Torslundevej – Projektopstart

Kære Torslunder

Jeg har i denne uge været til møde i kommunen, hvor vi fik femlagt vores ønsker og idéer til udvikling af Torslundevej. På mødet deltog en repræsentant fra kommunen og en fra det rådgivende ingeniørfirma, der skal lave projektoplægget.

Den indledende fase munder ud i et borgermøde her i byen, hvor et projektforslag fremlægges. I bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen den 2. oktober til dette møde.

Jeg gerne prøve at opsummere i hvilken retning projektet drejer:

Generelt
Der søges lavet en løsning, der giver et mere homogent udseende langs vejen. Ens vejtræer, den røde farve fra byportene føres igennem på de hævede flader/bump. Ved hjælp af indsnævringer (ikke chikaner) i skiftende sider, brydes vejens forløb (visuelt), så der ikke på denne måde opfordres til hurtig gennemkørsel.

Afvanding
På vores opfordring arbejdes videre med en såkaldt LAR-model. Det står for Lokal Afledning af Regnvand og går i sin enkelhed ud på, at kloakkerne bruges til det de tiltænkt – nemlig kloakvand. Regnvandet fra vejen bliver hovedsalig ledt til regnbede, der er en integreret del af de indsnævringer, der er indlagt på vejen. Det foregår ad to langsgående render, der samtidig fungere som adskillelse mellem cykelstier og vejbane. Denne løsning sparer en ny hovedkloak, hvilket forhåbentlig giver flere penge resten af løsningen. I ydersituationer (skybrud), vil det overskydende regnvand blive ledt til eksisterende kloaknet. Torslunde bliver klimasikret – Wauw!

Cykelsti
Det er for farligt og uhensigtsmæssigt at etablere dobbeltrettet cykelsti på den sydlige del af vejen. I stedet vil der blive lavet cykelsti i begge sider hele vejen gennem byen (muligvis ikke helt til den vestlige byport, men kun til den vestlige ende af Bygaden). På den sydlige cykelsti skal fodgængere også færdes og der bliver således ikke et separat fortov. Der er ganske enkelt ikke plads til det hele. Cykelstien bliver adskilt fra vejen af et trug/rende, der samtidig fungere som afvanding til regnbede.

Hastighedssænking
Der etableres hævede flader ved begge udkørsler fra Bygaden – og måske også Smedeengen. Det undersøges hvorvidt krydset ved Bredebjergvej, kan benyttes som en slags bymidte. Disse hævede flader virker i sig selv hastighedsbegrænsende, men suppleres også af bump/hævede flader i forbindelse med indsnævringer, der placeres med cirka 100 meters mellemrum (som bumpene i dag). Regnbedene i indsnævringerne suppleres med vejtræer (måske!).

Alt i alt, er jeg fuld af fortrøstning og tror på et godt resultat. Det forlyder ydermere, at Teknisk udvalg ønsker projektet fremrykket, så vi måske denne gang har en reel forhåbning om,at det bliver til noget. Personligt tror jeg ikke, at man vil igangsætte processen uden at gøre den færdig.

God sommer til Alle

– Torben Mandrup

TB17 afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Hermed foreligger afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sagen omkring Torslunde Bygade 17.

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist vores klage, men det skal nævnes at nævnet alene har taget stilling, hvorvidt Ishøj Kommunen havde ret til at give dispensationerne. De har ikke taget stilling til rimeligheden af dem, ej heller den åbenlyse forskelsbehandling i disse sager.

Afgørelsen finder du her

Mvh

Torben Mandrup

Torslundevej opstart

Kære Torslunder

Som jeg tidligere har skrevet, er der bevilget penge til at forprojekt på Torslundevej. Jeg har bide fast i processen, så vi før størst mulig indflydelse fra starten af. Første projektmøde er berammet til den 15/7 og jeg har brug for Jeres hjælp!

Kom frit frem med alle dine idéer – store og små – som du måtte ligge inde med. Det kan både være det overordnede udseende, de trafikregulerende foranstaltninger, afvanding, m.m.

Det kan være du er kørt gennem en by og tænk: “Bare Torslundevej så sådan ud!”, så kom frit frem. Skriv dine idéer som kommentar til dette indlæg eller send dem direkte til mig på torben@mandrupsoftware.dk

På forhånd tak – og god sommer i øvrigt:-)

Torben Mandrup