Bliv medlem af bylauget

Alle husstande beliggende i Ishøj Kommune vest for Køgevejs midte kan blive medlem af Torslunde Bylaug. Du bliver medlem på følgende måde:

  1. Send en mail til skatmesteren på adressen bystyre@torslunde.dk, med oplysning om navn, adresse og email.
  2. Indbetal årskontingentet på Bylaugets bankkonto i Danske Bank reg. nr. 9570 kontonr. 12868804.  Kontingentet er for tiden kr. 250 per husstand, dog kun kr. 150 for pensionister.

I efterfølgende år vil du automatisk modtage opkrævning af årskontingent. Årskontingentet kan endvidere tilmeldes PBS.