Kategoriarkiv: Torslundevej 79

Afgørelse om midlertidig landzonetilladelse til Torslundevej 79

Der er truffet afgørelse i sagen om midlertidig landzonetilladelse til den eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde på Torslundevej 79.

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Ishøj Kommunes afgørelse af 6. december 2012 om at meddele en midlertidig landzonetilladelse til at drive vognmandsvirksomhed til og med den 28. december 2014 på ejendommen Torslundevej 79.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62.

Læs hele afgørelsen her