Adgang til byjorder

Torslunde Bylaug har været involveret i drøftelser omkring adgang og ejerskabsforhold vedrørende en række byjorder i landsbyen. Der pågår pt. i samarbejde med Ishøj Kommune en afklaring af disse spørgsmål i retten i Glostrup. Indlæg om sagen vil blive placeret nedenfor.

 • Sagen om Gadejorde – Afgørelse 17. oktober 2017

  De seneste to dage har der været hovedforhandling i Østre Landsret i sagen omkring gadejordene mellem Torslunde Bygade 21 og 23. Mandag var der er en klar opfodring fra de tre dommere til at finde et forlig mellem parterne. Det er tidligere blev prøvet, men uden held. I går gik det heller ikke bedre og den egentlig procedure gik i gang; man var klar til vidneafhøringer i løbet af tirsdagen.

  Mandag aften kom jeg imidlertid på endnu en forligsskitse, der banede vejen for, at sagen i løbet af i dag er afgjort ved et forlig, så vidner og dommere kunne sendes hjem på efterårsferie. Lad mig prøv at ridse det op, uden at jeg vil stilles til ansvar for de juridiske formuleringer (det endelig forligs ordlyd tilkommer):

  • Matrikel 87b overgår til nummer 23 vederlagsfrit
  • Matrikel 87a udvides i bunden (ned til åen) således, at der opnås en passage med en bredde på 2½meter ned mod åen. Det drejer sig om skønsmæssigt 15-20 m2, der udmatrikuleres fra matrikel 87c. Således vil den oprindelige adgang til åen fra Bygaden blive genskabt.
  • Matrikel 87c reduceres i forhold til ovenstående. Matrikel 87c overgår til nummer 23 mod betaling på 50.000,- som overføres til kommunen.
  • Efter aftale med Borgmesteren, betingede jeg mig at Bylauget efterfølgende bliver de rette ejermænd af jorden.
  • Efter aftale med Borgmesteren, betingede jeg mig at Bylauget modtager ovenstående beløb efter fratrækkelse af cirka 12.500,- til landmåler assistance. 37.500,- er trods alt ikke en dårlig slat penge til vores lille Bylaug.

  I mit forligsforslag lå det mig på sinde, at alle parter har fået noget ud af afgørelsen: Nummer 23 bibeholder deres have (næsten) uberørt, kommunen kan få afsluttet sagen og Bylauget bliver beriget med gadejorden samt en god sum penge til fremtidige aktiviteter.

  Med ønsket om en fortsat fortryllende efterårsferie…

  Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →
 • Møde mellem kommunen og Torslunde Bylaug 7-6-2017 27. juni 2017

  Til stede: Kåre Jakobsen (Kommunaldirektør), Erling Skovgaard (Centerchef Park & Vej), Wili Jensen og Torben Mandrup

  Stisystem – Skoven

  Kommunen synes det er en grundlæggende god idé at udvide stisystemet i og omkring Torslunde. Erling undersøger mulighederne, der både involverer Benzonsdal og Hofor.

  Torslundevej – Progress, rød asfalt, afslutningsarrangement (pølsevogn)

  Projektet skrider (næsten) planmæssigt frem og forventes færdigt i løbet af september. I forbindelse med færdiggørelsen vil kommunen gerne bidrage med kaffe og kage for at fejre det. Bylauget står for arrangementet og bidrager ligeledes til løjerne.

  Efter mødet har vi fået vores ønske om rød asfalt på cykel/gangstierne opfyldt. Det vil skærpe trafiksikkerheden.

  Bustrafik – Samarbejde med Taastrup kommune

  Det er blevet undersøgt om der kunne laves en form for samarbejde med Taastrup kommune, med henblik på at få en bus oftere gennem Torslunde. På grund af rute ændringer kunne det ikke umiddelbart lade sig gøre. Det skønnes i øvrigt at landsbyens behov ikke kan retfærdiggøre en decideret busrute gennem byen.

  Nabohjælp – Opsætning af skilte

  Kommunen vil gerne bidrage med hjælp til opsætning, men vil ikke forestå alle udgifterne forbundet hermed. Helle skal ansøge kommunen med henblik på at finde de bedst egnede steder til opsætningen.

  Byhus

  Vi fremfører stadig vores ønske, men nævnte også at kirken har udbygget konfirmandstuen og at vi afventer faciliteterne her.

  Retssag

  Status quo. Formelt er det Anja Carlslund, der har sagen og Oldermanden koordinerer med hende. Efter mødet er fremsendt forslag til modparten om at afstå matrikel 87B (mod Bygaden), mod at modparten svarer udgifterne til tinglysning etc. Der er ikke i skrivende stund kommet noget svar herpå.

