Referat af bystyremøde 09-06-2015

Referat af bystyremøde den 9. juni 2015

 1. Økonomi
  Vi mangler endelig opgørelse for madteltet på festivallen, men det giver formentlig et lille overskud. Grundlovsfesten gik som vanlig. Ikke noget regnskab endnu, men det giver også overskud.
 2. Opfølgning på møde med kommunen
  1. Torslundevej
   1. Plan
    Er på investeringsplan og skulle altså endeligt være i støbeskeen. Der er kørt et forprojekt, hvor det nuværende afledningsnet er kortlagt. Der indkaldes til borgermøde inden udførsel. Er planlagt til igangsætning 2016 og færdiggørelse i 2017
   2. Fejning
    Kommunen under muligheden for at feje fortove
   3. Cykelstribe
    Kommunen undersøger muligheden for at skilte forvirringen omkring at der IKKE er cykelsti gennem byen endnu.
  2. Gadejord
   Der er sat datoer på retsmøder: 29. sept og 1. okt. Mulighederne for udsættelse synes udtømt og vi ser frem til snarlig afgørelse på denne langstrakte sag.
  3. Trampesti
   Trampestien generelt dårlige stand igennem skoven og ved maskinbroen bliver undersøgt af kommunen.
  4. Byhus
   Vi fremførte at vi arbejder på at rejse penge til et hus, der kan huse byens kulturliv. Kommunen virkede ikke afvisende imod at hjælpe med driften fremadrettet.
  5. Lille Bygade
   Kommunen vil fremlægge forskellige vejlaugs-modeller, der på sigt kan give en mere konsekvent vedligehold af Lille Bygade
  6. Sikkerhed på Solhøjvej
   Det blev fremført og taget til efterretning
  7. Stisystemer
   Vi fremførte ønske om etablering af en sti fra Ellekilde til trampestien, hvilket umiddelbart blev godt modtaget. Sammen med den projekterede forbindelse mellem den nyeste udstykning og vandværksengen, vil det give endnu flere stier og bedre sammenhæng i byen til fods.
  8. Hjertestarter
   Kommunen vil undersøge midler at sponsere en hjertestarter i samarbejde med kirken
  9. Boldbane
 3. Torslunde Festival – Madtelt
  I år var det rigtig svært at få besat madteltet og det blev taget til overvejelse hvordan det skal være fremadrettet. Bystyret vil gerne fortsat stå for og Daniel er udpeget som foreløbig tovholder for projektet. Han har samtidig fået frie hænder til eventuelt at ’gøre det på en anden måde’ end vanligt.
 4. Grundlovsfest
  Stor succes – MANGE deltagere.
 5. Høstfest
  Torben spørger Charlotte om datoer.
 6. Udlejningsting – Plan
  Slid på udlejningsting – specielt hoppeborg – bliver stadig større og større. Vi bør have en økonomisk plan for genanskaffelse, da den er temmelig dyr. Mogens undersøger omfanget af udlejninger for at vi kan strikke en hensættelsesplan sammen.
 7. Opfølgning på ansøgninger
  Bystyrets opfølgning på de fremsatte ansøgninger fra sidste møde er blevet taget til efterretning.
 8. Nyt fra de kommunale dagsordner
  Ved Daniel: Intet nyt fra denne front.
 9. Byhusudvalget
  Et udvalg bestående af Niels Berendsen, Niels Meldgaard, Stig Nielsen og Torben Mandrup har holdt første møde. Vi har til opgave at afklare forskellige ting henover sommeren:

  1. Ejerskabsmodeller for et huset
  2. Driftsomkostninger
  3. Tilsvarende huse i Ishøj
  4. Grundejerforening kontra nuværende Bylaug
  5. Fondsmidler
 10. Eventuelt
  Vi ser frem til Havens dag og Mandemarch