Referat af bystyremøde 16-06-2014

Bystyremøde den 16. juni hos Lars. Til stede var: Henrik, Lars, Mogens, Helle og Torben. Fraværende: Niels, Wili og Adam

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
  Referatet blev godkendt uden kommentarer
 2. Økonomi:
  Vi har nu fået CVR nummer, der giver os mulighed for at inddrive de penge vi har til gode hos kommunen,  i forbindelse med etablering af shelterplads.
  Indtægter fra Torslunde Festival svigtede delvist og arrangementet som helhed går formodentlig blot lige op. Vi støtter selvfølgelig stadigvæk festivalen, der er en vigtig promovering af Torslunde.
 3. Opfølgning på Torslunde festival
  Trods (næsten) ny besætning forløb madteltet upåklageligt til alles tilfredshed. Holdet bag er oven i købet klar til en omgang mere næste år – Dejligt!
  TV-Ishøj var med igen i år og understreger den bevågenhed som festivalen har.
 4. Opfølgning på 5. Juni fest:
  Grundlovsdag var som altid rigtig hyggeligt og det var dejligt at se så mange deltog i opstillingen igen i år. Der var noget færre der var interesseret i at rydde i dagene efter! Arrangementet er et STORT arbejde og det kan ikke påregnes, at samme hold kan bære de andre arrangementer i Torslunde (se under høstfest)
 5. Torslunde Bygade 17 – Orientering
  Bystyret blev orienteret om, at Byrådet, samt dele af forvaltningen i Ishøj kommune, er blevet meldt til politiet for overtrædelser i forvaltningsloven. Bylauget er ikke en del af anmeldelsen, ligesom oldermanden heller ikke er underskriver.Bylauget afventer behandling af klagen i Natur- og Miljøklagenævnet.
 6. Bemanding af Høstfest:
  Vi blev enige om, at vi søger lidt nye folk til at afholde Høstfest i år. Jens og Charlotte vil igen gerne ligge hus til (tak for det) og henholdsvis Henrik, Mogens og Torben spørger ud til specifikke personer om hjælp til arrangementet.
 7. Opfølgning på etablering af arbejdsgrupper:
  Shelterbyggeriet er nu nærmest færdigt og de er blevet indviet (indtil flere gange). Henrik oplever interessere for at leje/bruge dem og laver et indlæg til hjemmesiden omkring dette (er sket i skrivende stund). Der er bestilt en stor sving/grillrist til bålpladsen.
  Der er ikke sket den store aktivitet i forbindelse med dannelse af andre aktivitetsgrupper, men vi vender frygteligt tilbage efter sommerferien.
 8. Hønsehold i Torslunde:
  Med baggrund i henvendelse fra kommunen (som har fået en klage over galende haner), støtter Bystyret ikke, at der etableres regler for hønsehold i Torslunde. Dyrehold er en naturlig del af landzonen og dermed Torslunde.
 9. Energibesparelser i Torslunde:
  Vi har fået tilbudt et projekt fra kommunen, hvor enkelte huse kan blive gennemgået, med henblik på potentielle energibesparelser. Henrik og Lars vil gerne ligge hus til.
 10. Evt.
  Havens dag blev afviklet den 15. juni med besøg i fem haver. Det var rigtig hyggeligt og vi vil givetvis gentage succesen og håber på lidt flere deltagere næste gang. Til gengæld kan udstillerne godt skrue en anelse ned for drikvarerne næste gang (flere slags vin og hjemmebrænderi!), så deltagerne er mindre svimle i de sidste haverJ

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.