Gratis energirådgivning

Den 1. november får Torslunde besøg af en energikonsulent, som bliver stillet til rådighed af kommunen. Vi opfordrer alle til at møde op og høre guldkornene, så vi også på dette område kan gå forrest. Alle kan være med på turen, man behøver ikke lægge hus til.

Programet er som følger.

Kl 10: Vi mødes ved Torslunde Bygade 15
Gennemgang af Torslunde Bygade 15 og herefter Torslundevej 109.
Så er der privat rådgivning 20-30min pr sted i denne rækkefølge:

 • Torslundevej 95C
 • Lille Bygade 18
 • Lille Solhøjvej 8
 • Allevej 25

For at få mest muligt ud af rådgivningen er det smart at have følgende oplysninger klar:

 • Årstal for opførelse
 • Forbrugstal for varme, el, vand
 • Alder på vinduer
 • Isolation i vægge

Vi ses!

energi-energirådgivning

Skovrejsningsråd for Solhøj Fælled – orientering om arealer

Kære Alle

Jeg har været til møde i Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled –  til orientering om arealerne. Der kommer et officielt referat derfra senere, men jeg vil gerne delagtiggøre Jer lidt på forhånd – For det er altså lidt stort synes jeg. Skov og naturstyrelsen har erhvervet sig ikke mindre 67,4 Ha jord indenfor projektområdet. Dette område skal beplantes allerede i april 2015, med mindre en VVM undersøgelse spænder ben for det (og det forventer man ikke den gør). Så – Wupti, bliver naboer til et nyt stort skovområde, med rekreative muligheder for os alle. I kan læse mere i disse nedenstående dokumenter.

Solhøj mødereferat 28-10-2014

Venlig hilsen Torben Mandrup (Oldermand)

SF oversigt ejer 2014

Solhøj landskabsanalyse 2014

Skovrejsning i Solhøj Fælled – oversigt og plan okt 2014

medlemmer Solhøj oktober 2014

Dige på matr.nr. 4g Sterkende By Reerslev – Solhøj Fælled april 2014

Hjemmeside og nyhedsbrev oppe igen

Så er hjemmesiden og nyhedsbrevet endelig kommet op at køre igen – nu med endnu højere sikkerhed. I den forbindelse har hjemmesiden fået en opgradering under kølerhjelmen og en grafisk fornyelse.

Indlæg på Facebook-siden Torslunde Landsby og Sogn har fået en mere fremtrædende placering i hjemmesidens højrebjælke. Man skal være logget ind på Facebook for at kunne skrive indlæg der.

Kommentarer og opslag på opslagstavlen godkendes indtil videre manuelt, da det måske var gennem opslagene, hackerangrebet kom ind.

torslundedk

Småfolks-halloween i Torslunde

2012-10-20 18.51.31 kopi

Fredag d. 31. oktober 2014 kl. 17.00

Efter stor succes sidste år, holder vi igen småfolks-halloween i Torslunde, for lokale familier. Arrangementet er tilpasset børn 0-7 år. Hele familien er velkommen, men på de smås præmisser. Vi mødes, uhyggeligt udklædt, på Torslundevej 123.

Program:

17.15: (U)hyggelig fællesspisning. Heksene fyrer op under kedlerne og serverer melorme bolognese med hengemt tilbehør.

18.00: Rundtur i landsbyen, hvor vi viser de flotte kostumer frem og måske får lidt ulækkert slik med hjem. for de som ikke deltager i turen, vises der Mummitroldene og hattifnatternes ø, eller lign.

Man er velkommen til at komme tilbage efter rundturen, hvis der er energi til mere.

Af hensyn til fællesspisning er tilmelding nødvendig, senest mandag d. 27. oktober. Pris for fællesspisning: 20 kr for voksne og 10 kr for børn. Man er også velkommen til at deltage uden at spise med. Tilmelding ved svar på dette indlæg eller til helleranzau@hotmail.com.

Dorte vil gerne give stafetten videre ift. at afholde halloween for de større børn. Vi vil derfor opfordre til, at andre tager denne fantastiske Torslunde-tradition op, som trækker rigtig mange skolebørn fra landsbyerne til Torslunde. Sidste år havde vi her besøg af mindst 80 børn på rundtur, i løbet af aftenen!!!