  Beton i åen

  Der ansøges i år om midler til fjernelse af betonen i Lille Vejleå. Projektet er blevet yderligere kompliceret af det faktum, at åen bidrager til en større afvandingsplan til klimasikring af Østsjælland (Hovedstadsområdet). Projektet anslås at have en værdi på den forkerte side af 100 mill.

  Lokalplan

  Der er ikke igangsat et konkret arbejde for at forny lokalplanen for vores område. Der er imidlertid igangsat en undersøgelse af hvilke huse der kan anses for bevaringsværdige, samt i hvilken grad. Vi fremførte vores ønske om (igen) at være en del af processen og vil igangsætte en (lille) arbejdsgruppe, der skal forberede os når processen går i gang.

  Hjertestarter

  Kommunen, Bylauget og Kirken vil gerne bidrage hver med 1/3 og processen er i gang.

  Med venlig hilsen
  Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →
 • Gadejorde – Ny retssag 18. januar 2017

  Kære Alle

  Jeg skal informere om, at striden om ejerskabet af gadejorden mellem Torslunde Bygade 21 og 23 afgøres ved landsretten, ved en process den 16, 17 og 19 oktober 2017.

  Mvh Torben Mandrup

  Ret-hammer

  Continue reading →
 • Gadejorde igen, igen, igen 13. november 2015

  Sagen omkring gadejorden mellem Torslunde Bygade 21 og 23 er blevet anket til Landsretten – Så det trækker endnu en tur i manegen:-((

  – Torben Mandrup

  Continue reading →
 • Gadejorde dom 5. november 2015

  Kære Torslunder

  Bystyret var samlet 04-11-2015 for at diskutere de forskellige aspekter af dommen i retssagen om gadejordene. Vi afventer pt udspil fra kommune og advokat.

  De særligt entusiastiske kan læses hele dommen Dom.pdf

  – Torben Mandrup

  Continue reading →
 • Retssag om gadejorde afgjort 30. oktober 2015

  Kære Torslunde

  I retssagen omkring gadejorden mellem Torslunde Bygade 21 og 23 har Glostrup Byret endeligt afsagt dom. For Torslunde Bylaug og Ishøj kommunes side er sagen vundet. Sagsøgerne (Torslunde Bygade 23) tilpligtes at anerkende, at de ikke har ejendomsret til matr. nr. 87a, 87b og 87c, ligesom de sagsøgte skal betale kr. 99.805,97 i sagsomkostninger til Ishøj Kommune.

  Torben Mandrup (Oldermand)

   

  Continue reading →
 • Retssag om gadejorde 1. oktober 2015

  Kære Torslunder

  Den 29/9 og 1/10 er retssagen om gadejorden mellem Torslunde Bygade 21 og 23, blevet afviklet i god ro og orden ved Glostrup ret.

  Der bliver afsagt dom den 29/10 kl 13:00.

  Sagens samlede akter kan besigtiges på Torslunde Bygade 33 efter aftale. De fylder cirka 10cm…i højden!

  Mvh

  Torben Mandrup (Oldermand)

  Hammer01Topfrisejpg

  Continue reading →
 • Gadejord – Opslag 16. januar 2015

  Kære Torslunder

  Der er i ugens løb blevet sat trusselsbreve op på lygtepæle i byen, angående den verserende retssag om ejerforholdet for et stykke jord i byen.  Indholdet på opslagene er naturligvis ikke i overensstemmelse med sandheden. Bylauget kan aldrig komme til at stå til ansvar for advokatregningerne og sagen er IKKE ved at blive afvist. Sagen er berammet til hovedprocedure den 10. og 17. april i år ved Glostrup Byret – hvorefter vi håber på en snarlig afslutning af sagen. Skulle du have lyst til yderligere information, er du velkommen til personlig henvendelse.

  Torben Mandrup

  Continue reading →
 • Gadejorde – Retssag udskudt 30. oktober 2014

  Skylder Jer at informere omkring den planlagte retssag om gadejordene tilbage i september. På grund af en procedurefejl fra rettens side, er det endnu en gang blevet udskudt. Denne gang til den 10. og 17. april 2015.

  Mvh Torben Mandrup

  Continue reading →
 • Gadejorde – Retsmøde 9. maj 2014

  Kære Torslunder

  Jeg kan informere om, at der er blevet forsøgt at indgå forlig i sagen mellem Bylauget/Kommunen og Torslunde Bygade 23. Da parterne er MEGET langt fra hinanden har advokatorne vurderet, at der ikke er nogen anden udvej end en egentlig retssag, for at fastslå ejerforholdet til jorden mellem Torslunde Bygade 21 og Torslunde Bygade 23, samt en bid af jorden på Torslunde Bygade 23.

  Der er berammet to retsmøder henholdsvis  19. og 26. september i år.

  – Torben Mandrup (Oldermand)

  Continue reading →

Kategoriarkiv: byjorder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Forening for landsbyen Torslunde og omegn