundevej

Kære Torslundere

Jeg føler mig nødt til at skrive et indlæg omkring trafiksikkerhed på Torslundvej, i forlængelse af alle de kommentarer og meningstilkendegivelser som emnet har affødt. Der er kommet mange konstruktive kommentarer, men der er desværre også som om mange der glemmer hvad det her egentlig drejer sig om. Derfor den velvalgte overskrift: “Trafiksikkerhed”!

Vi ville alle gerne være bump eller lignende foruden, men det kan åbenbart ikke lade sig gøre at folk overholder hastighedsbegrænsningen uden disse foranstaltninger. Som Daniel meget rigtig skriver det, ville det slet ikke være nødvendigt hvis alle kørte som de skulle.

Jeg tror som udgangspunkt på det bedste i folk, og jeg havde derfor ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at byens egne beboere ville nedlade sig til at drible udenom bumpet på henholdsvis gangsti og mark (se billederne nederst). Det er simpelthen så plat(!) og uansvarligt, at jeg fattes ord i forhold til min forargelse!!! Det handler om alles sikkerhed og ikke mindst hensyntagen til alle børnene der cykler til og fra skole hver dag. Hvis end ikke byens egne borgere respekterer dette, får det bare mig til at ønske flere bump, chikaner, fotofælder og partisansøm indtil folk kan lære at køre efter reglerne.

Bumpene er midlertidige, vi ved bare ikke hvor længe. Det er desværre situationen i øjeblikket, hvor Torslundevej (forhåbentlig) inden for få år, skal omkloakeres og hele skidtet (eller dele af det i hvert fald) skal graves op igen. Derfor giver det ikke mening at etablere hævede flader m.m. for millioner af skattekroner i den givne situation.

En helt anden ting som mange overser er, at for at vi kan oprettet begrænsningen på 40 km/t, SKAL der være lavet begrænsninger af vejforløbet der understøtter dette. Så en eller anden form for bump kan vi slet ikke komme udenom. Jeg forsøger i skrivende stund at få kommunens folk til at opstille ‘noget’, der forhindrer ansvarsløse bilister i at passere bumpet udenom.

Venlige tanker fra den ‘trætte’ Oldermand 🙂

IMAG0409

IMAG0408

Nyt bump på Torslundevej

Så er det her – Det nye bump på Torslundevej.

Vejtestbump

Som jeg tidligere har redegjort for, har vi vi nu (endelig) fået et bump på prøve på Torslundevej. Lad Bystyret og kommunen høre din uforbeholdne mening om bumpet og hav i mente, at det bliver ganget med syv når trafikreguleringen er endeligt på plads.

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

Skiltning på Torslundevej

Hermed besked fra kommunen angående skiltning på Torslundevej:

Vi har konstateret, at der er opsat et skilt med 40 km/t på Torslundevej i Torslunde

Der må ikke skiltes med hastighedsbegrænsningen inde i en hastighedszone. Dette er baggrunden for, at vi har opsat de uofficielle ”husk 40” skilte på strækningen.

Desuden må kun Ishøj Kommune opsætte skilte på offentlige veje.

Vi fjerner skiltet snarest. Hvis du kender nogen der mangler skiltet, så kan det afhentes hos Park- og Vejcenteret Baldersbækvej nr. 6.

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)