Bump opsættes på Torslundevej

Kære Torslunder

Vi har i tre uger haft et bump opsat på prøve på Torslundevej. Nu er tiden kommet til at tage skridtet videre. Bystyret har evalueret de mange kommentarer der er kommet, både dem her på hjemmesiden, men også dem der er kommet os for øre på anden vis.

Lad os slå fast, at vi IKKE synes at løsningen er optimal. Vi havde langt hellere set andre typer bump og ikke mindst forbedrede forhold for både cyklister og fodgængere langs vejen. Vi må desværre konstatere at pengekassen ikke rækker til vores ønsker for Torslundevej lige nu, men arbejdet med at skitsere vores ønsker for fremtiden er noget vi tager fat på med det samme. Jeg kan supplere med at et asfalteret bump koster omkring ti gange så meget som dem der er opsat nu.

Når nu vi ikke kan få det vi ønsker os allermest, ser vi os nødsaget til at handle på trafiksikkerheden, som vi føler er truet med den opsætning af vejen der er nu. Faktum er, at der bliver kørt MEGET for stærkt og der er allerede uddelt adskillige store bøder og tilhørende klip i kørekort inden byportene. Men bøder og klip vil ikke opveje noget hvis der sker en ulykke, så derfor vil der blive sat bump op snarest så vi kan få hastigheden ned. Bumpene bliver placeret omtrent hvor de gamle chikaner fandtes. Bumpene bliver suppleret med steler der umuliggør udenom-kørsel til fare for cyklister og fodgængere.

Vi håber (og tror) MEGET at de medfølgende støjgener der er på alle typer bump, vil blive væsentlig mindre når hastigheden generelt nedsættes på hele strækningen.

På Bystyrets Vegne

Torben Mandrup (Oldermand)

6 tanker om “Bump opsættes på Torslundevej”

 1. Jeg har fået oplyst fra Park og Vej, at det omtalte bump fra Rødovre kun er marginalt forskelligt fra det opsatte og at det der gør forskellen er hastigheden hvormed det passeres. Husk også på at jo nemmere og behageligere bumpet er at passere, desto mindre er effekten på nedsættelsen af hastigheden. Vi skal jo netop ikke have et bump som alle kan passere med 40 km/t, for så vil store biler kunne passere med langt højere fart. Så trafiksikkerhedsmæssigt skal bumpet være egnet til at passere med omkring 20-30 km/t for alle biler – Så passer pengene:-)

  Kirsten har skrevet en officiel klage (hvilket jeg synes er helt fint) som politikerne i skrivende stund overvejer om skal have opsættende virkning på projektet. Under alle omstændigheder vil klagen blive behandlet på næste udvalgsmøde senere i denne måned.

  – Torben

  1. Jeg får mere og mere en fornemmelse af at stå midt i en stor skin-demokratisk proces, hvor jeg som Torslundeborger bliver lovet, at jeg vil blive hørt i forbindelse med prøvebumpet – men hvor beslutningen allerede synes taget på forhånd af Bystyret og Vej og Park.
   Denne sag har, som jeg ser det, fra begyndelsen handlet om “enten-eller”, hvor Bystyret synes at have den holdning, at enten er du for de eksisterende bump – og dermed støjgenerne – eller også er du imod trafiksikkerhed. Det undrer mig, at ingen i Bystyret har tænkt et udgangspunktet ind, der hedder “både -og”, hvor både trafiksikkerheden og mindst mulige støjgener tilgodeses.
   I forhold til Bystyrets evaluering af prøvebumpet undrer det mig, at jeg har ikke oplevet nogen som helst reel interesse fra Bystyret i forhold til vores (Ellekilde 3, 5, 11 og 13)indsigelser og situation som nærmeste naboer til prøvebumpet (som nu åbenbart viser sig slet ikke at have været på prøve). Det undrer mig , at ingen fra Bystyret har gjort sig den ulejligehed, at henvende sig til os i Ellekilde, for ved selvsyn eller -øre at finde ud af, om der nu også er hold i de støjgener, vi alle påtaler. Det undrer mig, at Bystyret kan sige, at de i deres evaluering har taget ALLE tilbagemeldinger til efterretning.
   På valgmødet 06.11.13, var der mange af de fremmødte, der mente, at Ishøj Byråd havde en tendens til at overse Torslunde i og med vi ligger så langt fra Ishøj Metropolen. Jeg må indrømme, at jeg af og til sidder med samme opfattelse – bare om Torslunde. Som Kaare skrev i et indlæg; jo længere væk fra bumpet man bor, jo mindre betydning synes man at tillægge støjgenerne. Måske tager jeg helt fejl, men jeg kan jo blot konstatere, at Bystyrets medlemmer – som stort set alle bor på Torslunde Byvej – ikke har taget indsigelserne fra os, der bor i Ellekilde – og tættest på bumpet – til indtægt på nogen måde.
   Hvis jeg tager fejl og Bystyret mener, at vi i Ellekilde er blevet hørt, vil jeg gerne have en tilbagemelding på, hvor og hvordan vores indsigelser er indgået i evalueringen. Ikke mindst så jeg kan se, at Bystyret også kæmper min og vores sag, og at jeg fortsat kan ha’ en rigtig god grund til at betale mit kontingent.

