Referat af Bystyremøde 07-01-2015

Til stede: Niels, Lars, Helle, Wili og Torben

 1. Økonomi – Herunder årsregnskab 2014
  Regnskabet ser fint ud, dog må vi melde at vi stadig ikke bruger nok  penge!
 2. Opfølgning på sidste møde
  1. Byhus
   Er foreløbig sendt til hjørnespark. Kun en har meldt sig efter skriv på hjemmesiden. Afventer oplæg på Bystævnet
  2. Indkøbsforening
   Wili har udarbejdet et rigtig godt oplæg til fælles retningslinjer for indkøb af materialer fra vognmand. Det skal lige pudses af og er så klar til drift. Skal eventuelt præsenteres på Bystævnet.
  3. Hilse-På kampagne
   Helle overvejer at udvide dette med en form for dør-til-dør spørgeskemaundersøgelse. Der var god opbakning fra andre medlemmer til dette.
  4. Løbeklub
   Er i skrivende stund i fuld sving. Rikke Sørensen er primus motor – Ser rigtig godt ud.
  5. Netto – Opslagstavle
   Oldermanden har lavet officiel henvendelse til ledelse i den lokale Netto. Ledelsen HAR gjort forsøget opadtil i Netto og har IKKE lyst til at gå videre med det. Det respekterer vi.
  6. Facebook administration
   Oldermanden har været i kontakt med Benthe der administrerer Facebook gruppen. Hun er ikke afvisende over for en ekstra administrator.
 3. Cykelsti ved Torslundevej 79
  Der holder ofte biler parkeret ud for Torslundevej 79 til gene for forbikørende cyklister. Bylauget opfordrer i første omgang, dem der føler sig forurettet om direkte henvendelse til ejerne af bilerne.
 4. Bystævne 2015
  1. Dato
   Vi går efter 22/3 – Doodle er sendt ud til Bystyret.
  2. Lokation
   Helle undersøger alternativer til konfirmandstuen.
  3. Indkaldelse
   Coming op!
  4. På valg er Mogens, Henrik, Lars og Niels
   Alle undtagen Henrik modtager genvalg.
  5. Indspark til beretning
   Torben har et udkast undervejs med udgangspunkt i kalender og hjemmeside. Der har været rigtig mange tiltag i det forgangne år, men input modtages gerne.
 5. Hjemmesideaktivitet
  Vi overvejer i højere grad at poste dobbelt – Både hjemmeside og Facebook. Det er som om kommentar aktiviteten på hjemmesiden er faldetL
 6. Eventuelt
  Bylauget søger aktindsigt med hensyn til den omfattende terrænregulering, der foregår på TB17. Der er IKKE ansøgt om tilladelse til at lave terrænregulering og det ser unægtelig ud som om det er det der sker.Oldermanden vil undersøge med kommunen om ejerforholdene for Lille Bygade står til at ændre. Det virker ikke som beboerne er i stand til at løfte vedligeholdelsesopgaven selv.

  Wili er i gang med et samarbejde med Ishøj og Tranegilde landsby om en tur for folk med overskæg til sommerhus. Bylauget indvilgede i at støtte med 1.500,- up front.

Tak for et godt møde:-)

Indsamlere søges til Folkekirkens Nødhjælp 8. marts

Den 8. marts samles ind for Folkekirkens Nødhjælp. I Torslunde sogn er vi også med og håber meget at få dækket sognets ruter samt Nettos indgang i tidsrummet 11 til 14.
Vi starter fra konfirmandstuen i præstegården og slutter også her hvor Jytte står klar med lidt at spise og drikke.
Har du lyst til at komme ud i forårsvejret med raslebøssen den dag for en virkelig god sag? Så mød op eller kontakt meget gerne undertegnede eller Jytte fra Torslundebygade 28. Ellers vil du måske være den der har penge liggende klar til en der banker på?
Under alle omstændigheder vil du med din indsats bidrage til mindre sult og fattigdom i verden. Læs meget mere på http://www.sogneindsamling.dk.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen,
Helle Gram
Baldersvej 10
Tlf. 5133 0702

Fastelavn i Torslunde på søndag

Husk årets fastelavnsfest med tøndeslagning i Torslunde på søndag den 15. februar fra kl. 13.

Fastelavnsfesten arrangeres i samarbejde mellem menighedsrådet og Torslunde Bylaug.

Landsbyernes Børnekor optræder i kirken kl. 13 med fantasifulde udklædninger og nye sange.

Efter den korte gudstjeneste er der tøndeslagning på præstegårdspladsen med fastelavnsboller og varm chokolade.

nanna-rose-fastelavn

 

Thors løbere… Løb med!

Kom og løb med på søndag i Torslunde. Vi mødes kl. 10 ved Torslunde Bygade 15.

Denne gang kan man på børneruten finde dyr fra vores egen skov i Torslunde. Tag børnene med og gå eller løb 2km. Børnene får en lille seddel med hjem, hvor der tælles op til 5 gange, altså 10km. Når de har løbet 2km ruten 5 gange, er der en lille præmie.

De voksne skal selvfølgelig finde en rute, der passer i længden. Der er fra 3,3km til 9km, så kom og find en rute, der passer til dig! På søndag er det en god idé at finde sin foretrukne længde og tage tid på ruten. Så kan vi starte på ”jagt”-løb ugen efter, hvor alle kommer i mål på samme tid.

Til de ældre Torslundere, der ikke løber, var det måske en idé at komme og gå en tur? Den klassiske Torslunde-rute af Smedeengen, Allévej, Storemøllevej og Torslundevej tager knap 1 time. Måske man kan lave en aftale og finde nogle at følges med?

Efter løb/gang vil der være lidt kaffe/te, og hvis jeg når det, bager jeg en kage, og måske vil der også være lidt frugt. Torslunde Bylaug vil gerne støtte lidt hygge efter løbet. Så tag gerne en jakke med til lige at holde varmen 10-15 minutter efter løbet.

Vel mødt på søndag til fællesløb i Torslunde.

Spørgsmål rettes til Rikke på tlf. 51640808 eller mail rilonoso@gmail.com.

11421_10152996308777557_7630868424141788117_n

Torslunde Bygade spærres (igen)

Vi har modtaget følgende besked fra kommunen:


Vi har i dag givet tilladelse til, at Torslunde Bygade midlertidigt afspærres ud for nr. 15 til 19. Desuden etableres der et midlertidigt standsnings- og parkeringsforbud på vejen.

 Entreprenøren skal nu i gang med næste etape af byggeriet. Der er givet tilladelse til, at der kan holde en mobilkran ud for ejendommen, og der er givet tilladelse til et midlertidig et standsnings- og parkeringsforbud, således at lastbilerne kan komme frem til byggepladsen med elementer.

 Der er vedhæftet en skilteplan som viser hvor der afspærres, samt hvor der etableres standsnings- og parkeringsforbud.

 Der givet tilladelse til afspærring fra onsdag den 4. februar kl. 15:00 til fredag den 6. februar kl. 15:00

 Afspærring og skiltning er godkendt af politiet.