Kategoriarkiv: Landsbykarakter

Torslunde Bygade 17 – Naboorientering

Kære Torslunder

Bystyret har fået en naboorientering vedrørende Torslunde Bygade 17.

Det viser sig, at der på et møde i teknik- og byggeudvalget den 16. januar 2014 er vedtaget en tilladelse til nedrivning på Torslunde Bygade 17: http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication73/Samlet%20dokument.html . Der henvises til sagen i dette foregående referat fra den 12. december 2013 http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication11/Samlet%20dokument.html . Det angives, at sagen har været sendt til nabohøring; dette forhold er IKKE i overensstemmelse med sandheden, idet hverken Bystyret eller berørte naboer har modtaget nogen som helst for materiale på sagen. Det forhold forsøger kommunen nu at rette op på, ved påny at rundsende en naboorientering (du kan få en kopi ved ak skrive til mig). Det er en klar procedurefejl fra kommunens side (hvilket de også har indrømmet), ikke desto mindre er det kun indgriben fra vores (og opmærksomme borgeres) side, der gør at denne nye høring er kommet i stand. Det betyder også at dispensationen IKKE er trukket tilbage, selvom den er givet på forkert grundlag.

Dispensationerne fra lokalplanen i ansøgningen er ikke få, og vi skal nu i Bystyret tage stilling til hvordan vi skal forholde os. Det ligger os meget på sinde at loven er lige for alle, og vi vil derfor rigtig gerne høre fra Jer, hvis I har oplevet/hørt om dispensationssager indenfor de her områder:

  • Byggelinier
  • Bebyggelsesprocenter
  • Bebyggelse i flere plan (skrænthuse)
  • Tilladt højde af byggeri i forhold til skel
  • Tagkonstruktioner/typer

I det hele taget prøver vi at danne os et billede af, hvorvidt lokalplanen fortolkes konsekvent og ensartet fra kommunens side. Skriv gerne om Jeres oplevelser her på siden, eller send dem til Oldermanden.

– Torben Mandrup

Forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring til 14. juli

Forslag til Fingerplan 2013 er en revision af Fingerplan 2007 med stikord som byudvikling langs Ring 3.

Fingerplan 2013 indeholder også forslag til nye lokaliseringsmuligheder

5 af kommunerne begrunder et ønske om reduktion af de grønne kiler med, at ny infrastruktur har ændret vilkårene for arealerne (Brøndby, Egedal, Gladsaxe, Greve og Ishøj kommuner). I Ishøj Kommune peges på et erstatningsareal mellem Vestervang og Torslunde – alternativt kan erstatningsareal findes i dialog med Naturstyrelsen.

(Jeg ved ikke hvem der har lagt dette som kommentar, men der mangler lidt tid og sted tænker jeg – Torben Mandrup)