Kommuneplan

Kære Torslundere

Jeg har fået en hel flok links til ny kommuneplan. Jeg orker ikke at downloade dem alle – God læsning i de mørke vintertimer:-)

– Torben Mandrup


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2737498
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplan
Planstatus: Vedtaget
Plannavn: Kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 10. marts 2014
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. maj 2014
Ikrafttrædelsesdato: d. 27. november 2014
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2737498&plantype=11&status=V


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2453760
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: VVM for HOFORs regionale vandindvinding

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. juli 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. september 2013
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2453760&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2136393
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 3

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. februar 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 8. april 2013
Ikrafttrædelsesdato: d. 4. juni 2013
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2136393&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1424199
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 2

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 9. september 2011
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 4. november 2011
Ikrafttrædelsesdato: d. 16. december 2011
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1424199&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1218521
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplan
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplan 2009

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 21. august 2009
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 16. oktober 2009
Ikrafttrædelsesdato: d. 18. december 2009
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1218521&plantype=11&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2329109
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 4

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. juni 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 23. august 2013
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2329109&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2250860
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 5

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. april 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. juni 2013
Ikrafttrædelsesdato: d. 19. september 2013
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2250860&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1424037
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 1

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 9. september 2011
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 4. november 2011
Ikrafttrædelsesdato: d. 6. december 2011
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1424037&plantype=12&status=A

Åløb – Svar fra kommunen

I forlængelse af møde med kommunen, har vi fået følgende svar angående Åløbet:

Lille Vejleå, der løber nedenfor Torslunde Landsby, er registreret som et beskyttet vandløb, der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner. Vandløbet er flisebelagt på en ca. 3 kilometer strækning fra golfbanen til umiddelbart vest for Torslunde Landsby. Fliserne er anlagt af Københavns Vandforsyning i 1907-1914 for at sikre grundvandsindvindingen mod indtrængende forurenet åvand. I dag er flisernes beskyttende funktion overflødig, og fokus er rettet mod at skabe et naturligt vandløb, der kan være et godt levested for fisk og dyr tilknyttet vandmiljøet. Som en konsekvens heraf har Ishøj Kommune i forbindelse med den aktuelle vandplanproces oplyst Naturstyrelsen om potentialerne for at skabe et mere naturligt forløb af Lille Vejleå, bl.a. ved at fjerne fliser på den omtalte strækning. Naturstyrelsen har d. 10. oktober i brev til Ishøj Kommune svaret tilbage, at forslagene til indsatser i Lille Vejleå vil indgå i Regeringens samlede overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen.
Ishøj Kommune afventer derfor det nye forslag til statslig vandplan, der muligvis vil indeholde vandløbsforbedrende indsatser i Lille Vejleå. Optages Lille Vejleå som en del af indsatsprogrammet i vandplanen vil indsatserne være statsligt finansieret. Forslaget til vandplan sendes i offentlig høring senest d. 22. december 2014.

IMG_4527

Møde med kommunen

Da vores hjemmeside var nede, blev nedenstående referat aldrig smidt på hjemmesiden. Beklager forsinkelsen!

Det er et referat af vores seneste møde med kommunen (Borgmester og Teknisk Direktør):

Torslundevej
Der er lavet forprojekt på fornyelse af Torslundvej. Ny afvanding og forbedret trafiksikkerhed. Projektet er på budget for 2016/17.

Byhus
Torslunde Bylaug, ønsker mulighed for at gennemføre aktiviteter – herunder Landsbyhave – i et Byhus, som tidligere drøftet. Vi drøftede muligheden for at købe et ‘almindeligt’ hus sammen med kommunen og give det status af forsamlingshus. Denne model er kendt fra Ishøj landsby. Borgmesteren var bestemt ikke afvisende og vi går videre med modellen. Horskær undersøger mulighederne og skaber eventuel kontakt til anden del af forvaltningen.

Forvaltning af lokalplaner
Bylauget gav udtryk for at sagen omkring TB17 havde skabt en mistillid i forhold til forvaltning af lokalplanen. Det blev taget til efterretning. Der barsles med en revideret udgave af lokalplanen for området. Vi pointerede at, der ikke er noget galt med intentionerne i den eksisterende lokalplan, men mere måden hvorpå den bliver forvaltet. Såfremt der kommer en ny udgave, skal den måske indeholder stramninger for antallet af dispensationer i en enkelt sag, samt måske en differentieret beregning af bebyggelsesprocenter. Før ændring af lokalplan bliver den sendt i høring og tilhørende borgermøde i byen.

Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
Kommunen havde ikke hørt om projektet. Kommunen vil gerne støtte Torslundes foreningsliv, hvad enten det sker i Bylaugs-regi eller ej. Med hensyn til jorden, ser de ingen restriktioner i forhold til jord på den nordlige side af Torslundevej (i modsætning til etablering af Byhus).

Gadejorde – Opfølgning
Retssagen er igen blevet udskudt til april 2015. Det er IKKE som anført af modparten, på grund af en procedurefejl fra kommunens side. Det er alene rettens ansvar.

Åløb – Lille VejleÅ
Betonen i Lille Vejleå smuldrer. Horskær vil undersøge forholdene omkring åen – blandt andet om det overhovedet er en å!

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)