Bevaring af Torslundes landsbykarakter

Det indgår i Torslunde Bylaugs formålsbestemmelse at søge at bevare byens karakter som landsby. Bystyret er på baggrund heraf generelt skeptiske over for bl.a. nedrivning af bevaringsværdige huse og udstykning af grunde, da bystyret vurderer, at en sådan praksis langsomt vil forandre byen til et mere traditionelt parcelhuskvarter og fjerne landsbysærpræget.

 • Møde mellem kommunen og Torslunde Bylaug 7-6-2017 27. juni 2017

  Til stede: Kåre Jakobsen (Kommunaldirektør), Erling Skovgaard (Centerchef Park & Vej), Wili Jensen og Torben Mandrup

  Stisystem – Skoven

  Kommunen synes det er en grundlæggende god idé at udvide stisystemet i og omkring Torslunde. Erling undersøger mulighederne, der både involverer Benzonsdal og Hofor.

  Torslundevej – Progress, rød asfalt, afslutningsarrangement (pølsevogn)

  Projektet skrider (næsten) planmæssigt frem og forventes færdigt i løbet af september. I forbindelse med færdiggørelsen vil kommunen gerne bidrage med kaffe og kage for at fejre det. Bylauget står for arrangementet og bidrager ligeledes til løjerne.

  Efter mødet har vi fået vores ønske om rød asfalt på cykel/gangstierne opfyldt. Det vil skærpe trafiksikkerheden.

  Bustrafik – Samarbejde med Taastrup kommune

  Det er blevet undersøgt om der kunne laves en form for samarbejde med Taastrup kommune, med henblik på at få en bus oftere gennem Torslunde. På grund af rute ændringer kunne det ikke umiddelbart lade sig gøre. Det skønnes i øvrigt at landsbyens behov ikke kan retfærdiggøre en decideret busrute gennem byen.

  Nabohjælp – Opsætning af skilte

  Kommunen vil gerne bidrage med hjælp til opsætning, men vil ikke forestå alle udgifterne forbundet hermed. Helle skal ansøge kommunen med henblik på at finde de bedst egnede steder til opsætningen.

  Byhus

  Vi fremfører stadig vores ønske, men nævnte også at kirken har udbygget konfirmandstuen og at vi afventer faciliteterne her.

  Retssag

  Status quo. Formelt er det Anja Carlslund, der har sagen og Oldermanden koordinerer med hende. Efter mødet er fremsendt forslag til modparten om at afstå matrikel 87B (mod Bygaden), mod at modparten svarer udgifterne til tinglysning etc. Der er ikke i skrivende stund kommet noget svar herpå.

  Beton i åen

  Der ansøges i år om midler til fjernelse af betonen i Lille Vejleå. Projektet er blevet yderligere kompliceret af det faktum, at åen bidrager til en større afvandingsplan til klimasikring af Østsjælland (Hovedstadsområdet). Projektet anslås at have en værdi på den forkerte side af 100 mill.

  Lokalplan

  Der er ikke igangsat et konkret arbejde for at forny lokalplanen for vores område. Der er imidlertid igangsat en undersøgelse af hvilke huse der kan anses for bevaringsværdige, samt i hvilken grad. Vi fremførte vores ønske om (igen) at være en del af processen og vil igangsætte en (lille) arbejdsgruppe, der skal forberede os når processen går i gang.

  Hjertestarter

  Kommunen, Bylauget og Kirken vil gerne bidrage hver med 1/3 og processen er i gang.

  Med venlig hilsen
  Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →
 • Torslunde Bygade 17 – Naboorientering 19. februar 2014

  Kære Torslunder

  Bystyret har fået en naboorientering vedrørende Torslunde Bygade 17.

  Det viser sig, at der på et møde i teknik- og byggeudvalget den 16. januar 2014 er vedtaget en tilladelse til nedrivning på Torslunde Bygade 17: http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication73/Samlet%20dokument.html . Der henvises til sagen i dette foregående referat fra den 12. december 2013 http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication11/Samlet%20dokument.html . Det angives, at sagen har været sendt til nabohøring; dette forhold er IKKE i overensstemmelse med sandheden, idet hverken Bystyret eller berørte naboer har modtaget nogen som helst for materiale på sagen. Det forhold forsøger kommunen nu at rette op på, ved påny at rundsende en naboorientering (du kan få en kopi ved ak skrive til mig). Det er en klar procedurefejl fra kommunens side (hvilket de også har indrømmet), ikke desto mindre er det kun indgriben fra vores (og opmærksomme borgeres) side, der gør at denne nye høring er kommet i stand. Det betyder også at dispensationen IKKE er trukket tilbage, selvom den er givet på forkert grundlag.

