Torslunde Bylaug

Definitionen på et bylaug (tidligere bylag eller bylav) lød førhen: forening af bosatte mænd i en landsby eller et sogn. I dag fungerer bylaug i større eller mindre grad som en grundejerforening, dog med den store forskel at det ikke er obligatorisk at være medlem.

I Torslunde tegnes Bylauget i det daglige af Bystyret (der svarer til bestyrelsen i en grundejerforening), som består af udvalgte medlemmer af Bylauget. Bystyret består af 1 oldermand (som svarer til formanden i en bestyrelse), 1 skatmester, 4 bymænd og 2 suppleanter. Bystyret afholder 5-6 bystyremøder om året (svarende til bestyrelsesmøder) og står for det årlige Bystævne (svarende til generalforsamling).

På denne hjemmesider finder du gamle referater fra på Bystyremøder og Bystævner. Referaterne afspejler den tid de er skrevet i og vil således ikke blive opdateret bagud. Såfremt der måtte forekomme uoverensstemmelser med nutidige forhold er dette ikke tilsigtet og vil ikke blive rettet. Det blandt andet

  • Navne på konkrete steder, der i dag betegnes anderledes
  • Gadenavne, der er skiftet ud eller ikke længeres findes
  • Begreber, der er afklaret anderledes end man vidste på det givne tidspunkt
  • Steder, der ikke længeres findes