Regulering af skader

Lige en lille ”follow up” på input vedr. mulig regulering af skader i byen på Bystævnet i søndags…

Alle regler vedr. regulering af skadevoldende vildt står at læse i Bekendtgørelse om vildtskader

Af § 17 kan læses, at husskader hos Naturstyrelsen kan søges reguleret ved fældefangst i perioden fra 1. februar til 15. april.

Af § 27 fremgår det, at det er ejeren/brugeren af en ejendom, der skal søge tilladelsen. Denne tilladelse søges digitalt her.

Som det fremgår af resten af bekendtgørelsen, så er der ret mange regler om bl.a. fældens indretning, placering, tilsyn osv. osv. Og mange kløjes ikke af ond vilje i alle disse regler. Derfor har Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening i fællesskab udarbejdet en folder, i et forsøg på at hjælpe lidt på vej og sikre, at der kun fanges det i fælden, den er tiltænkt. Denne folder kan ses her.

44025-husskade-smittet-med-fugleinfluenza--

Thors løbere… Igen fra Shelterpladsen!

På søndag er der igen søndagsløb med Thors løbere – kom og vær med! Vi starter igen fra Shelterpladsen kl 10 J

Der er ruter i forskellig længde og helt sikkert også én, der passer til dig. Man kan også nøjes med at gå en tur.

Efter turen er der kaffe og te og lidt frugt, evt. lidt sødt, så tag en vandflaske med og en kop til varme drikke. Måske en jakke, så man ikke bliver kold efter løbe/gå-turen.

Børnene skal ud og finde hajer, det bliver drønspændende! Og igen skal der deles medaljer og diplomer ud J Husk at give mig besked, hvis jeres barn når de 5 ture på søndag, så jeg kan have præmien klar!

Vel mødt på søndag til fællesløb i Torslunde.

Spørgsmål rettes til Rikke på tlf. 51640808 eller mail rilonoso@gmail.com.

 

Klima- og Miljøprisen 2015

Hvem i Ishøj Kommune skal modtage Klima- og Miljøprisen 2015?

Ishøj Kommune vil hvert år uddele en Klima- og Miljøpris for at præmiere initiativer og særlige indsatser, som medvirker til at forbedre klima eller miljø.

Hvem kan komme i betragtning?

Det er Grønt Forum, der indstiller forslag til prisvinder til Byrådet. Grønt Forum vil derfor gerne modtage forslag til kandidater til dette års Klima- og Miljøpris.

Har du kendskab til én eller flere personer, foreninger eller virksomheder, du synes passer til kriterierne, så send os dit forslag.

Prisen kan gives til borgere, virksomheder, foreninger, kommunale driftssteder og institutioner, der har adresse i Ishøj Kommune.

Priskandidaten har taget initiativ til, eller gjort en indsats for nedbringelse af kommunens CO2-udledning eller til at øge den almindelige interesse for klima og miljø. Eller priskandidaten kan have tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats og kan tjene som inspiration for andre – og indsatsen skal være udover, hvad der kræves i henhold til lovgivningen.

Klima- og Miljøprisen uddeles i år til initiativer der har VAND som tema.

Eksempler på initiativer

Kandidaten kan fx have

  • anvendt regnvand på en alternativ måde – fx brugt det til bilvask, havevanding, toiletskyl mm.
  • nedsat forbruget af drikkevand – fx ved at opsamle regnvand, sætte vandsparer på vandhaner mm.
  • genbrugt drikkevand der ellers ville gå til kloak, f.eks. fra bad og lign.
  • passet på drikkevandet i undergrunden – fx ved at undgå at bruge kemikalier i haven mm.
  • anlagt regnvandsbede og andet der håndterer regnvand lokalt

Klima- og Miljøprisen uddeles sidst på året.

Til sidst vil vi gerne opfordre til, at I informerer om annonceringen om Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris på jeres hjemmeside eller i eventuelle lokale blade, hvis der er mulighed for det.

Send dit forslag

I kan sende jeres indstilling til Plan, Bygge- og Miljøcenter, Rådhuset, Store Torv 20, 2635 Ishøj eller på mail til plan-byg-miljo@ishoj.dk. inden d. 27. april 2015.

Vi besvarer også gerne eventuelle spørgsmål.

Store affaldsindsamlingsdag i Torslunde 2015

Foto affaldsindsamling

Tidspunkt : d. 19/4 kl. 10.00

Så skal der ryddes skrald op i naturen omkring Torslunde!

