Fyrværkeri i Torslunde

Fyrværkeri

I nedenstående skriv kan jeg læse mig til, at der IKKE kan fyres raketter af i Torslunde. Jeg har ikke været hjemme de seneste dage og er ikke klar over om det bliver overtrådt, men vi har fået en henvendelse omkring det. Det er selvfølgelig ikke i orden og kan medføre stor skade på hus med stråtag.  Det er ikke bare respektløst, men også ulovligt og vil med rette føre til anmeldelser fra de berørte husejere, såfremt det ikke overholdes.

Mvh Torben Mandrup


Forbud mod afbrænding af raketter i Glostrup Politikreds
Politibekendtgørelse

Forbud mod afbrænding af raketter i Glostrup Politikreds, (i bl.a.:)
Ishøj, Torslunde og Tranegilde landsbyer i Ishøj Kommune. Opmærksomheden henledes i øvrigt på § 8 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 778 af 14. oktober 1999 om afbrænding af fyrværkeri, hvorefter afbrænding af raketter ikke må finde sted i mindre afstand end:

 • 10 meter fra bygningers åbninger.
 • 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller andet oplag af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, flaskegas eller overjordiske naturgasinstallationer.
 • 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

I vindens retning fordobles de angivne afstande.
POLITIMESTEREN I GLOSTRUP, den 15. december 2004

Torslunde Bygade spærret for gennemkørsel

Vi har modtaget følgende fra kommunen:

Til Torslunde Bylaug

Vi har her til morgen givet tilladelse til, at Torslunde Bygade midlertidigt afspærres ud for nr. 15 til 19. Desuden etableres der et midlertidigt standsnings- og parkeringsforbud på vejen.

Der er i forbindelse med opførelsen af et nyt hus på Torslunde Bygade 17 givet tilladelse til, at der kan holde en mobilkran ud for ejendommen, og der er givet tilladelse til et midlertidig et standsnings- og parkeringsforbud, således at lastbilerne kan komme frem til byggepladsen med elementer.

Der er vedhæftet en skilteplan som viser hvor der afspærres, samt hvor der etableres standsnings- og parkeringsforbud.

Der givet tilladelse til afspærring fra torsdag den 18. december kl. 6:00 til fredag den 19. december kl. 15:00

Afspærring og skiltning er godkendt af politiet.

Vi er opmærksomme på, at opførelse af hus på en smal vej som Torslunde Bygade er en udfordring for både entreprenører og jer beboere, og er der bemærkninger eller spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Torslunde Bygade

Med venlig hilsen

Leif Kronblad
Vejingeniør

Direkte 43 57 77 69
Mobil 24 59 67 44
Email LEI@ishoj.dk

Torslunde Bylaug løbeklub/udvalg

Kære løbere i Torslunde.

For længe siden kastede jeg en idé ud om at starte noget fællesløb i Torslunde. Planerne var store og mange, og i sommerferiens kølvand blev jeg ramt af både arbejde i al almindelighed og logistiske udfordringer i mine planer.

Summasummarum: Idéen om at spise sammen efter løb kan ikke lade sig gøre; vi har ikke noget sted at spise, og jeg kan ikke personligt lægge hus til i det forventede omfang. Idéen om at stå for at arrangere løb selv kuldsejler ligeledes pga. indsats-niveauet; jeg kan ikke med skifteholdsvagter være til rådighed det fornødne antal gange.

Men…!!! Der var jo flere, der syntes, det kunne være en god idé og smadderhyggeligt! Så hvis vi står sammen og fordeler indsatsen på løbedagene, vil jeg godt kunne være tovholder i udvalget. Derfor vil jeg gerne invitere til 1. udvalgsmøde hos mig, Torslunde Bygade 15, på mandag den 15/12 fra kl 20.30 til kl 21.30. Kort og godt skal vi finde ud af, hvor tit vi skal løbe (hver eller hver anden uge), hvilken dag (hverdag eller weekend), finde et antal personer, der kan “stå” for en løbedag (samle tider sammen, o.l.), vælge ruter (fx byen rundt, 3, 5, 7 og 10km), og om der er andet, der skal aftales. Jeg skal nok have et oplæg klar, vi kan snakke ud fra.