   Med venlig hilsen

   Kurt Møller Christensen
   Ellekilde 11

 2. Kære Torben Mandrup m.fl.

  Hvis du og andre skulle sidde med den opfattelse, at ALLE os i Ellekilde, der bor ud til Torslundevej, er imod trafiksikkerhed for børn, børnebørn samt øvrige bløde trafikanter, så tager du/I i den grad fejl. Vi hilser derimod bump – og dermed NEDSÆTTELSE AF FARTEN – meget velkomment, MEN er imod, at Bylaug og Kommunalbestyrelse vælger den billigste og mest støjende løsning, indtil vi forhåbentligt om ikke så længe får den store renovering af Torslundevej.

  Vi vil derfor blive ved med at kæmpe for, at få en anden type bump end det der nu monteres yderligere 6 af på Torslundevej – nemlig det type bump, som jeg henviste til i mit sidste indlæg. Bumpet er monteret i Rødovre Centrum ud for den indgang i parkeringshuset, hvor RC har deres Information liggende. Det er et 3M typegodkendt bump (som det nuværende) – det er bare dobbelt så bredt, en anelse højere og har en lidt større runding, hvilket giver en langt mere glidende kørsel hen over bumpet – OG FREM FOR ALT, ER DET MEGET STØJSVAGT – JA NÆSTEN LYDLØST AT KØRE HEN OVER.

  Og det er jo netop det vigtige for alle, der bor ud til Torslundevej; at støjgenerne minimeres mest muligt samtidig med at trafiksikkerheden bibeholdes. Med det nuværende bump har vi – uanset om alle trafikanter sætter farten ned – STADIG lyden af “GUNG-GUNG” – direkte ind i vores soveværelse, og det selvom vi lukker vinduer og spjæld. Vi tør slet ikke tænke på, hvor højt det vil lyde til sommer, hvor vinduer og spjæld er nødt til at står åbne – det bliver et helvede!

  Lige nu venter vi på, om det bump, vi foreslår, bliver godkendt til offentlig vej af Politi og Byråd. Jeg har d.d. modtaget en mail fra Leif Kronblad om, at vores klage til kommunen, samt vores forslag om nævnte bump, kommer op i Teknik – og Bygningsudvalget torsdag d. 21. nov. Så jeg vil henstille til Bylauget om, at der arbejdes for, at den aktuelle montering sættes på pause, indtil alle alternative muligheder er undersøgt. Det vil også falde i god tråd med de ”lovninger”, vi fik af politikerne på valgmødet 06.11.13, hvor bl.a. Poul Jørgensen, som sidder i Teknik- og Bygningsudvalget, samt Ole Beckmann lovede, at der ville blive set nærmere på sagen, og de havde en holdning om, at der selvfølgelig skulle findes en løsning, der generede borgerne mindst muligt Det står jo i skarpt modstrid med Torben Mandrups indlæg fra i dag, som jeg kun kan tolke derhen, at der øjensynligt ikke tages hensyn eller bliver lyttet til de familier, der bor lige ud til bumpet.

  Og jeg forstår stadig ikke, at vores erfaringer ikke bliver taget til indtægt. Især ikke når jeg læser det følgende fra Leif Kronblad, som Torben Mandrups videreformidler i et indlæg 3. oktober 2013:

  “Vejbumpene er noget mere effektive end de gamle sideheller. Vi vil derfor gerne evaluerer det første vejbump sammen med jer, så hvis der er behov for justeringer af projektet, så er det noget nemmere med 1 vejbump monteret frem for 7 vejbump monteret.”

  Jeg må ærligt indrømme, at jeg er usikker på, om Bylauget er ”for eller imod” os beboere her i Ellekilde og alle andre ud til Torslundevej, som vil blive berørt. De Torslundeborgere, som her på siden har givet udtryk for, at det er et “fantastisk” bump, kan kun have den mening, fordi de ikke har erfaret støjgenerne på “egen krop”.

  Jeg håber, at Bylauget vil træde i karakter, og vil arbejde på en fælles løsning, der også tilgodeser os, der skal bo tæt på bumpene. Som sagt er vi på ingen måde imod bump, men ser gerne at alternative og mindre støjende muligheder undersøges ordentligt, inden den endelige beslutning tages.

  1. Jeg vil godt bakke fuldt ud op omkring Kirstens bemærkninger. Selvfølgelig skal vi have bump på Torslundevej. Trafiksikkerhed fremfor alt andet.
   Det vil dog være rimelig tom luft, hvis man først melder ud at man sætter et prøvebump op for at få kommentarer fra beboerne og så efterfølgende ikke lytter til beboerne. Især når der findes et rigtig godt og tilsvarende billigt alternativ.
   Jeg vil mene at man i stedet for bare at opsætte de resterende bump så skal man opsætte et af de bump som Kirsten har foreslået fra Rødovre Centrum og så efter en periode med begge bump kan man tage en beslutning om hvilken type man ønsker. Det virker jo umiddelbart som om at Kirsten har fat i den lange ende med et prøvebump som ikke siger Gunk Gunk og som stadig er billig!!!!

 3. Kære Torben og resten af bystyret!
  Mange tak for jeres store indsats med at få etableret et mere trafiksikkert miljø i Torslunde. Det er dejligt, at vi har et så engageret og hårdtarbejdende bystyre – det er MEGET værdsat!
  Jeg er helt OK med at vi hurtigst muligt får sat de nye bump på plads, og jeg tror også at vi bør være pragmatiske mht. løsningen. Et er sikkert – de nye bump skal nok få hastigheden ned 🙂
  Venlige hilsener fra
  Karin – Torslundevej 117

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.