Sankt Hans fest i Ishøj Landsby

Sankt Hans fest i Torslunde-Ishøj Idrætsforening (TIIF)

Tirsdag den 23. juni 2015

v/ klubhuset på Torbens Vænge 10 i Ishøj Landsby

Ca. 18.00 Grillen er tændt – medbring selv hvad I vil grille/spise

Ca. 21.00 Båltale ved sognepræst Ane Øland Bækgaard

Ca. 21.15 Bålet tændes

Ca. 23.00 Pladsen lukker

Under arrangementet sælges drikkevarer m.v. samt lotteri med gode præmier.

Alle er velkomne

TIIF Støtteforeningen

Invitation til Grundlovsfest fredag den 5. juni 2015

grundlovsfest2015
Invitation til Grundlovsfest fredag den 5. juni 2015

Festen bliver holdt bag laden på ”Haaberdetgaard”
Torslundevej 105, Torslunde

Kl. 14
Festpladsen åbner

Kl. 14-17
Spilleboder for børn og voksne
Ponyridning (14-15.30)
Hoppepude
Lotteri
NYT NYT NYT : HØNSELORTESPIL!
Kaffe & Kage
Pølser, Popcorn & Is
Kolde Fadøl, Sodavand & Vin

Kl.15.00
Grundlovstale v/ Borgmester Ole Bjørstorp

Kl. 16.30-17.00
Vi hygger, rydder boderne væk, og forbereder aftensmad(hjælp os, så går det meget hurtigere)

Ca. Kl. 17.30
Fællesspisning

Alle medbringer egen mad til grillen + en ret til fælles buffet.
Husk service, bestik & vinglas!

Praktisk hjælp:
Vi har brug for mange hjælpende hænder!
Meld dig som hjælper til opsætning, oprydning,
pasning af boder og/eller kagebagning.
Brug et par timer i godt selskab på at få vores hyggelige arrangement op at stå.
Meld dig som hjælper til Maria eller Ditte

Ved kraftigt vedvarende regnvejr aflyser vi

Håber vi ses!

Ditte Elsborg, Allévej 25, ditteelsborg@hotmail.com, 60883120
Maria Schou, Torslundvej 109, sc@htgym.dk, 30227913

Download plakat om arrangementet

Referat af bystyremøde 23-04-2015

Til stede: Torben, Mogens, Adam, Lars, Daniel, Helle

Afbud: Wili, Niels

Ad 1. Velkommen til det ’nye’ bystyre

Der blev budt velkommen til Daniel, der er ny bymand.

Ad 2. Økonomi

Der er en kassebeholdning efter kontingentindtægter på kr. 51.426,30. Der var enighed om, at der er plads til at støtte forskellige aktiviteter i landsbyen. Til gengæld skal der også være en vis likviditet.

Ad 3. Opfølgning på Bystævne

a. Bænke på Sprøjtehusbakken

Der var en diskussion af farverne på bænkene. Der var enighed om ikke at ændre det pt.

b. Trampesti – Kommune

Stien er i dårlig stand. Sagen tages op med kommunen.

c.  Affald ved Netto og vej

Det er blevet påpeget, at der mangler en brugbar skraldespand ved Netto. Det tages op med kommunen.

d. Sikkerhed på Solhøjvej.

Det tages op med kommunen.

e.  Fejning af fortovet

Det tages op med kommunen.

 f. Regulering af husskader

Der er redegjort for sagen på hjemmesiden.

4. Håndtering af nye beboere fremadrettet

Der var en diskussion af, hvordan vi byder nye beboere velkommen. 

5. Stisystemer ifm med nyt byggeri

Det vil være godt, hvis der kunne etableres stier til Ellekilde og det nye område ved gartneriet. Mulighederne for at forbedre stisystemerne tages op med kommunen.

6.  Nedsættelse af udvalg – Byhus

Der nedsættes et udvalg, der skal kigge på det, bestående af Niels, der er formand for Vandværket, Stig fra Solhøj, Niels fra bystyret og Torben

7. Overvågning af politiske dagsordner

Daniel meldte sig til at gennemse de løbende dagsordener til møder i kommunalbestyrelsen og teknik- og miljøudvalget. Der er pt. bl.a. stort fokus på bump på Torslundevej. Bump og trafik på Torslundevej tages op med kommunen.

8. Ansøgning om 5.000,- til sportsstævne

Der var enighed om, at det er godt, at der laves et sådant initiativ. var en diskussion af, om det burde involvere Torslunde-Ishøj Idrætsforening, om det bør involvere Tranegilde, og om det omfatter deltagerbetaling på linje med tilsvarende arrangementer. Herudover var der en diskussion af, at hvad bylauget plejer at sponsorere ift. tilsvarende arrangementer. På den baggrund blev det besluttet at bidrage med en underskudsdækning på kr. 1.500. Bylauget beder også  om at få et budget.

9.       Landsbyhaveforeningen – ansøgning om 20.000,-

Der var enighed om, at det var et rigtig godt initiativ, og at det er godt, at der er søgt støtte hos Friluftsrådet til det. Der var en diskussion af beløbets størrelse ift. vores kassebeholdning, af mulighederne for at kommunen opstiller vandforsyning mv. Der var enighed om, at vi er positive over for støtte til konkrete indkøb, der tilhører den samlede landsby. Det blev besluttet, at vi holder et møde med foreningen, når der er sket en afklaring af mulighederne for støtte fra kommunen.

 10. Evt.

Der er usikkerhed om, hvor bystyrets weber-grill og tønde-grill er. Helle undersøger sagen.

Retssagen om byjordene er skemasat til 29. september og 1. oktober 2015.

Skovrejsningråd for Solhøj Fælled – nyheder

Hej Alle – her er lidt nyheder fra skovrejsningsrådet på Solhøj Fælled,
Mvh Torben:

Plantning af den aftalte skov:

Vi er netop blevet færdige med at plante skov, som aftalt på mødet i skovrejsningsrådet i 2014. Vi mangler at få opsat hegn, som skal beskytte træerne i en kortere årrække, og få etableret skovvejen og hundefolden.

Vi forventer, at anlægge skovvejen i efteråret, dog uden slidlag, da det er bedst og billigst at afvente med dette, til vejmaterialerne har sat sig. Så skovejene bliver først fine og færdige i foråret 2016.

Hundefolden bliver etableret i løbet af 2015.

Vi udbyder de store sletter til kreaturgræsning i efteråret 2015.

Vi har revideret folderen, Solhoej Faelled, folder 2015.

Nyt areal:

Vi har yderligere erhvervet 2 ha til skovrejsning; Det er de østligste 2 ha af matrikel 21a Reerslev By, Reerslev, se vedlagte kort, hvor arealet er vist med gult.

Arealet er pt udlejet til sælger, og tilplantes tidligst i 2017. Indtil da drives det pesticidfrit.

Kort