  Dispensationerne fra lokalplanen i ansøgningen er ikke få, og vi skal nu i Bystyret tage stilling til hvordan vi skal forholde os. Det ligger os meget på sinde at loven er lige for alle, og vi vil derfor rigtig gerne høre fra Jer, hvis I har oplevet/hørt om dispensationssager indenfor de her områder:

  • Byggelinier
  • Bebyggelsesprocenter
  • Bebyggelse i flere plan (skrænthuse)
  • Tilladt højde af byggeri i forhold til skel
  • Tagkonstruktioner/typer

  I det hele taget prøver vi at danne os et billede af, hvorvidt lokalplanen fortolkes konsekvent og ensartet fra kommunens side. Skriv gerne om Jeres oplevelser her på siden, eller send dem til Oldermanden.

  – Torben Mandrup

  Continue reading →
 • Lille Bygade 11 – Nedrivningsansøgning 31. maj 2013

  Til orientering:

  Disp Lille Bygade 11

  Continue reading →
 • Torslunde Bygade 17 – Nedrivningsansøgning 31. maj 2013

  Til orientering:

  Disp Bygaden 17

  Continue reading →
 • Torslunde Bygade 17 – Bylaugets svar 12. maj 2013

  Hermed Bylaugets svar på naboorienteringen ved Torslunde Bygade 17:

  Torslunde Bygade 17 høringssvar

  Venlig hilsen

  Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →
 • Lille Bygade 11 – Bylaugets svar 12. maj 2013

  Hermed Bylaugets svar på naboorienteringen ved Lille Bygade 11:

  Lille Bygade 11 høringssvar

  Venlig hilsen

  Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →
 • Torslunde Bygade 17 3. maj 2013

  Der er søgt nedrivningstilladelse på Torslunde Bygade 17. Bystyret laver høringssvar som kommer på hjemmesiden senere.

  Naborientering Torslunde Bygade 17

  – Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →
 • Lille Bygade 11 3. maj 2013

  Der er søgt nedrivningstilladelse på Lille Bygade 11, samt efterfølgende udstykning til to grunde. Bystyret laver høringssvar som kommer på hjemmesiden senere.

  Naborientering Lille Bygade 11

  – Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →
 • Forslag til Fingerplan 2013 26. april 2013

  Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring til 14. juli

  Forslag til Fingerplan 2013 er en revision af Fingerplan 2007 med stikord som byudvikling langs Ring 3.

  Fingerplan 2013 indeholder også forslag til nye lokaliseringsmuligheder

  5 af kommunerne begrunder et ønske om reduktion af de grønne kiler med, at ny infrastruktur har ændret vilkårene for arealerne (Brøndby, Egedal, Gladsaxe, Greve og Ishøj kommuner). I Ishøj Kommune peges på et erstatningsareal mellem Vestervang og Torslunde – alternativt kan erstatningsareal findes i dialog med Naturstyrelsen.

  (Jeg ved ikke hvem der har lagt dette som kommentar, men der mangler lidt tid og sted tænker jeg – Torben Mandrup)

  Continue reading →

Kategoriarkiv: landsbykarakter

2 tanker om “Bevaring af Torslundes landsbykarakter”

 1. Jeg har hørt at nedrivning af ejendommen Torslunde Bygade 17 nu er godkendt, nok ikke særligt overrasket helt i stil med Ishøj Kommune. Næste forslag er sikkert at vi jævner alle de gamle huse fra før 2010 og så flytter dele af Vejleåparken herop og helst i 5 etager og rent beton. Hvad skal vi dog med en dejlig oase i Ishøj.
  Mvh. Carsten Torslunde Bygade 27 en af de gamle smadder kasser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Forening for landsbyen Torslunde og omegn