Kategoriarkiv: Solhøj Fælled

Solhøj Fælled

Skovrejsningråd for Solhøj Fælled – nyheder

Hej Alle – her er lidt nyheder fra skovrejsningsrådet på Solhøj Fælled,
Mvh Torben:

Plantning af den aftalte skov:

Vi er netop blevet færdige med at plante skov, som aftalt på mødet i skovrejsningsrådet i 2014. Vi mangler at få opsat hegn, som skal beskytte træerne i en kortere årrække, og få etableret skovvejen og hundefolden.

Vi forventer, at anlægge skovvejen i efteråret, dog uden slidlag, da det er bedst og billigst at afvente med dette, til vejmaterialerne har sat sig. Så skovejene bliver først fine og færdige i foråret 2016.

Hundefolden bliver etableret i løbet af 2015.

Vi udbyder de store sletter til kreaturgræsning i efteråret 2015.

Vi har revideret folderen, Solhoej Faelled, folder 2015.

Nyt areal:

Vi har yderligere erhvervet 2 ha til skovrejsning; Det er de østligste 2 ha af matrikel 21a Reerslev By, Reerslev, se vedlagte kort, hvor arealet er vist med gult.

Arealet er pt udlejet til sælger, og tilplantes tidligst i 2017. Indtil da drives det pesticidfrit.

Kort

Skovrejsningsråd for Solhøj Fælled – orientering om arealer

Kære Alle

Jeg har været til møde i Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled –  til orientering om arealerne. Der kommer et officielt referat derfra senere, men jeg vil gerne delagtiggøre Jer lidt på forhånd – For det er altså lidt stort synes jeg. Skov og naturstyrelsen har erhvervet sig ikke mindre 67,4 Ha jord indenfor projektområdet. Dette område skal beplantes allerede i april 2015, med mindre en VVM undersøgelse spænder ben for det (og det forventer man ikke den gør). Så – Wupti, bliver naboer til et nyt stort skovområde, med rekreative muligheder for os alle. I kan læse mere i disse nedenstående dokumenter.

Solhøj mødereferat 28-10-2014

Venlig hilsen Torben Mandrup (Oldermand)

SF oversigt ejer 2014

Solhøj landskabsanalyse 2014

Skovrejsning i Solhøj Fælled – oversigt og plan okt 2014

medlemmer Solhøj oktober 2014

Dige på matr.nr. 4g Sterkende By Reerslev – Solhøj Fælled april 2014

Shelter ved Solhøj Fælled

Bystyret har dd undersøgt om muligheden for at vi kan opsætte en shelter ved bålpladsen på Solhøj Fælled. Det kan vi sådan set godt, forudsat at vi holder os inden for Skov og Naturstyrelsens retningslinjer for udseende for en shelter. Dette er et eksempel på hvordan en shelter skal se ud:

DSCN0952

Prisen for en sådan shelter er anslået 60-70.000,- uden tilskud. Bystyret arbejder videre, men umiddelbart synes projektets størrelse ude af vores hænder.

Torben Mandrup

 

Her følger Skov & Naturstyrelsens specifikationer på shelteren…

Type71shelter

Sheltertype71vers2011

 – Torben