Det er ikke meningen, det skal være et langt møde; vi skal bare etablere nogle rammer og forhåbentlig beslutte, at vi går i gang efter nytår (så er timingen i orden til nytårsfortsætterne!). Tilmeld dig/jer til mig på SMS 51640808 eller mail rilonoso@gmail.com.

Vel mødt – de bedste hilsner fra Rikke

samlet

Referat af Bystyremøde 25-11-2014

Deltagere: Helle, Wili, Lars, Henrik og Torben

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde:

 1. Referat Godkendt
 2. Økonomi
  Vi har endelig fået pengene fra kommunen i forbindelse med  shelterpladsen. En detaljeret gennemgang af økonomien afventer Skatmesteren.
 3. Procedurer og arbejdet i Bystyret
  Oldermanden udtrykte frustration over fremdrift på udvalgsarbejder og vi talte kort om arbejdsformen i Bystyret. Vi gennemgik herefter de punkter vi havde valgt at arbejde videre med efter Bystævnet:

  1. Byhus – Status quo. Torben undersøger hvorvidt der ligger en åbning fra kommunen til forsamlingshus i byen (i skrivende stund er det netop blevet afvistL)
  2. Indkøbsforening – Wili vil udarbejde model for fælles indkøb via Bylauget. Blandt andet skal den administrative byrde, samt den økonomiske risiko for Bylauget vurderes.
  3. Brænde til Shelterpladsen – Vil blive etableret til foråret, Henrik taler med Kurt om forsyninger af brænde dertil. Henrik fortalte om succesfulde familiearrangementer (spisning/overnatning) og vi overvejer om det til næste år skal tage en mere fast form.
  4. Fredagsbar/HilsePåUdvalg – Helle vil komme med et skriv til hjemmesiden om idéer og tanker. Det er VIGTIGT at vi kender hinanden godt i byen.
  5. Løbeklub – Ikke startet, Lars tager kontakt til Rikke (skulle ikke være svært) omkring dette.
  6. Samarbejde med kirken omkring koncerter. Niels vil arbejde videre på dette initiativ.
  7. Hjerterstarter – Er ansøgt. Placering skal undersøges hvis vi får den.
  8. Netværk på hjemmesiden – Er etableret, men bliver ikke brugt flittigt. Hvis disse dele af hjemmesiden ikke bliver brugt, vil vi inaktivere det.
 4. Opfølgning på møde med kommunen
  Referat af mødet forefindes på hjemmesiden – Der var ikke noget nyt i forhold til dette.
 5. Torslundevej
  Renovering af Torslundevej er budgetsat til finansår 2016/17. Vi har borgmesterens ord (!) på, at det kommer til at ske der. Budgettet er sat efter det fremviste projekt, men det er ikke nødvendigvis den endelige løsning.
 6. Samarbejde med Netto – Opslagstavle
  Lang diskussion af hvorvidt man skulle gå direkte til Netto’s øverste ledelse efter nej fra den lokale ledelse. Vi blev enige om at Oldermanden skal fremføre en officiel henvendelse fra Bylauget til den lokale ledelse, som herefter skal respekteres.
 7. Evt
  1. Det blev diskuteret i hvilken grad Bystyret skal tage stilling til bygningsmæssige detaljer i forbindelse med høringssvar. I den forbindelse blev det blandt andet fremført, at det Bylaugets pligt at søge bevarelse af landsbypræg i byen.
  2. Der blev diskuteret om ejerskab af kommunikationsplatforme som Bylauget benytter sig af:
   1. Hjemmesiden er efter angreb blev flyttet til ny server, således at ejerskabet ligger hos Bylauget.
   2. Facebook gruppen administreres af Benthe. Torben vil tage kontakt med henblik på en eventuel medadministrator fra Bylauget.
  3. Opslagsskabet på Henriks husgavl skal renoveres – Henrik forsøger at løse dette.

Mvh Torben Mandrup