Danmarks Naturfredningsforening afholder igen i år dette tilbagevendende arrangement, hvor vi hjælpes ad med at fjerne skrald fra naturen. I år har vi indgået bredt lokalt samarbejde om dagen, for at gøre det ekstra sjovt.

Bylauget byder på drikkevarer, det er muligt at få øgede fysiske udfordringer under løbeturen med Thorsløberne, Danmarks Naturfredningsforening sørger for indsamlingsaggregater, infomateriale og en lettere anretning efter strabadserne og TBBL laver en sjov aktivitet for de fremmødte børn. Der vil løbende komme mere info om dagen, her på siden.

ALLE ER VELKOMNE!

Vi glæder os 🙂 Mvh. arrangørerne

(Spørgsmål kan rettes til Helle Ranzau, 22478611, helleranzau@hotmail.com)

 

Thors løbere… Nu fra Shelterpladsen!

I morgen løber vi igen – hver søndag er vi i gang! I morgen starter vi som noget nyt fra Shelterpladsen, og det er planen, at det er vores mødested fremover. Kommer du ikke kl 10 og løber eller går en tur?

Der er ruter i forskellig længde og helt sikkert også én, der passer til dig. Man kan også nøjes med at gå en tur.

Børneruten er omlagt til Trampestien, så det bliver spændende at få prøvet den for første gang. Om lidt skal Selma og jeg ud og hænge flotte insekter op, som børnene skal finde på vejen. Også i morgen er der medalje og diplom uddeling til seje små løbere J

Vel mødt på søndag til fællesløb i Torslunde.

Spørgsmål rettes til Rikke på tlf. 51640808 eller mail rilonoso@gmail.com.

 

 

 

Thors løbere… Hver søndag!

På søndag løber vi igen fra Torslunde Bygade 15 – skal DU ikke med?

Har du ikke løbet med før, så kom kl 10 og vælg den rute, du vil løbe. Der er ruter fra 3,3-9km. Har du været med før, så start dit løb, så det passer med, at du er tilbage cirka kl 10.45.

Hvad med at gå en tur? Ruten på 3,7km tager cirka 45 minutter – så tag en ven med og gå en dejlig tur sammen ved Benzonsdal og vær med, når vi bagefter lige tager en kop varmt og snakker lidt.

Børnene skal som altid finde billeder på ruten! Husk, at hver tur tæller på vej til medalje-jagt – efter 5x2km venter en flot bronzemedalje og et flot diplom J

Vel mødt på søndag til fællesløb i Torslunde.

Spørgsmål rettes til Rikke på tlf. 51640808 eller mail rilonoso@gmail.com.

 

 

 

Så er det nu!!!

Torslunde-Børnenes Bæredygtige Landsbyhave starter den spændende sæson 2015,

tirsdag d. 10. marts kl 16.30-17.30, hvor vi mødes på Torslundevej 109.

Her tegner børnene deres fantasifulde drømmehaver, imens de voksne planlægger praktiske gøremål omkring etablering af haverne.

Det vil være muligt at melde sig ind i foreningen på dagen. Priserne for medlemskab vil være særdeles rimelige, men fastsættes først endeligt på årssamlingen ,søndag d. 8. marts. Der vil også være mulighed for familiemedlemskab samt støttemedlemskab.

Se flere informationer om foreningen under “netværk” i bjælken på forsiden af torslunde.dk

 

Årssamling i Torslunde-Børnenes Bæredygtige Landsbyhave

Hurtigt og effektivt, Søndag d. 8. Marts 2015, kl. 15-16.

Sted: Torslundevej 123
Tilmelding til formand Helle Ranzau på telefon: 22478611 eller mail: helleranzau@hotmail.com, af hensyn til kaffe og kage.

Dagsorden:
1: Godkendelse af dagsorden
2: Valg af dirigent
3: Formandens beretning fra det forgangne år
4: Godkendelse af regnskab fra det forgangne år
5: Fastsættelse af kontingent
6: Valg af ungdomsrepræsentanter og bestyrelse.
7: Valg af revisor
8: Forslag fra medlemmer og fremmødte. Disse skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 1 uge før årssamlingen.
9: Eventuelt

Den nye bestyrelse holder konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af årsmødet.

Er du nysgerrig på hvad TBBL er for en størrelse, kan du se foreningens vedtægter m.v. under “netværk” i bjælken på forsiden af torslunde.dk.
Alle er velkomne!

Mvh bestyrelsen