Referat af bystyremøde 29-01-2013

 Torslunde Bylaug – Bystyremøde

 Den 29. januar 2013 hos Adam /Referent: Torben

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 22.01.13 godkendt med få rettelser

2. Næste møde

Næste møde aftalt til den 11. marts. Det er ikke sikkert at det bliver nødvendigt at mødes; det afhænger af indkomne forslag og forberedelse til Bystævne.

3. Bystævne

Konfirmandstuen er reserveret til mødet – Det koster 500,- Indkøb fordeler sig således:

 Torben køber Ost/Pølse

 Merete køber brød

 Mogens køber vin

 Adam køber øl/vand

Bystævnet vil starte med et ekstraordinært Bystævne, idet vi søger at vedtage vedtægtsændringer, der skal gælde på den ordinære. Vedtægtsændringer vil fremstå som et samlet forslag, hvorfor ændringer til dette skal fremsættes på mødet og behandles før det oprindelige forslag til nye vedtægter.

Der orienteres grundigt om proceduren før Bystævnerne, hvor både de gamle og nye vedtægter er fremsendt i god tid inden.

Vedtægtsændringerne deler sig i egentlige ændringer (som der ikke er mange af) samt redaktionelle ændringer i de fleste paragraffer. Torben orienterer på Bystævnet om den overordnede hensigt med de nye vedtægter, samt gør rede for de reelle ændringer.

Torben laver oplæg til Oldermandens beretning, som kan gennemses af Bystyre for Bystævne. I beretningen vil Torben blandt lægge vægt på, at nye skal melde sig til at gennemføre aktiviteter i byen, hvis niveauet skal holdes. Vi vil lave en tilmeldingsliste, så medlemmerne nemt kan tilmelde sig på Bystævnet.

Til det ordinære Bystævne er Merete, Wili, Mogens og Kim på valg. Alle modtager genvalg på nær Kim. Det efterlader to ledige pladser(såfremt vedtægtsændringerne gennemføres): En Bymand og en suppleant, som skal vælges på Bystævnet. Disse valg skal præciseres i indkaldelsen.

4. Revidering af vedtægter

Vi vedtog ovenstående procedure for ændringerne af vedtægter på det ekstraordinære Bystævne.

Vi gennemgik Torbens oplæg og opnåede konsensus om alle punkters indhold samt ordlyd. Ny udgave er på vej ud til Bystyret.

5. Lokalhistorisk samling

På opfordring af Stig Nielsen vil Henrik tage kontakten, med henblik fremtidigt samarbejde.

6. Eventuelt

Det kommende Bystyre vil fremover lancere langsigtede projekter/idéer og nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med det. Der arbejdes for at Bystyret samles til et seminar, hvor vi laver en brainstorm på hvad vi kunne tænke os af fremtidige projekter for byen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.