Mvh. Torslunde-heksene (Ditte Elsborg og Helle Ranzau)

Referat af bystyremøde 09-09-2014

Dagsorden
 • Godkendelse af sidste referat
 • Økonomi – Herunder opfølgning på tilgodehavende fra kommunen
 • Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
 • Høstfest
 • Torslunde Bygade 17 – Opfølgning
 • Gadejorde – Retssag
 • Kommende møde med kommunen:
  – Torslundevej
  – Forvaltning af lokalplaner
  – Gadejorde
 • Torslundevej
  – Konkret
  – Diskussion af processen
 • Mobil, bredbånd og internet i Torslunde
 • Arbejdsgrupper – Hvordan kommer vi videre?
 • Eventuelt
Deltagere
 • Torben, Adam, Henrik, Niels, Helle, Lars, Wili, Gæst under punktet om landsbyhaven: Ditte.
Godkendelse af referat
 • Referat blev godkendt
Økonomi – Herunder opfølgning på tilgodehavende fra kommunen
 • CVR-konto, NemKonto, NemID er oprettet.
 • Der er stadig udestående beløb fra kommunen for shelteret. Der er rykket flere gange, da det giver en likviditetsudfordring for foreningen.
Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
 • Der er etableret en ny forening i landsbyen. Der er bevilget 42.000 kr. fra Friluftsrådet. Forudsætningen er, at der anvendes frivillig arbejdskraft, og at der er offentlig adgang til jorden. Der er en udfordring med placeringen af landsbyhaven, hvor forskellige muligheder blev drøftet. Der er en tidsfrist på 3 år for anvendelse af midlerne. Bylauget tager det op med kommunen ved førstkommende møde.
Høstfest
 • Der var ca. 35 deltagere til Høstfesten, hvilket er lidt færre end sædvanligt. Til gengæld var der enighed om, at det var meget hyggeligt og vellykket. Fremover vil vi forsøge at sikre, at datoen ligger fast i forvejen. Vi foreslår umiddelbart den første lørdag i september.
Gadejorder
 • Retssag er berammet til 19/9 og 26/9. Første møde er besigtigelse af jorderne. Andet møde er selve retsmødet. Det undersøges, om flere fra Bystyret kan deltage den 19/9 om formiddagen og den 26/9 i Glostrup Ret.
Kommende møde med kommunen
 • Det blev besluttet, at bl.a. spørgsmål om Torslundevej, forvaltning af lokalplanen og et byhus tages op med kommunen.
Torslundevej
 • Torben fremviste kommunens udkast til etablering af cykelstier i hver side af Torslundevej og nye hævede flader til erstatning for de eksisterende midlertidige bump. Der var enighed om, at kommunen er kommet med et godt første forslag. Kommunen overvejer at lave projektet over flere regnskabsår. Der afholdes et møde, når det endelige forslag er fremlagt af kommunen. Bystyret udtrykte tilfredshed med processen og informationsniveauet.
Mobil, bredbånd og internet i Torslunde
 • Der var en diskussion af problemer med dækning i Torslunde. Adam skriver indlæg på hjemmesiden om problemer med kabelinternet og opfordring til henvendelser.
Arbejdsgrupper
 • Fremdriften for arbejdsgrupperne blev drøftet. Det tages op igen på et senere møde.
Eventuelt
 • Der var et forslag om undervisning af den lokale pensionerede anlægsgartner i forhold til beskæring af vores frugttræer på Torslundemaglevej. Torben går videre med sagen.
 • Der er fjernet en brandhane mellem Håberdetgård og Vejkanten.

Hjemmesiden er under genetablering

Hjemmesiden er desværre blevet ramt af et relativt omfattende hackerangreb. Angrebet er sandsynligvis sket gennem kommentarfelterne, hvor vi jo har en meget stor åbenhed, hvor alle indtil nu har kunnet skrive kommentarer og lægge indhold på uden at logge ind.

Hackerne har lagt virus ind på utallige filer på hjemmesiden, hvorfor den genetableres fra grunden. Det betyder, at der indtil det hele er lagt på vil være nogle dele af hjemmesiden, der er under opbygning. Kommentarer godkendes manuelt, indtil der er sat et sikrere system op.