Åløb – Svar fra kommunen

I forlængelse af møde med kommunen, har vi fået følgende svar angående Åløbet:

Lille Vejleå, der løber nedenfor Torslunde Landsby, er registreret som et beskyttet vandløb, der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner. Vandløbet er flisebelagt på en ca. 3 kilometer strækning fra golfbanen til umiddelbart vest for Torslunde Landsby. Fliserne er anlagt af Københavns Vandforsyning i 1907-1914 for at sikre grundvandsindvindingen mod indtrængende forurenet åvand. I dag er flisernes beskyttende funktion overflødig, og fokus er rettet mod at skabe et naturligt vandløb, der kan være et godt levested for fisk og dyr tilknyttet vandmiljøet. Som en konsekvens heraf har Ishøj Kommune i forbindelse med den aktuelle vandplanproces oplyst Naturstyrelsen om potentialerne for at skabe et mere naturligt forløb af Lille Vejleå, bl.a. ved at fjerne fliser på den omtalte strækning. Naturstyrelsen har d. 10. oktober i brev til Ishøj Kommune svaret tilbage, at forslagene til indsatser i Lille Vejleå vil indgå i Regeringens samlede overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen.
Ishøj Kommune afventer derfor det nye forslag til statslig vandplan, der muligvis vil indeholde vandløbsforbedrende indsatser i Lille Vejleå. Optages Lille Vejleå som en del af indsatsprogrammet i vandplanen vil indsatserne være statsligt finansieret. Forslaget til vandplan sendes i offentlig høring senest d. 22. december 2014.

IMG_4527

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.