Referat af Bystyremøde 03-10-2016

Til stede: Helle (referent), Ditte, Wili, Niels, Mogens og Torben

1: Økonomi

Bylauget har en opsparing på ca. 33.000.

2: Næste arrangementer

Juletræstænding samarbejde med kirken, Torben er ansvarlig.

Fastelavn ligeledes i samarbejde med kirken, Ditte er ansvarlig.

3: Retssag i forbindelse med gadejorde

Der er den 17. oktober frist for indsigelser, hvorefter sagen fremføres.

4: Møde med kommunen

  1. Renovation af Torslundevej skulle være påbegyndt i uge 37, men pga. etablering af regnvandsbassin (lige bag elskabet ved Torslundemaglevej ) er dette udsat. Kommunen vil undersøge mulighederne for en visuel afmærkning af gang/cykelsti.
  2. Byhus, Bystyret fremførte fortsat ønske om dette og bad kommunen om at indtænke muligheder i forbindelse med etablering af regnvandsbassin/skybrudssikring af Torslundevej. Der vil i den forbindelse blive lavet en bygge/arbejds-plads som efterfølgende evt. kunne danne grundlag for byhus.
  3. Stier,  i Torslunde mellem de nye udstykninger Ellekilde, Torslundevej 79 og engen blev fremført som et ønske.
  4. Institutionspladser, der har været en del tale om at børn fra Ishøj landsby og Torslunde er blevet henvist til stranden. Ditte fortæller, at man udelukkende er garanteret en plads i distriktet. Der er stor opmærksomhed på dette fra institutionernes side. Bylauget stiller sig til rådighed i det omfang, det måtte gavne den videre proces. Det er en vigtig sag, da det er et emne der kan være definerende for om folk ønsker tilflytning eller ej.
  5. Dispensationssager, Bystyret agter at invitere til kommunen til dialog ved næste Bystævne.

5: Overvågning af referater/dagsordner

Torben overtager tjansen.

  1. Halloween 

Ditte og Maria invitere til Haloween på schelterpladsen den 29. oktober, store og små er velkomne. Bystyret yder tilskud. Hold øje med hjemmesiden vedr. arrangementet.

  1. Eventuelt

a.Udlejningsting, 2 stk. gasvarmere kan nu lejes for 125,- stk. uden gas.

b. Lokalplan, Bystyret vil forsøge at være på forkant med den ny lokalplan og tilbyde kommunen et samarbejde.