Hjælp! Der er ingen til at arrangere årets høstfest.

Vi skal have sat et nyt hold af arrangører af årets høstfest. Charlotte la Cour fra Håberdetgård hvor festen plejer at blive holdt, har heldigvis indvilget i at hjælpe den nye arrangørgruppe. Men hvem er I?

Optimalt er det en to til fire personer der vil koordinere arrangementet. Der skal nok være hjælpere på selve dagen.  Skriv herunder hvis du vil tage del i det hyggelige arrangement der normalt består af fælles spisning og hygge til ud på aftenen i Charlotte & Jens’ lade. De sidste par gange har alle medbragt en ret til fælles buffet og så er der blevet grillet lidt kød og fisk til alle.

Alternativt sms mig (Henrik) på 26171031.

 

Referat af bystyremøde 16-06-2014

Bystyremøde den 16. juni hos Lars. Til stede var: Henrik, Lars, Mogens, Helle og Torben. Fraværende: Niels, Wili og Adam

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
  Referatet blev godkendt uden kommentarer
 2. Økonomi:
  Vi har nu fået CVR nummer, der giver os mulighed for at inddrive de penge vi har til gode hos kommunen,  i forbindelse med etablering af shelterplads.
  Indtægter fra Torslunde Festival svigtede delvist og arrangementet som helhed går formodentlig blot lige op. Vi støtter selvfølgelig stadigvæk festivalen, der er en vigtig promovering af Torslunde.
 3. Opfølgning på Torslunde festival
  Trods (næsten) ny besætning forløb madteltet upåklageligt til alles tilfredshed. Holdet bag er oven i købet klar til en omgang mere næste år – Dejligt!
  TV-Ishøj var med igen i år og understreger den bevågenhed som festivalen har.
 4. Opfølgning på 5. Juni fest:
  Grundlovsdag var som altid rigtig hyggeligt og det var dejligt at se så mange deltog i opstillingen igen i år. Der var noget færre der var interesseret i at rydde i dagene efter! Arrangementet er et STORT arbejde og det kan ikke påregnes, at samme hold kan bære de andre arrangementer i Torslunde (se under høstfest)
 5. Torslunde Bygade 17 – Orientering
  Bystyret blev orienteret om, at Byrådet, samt dele af forvaltningen i Ishøj kommune, er blevet meldt til politiet for overtrædelser i forvaltningsloven. Bylauget er ikke en del af anmeldelsen, ligesom oldermanden heller ikke er underskriver.Bylauget afventer behandling af klagen i Natur- og Miljøklagenævnet.
 6. Bemanding af Høstfest:
  Vi blev enige om, at vi søger lidt nye folk til at afholde Høstfest i år. Jens og Charlotte vil igen gerne ligge hus til (tak for det) og henholdsvis Henrik, Mogens og Torben spørger ud til specifikke personer om hjælp til arrangementet.
 7. Opfølgning på etablering af arbejdsgrupper:
  Shelterbyggeriet er nu nærmest færdigt og de er blevet indviet (indtil flere gange). Henrik oplever interessere for at leje/bruge dem og laver et indlæg til hjemmesiden omkring dette (er sket i skrivende stund). Der er bestilt en stor sving/grillrist til bålpladsen.
  Der er ikke sket den store aktivitet i forbindelse med dannelse af andre aktivitetsgrupper, men vi vender frygteligt tilbage efter sommerferien.
 8. Hønsehold i Torslunde:
  Med baggrund i henvendelse fra kommunen (som har fået en klage over galende haner), støtter Bystyret ikke, at der etableres regler for hønsehold i Torslunde. Dyrehold er en naturlig del af landzonen og dermed Torslunde.
 9. Energibesparelser i Torslunde:
  Vi har fået tilbudt et projekt fra kommunen, hvor enkelte huse kan blive gennemgået, med henblik på potentielle energibesparelser. Henrik og Lars vil gerne ligge hus til.
 10. Evt.
  Havens dag blev afviklet den 15. juni med besøg i fem haver. Det var rigtig hyggeligt og vi vil givetvis gentage succesen og håber på lidt flere deltagere næste gang. Til gengæld kan udstillerne godt skrue en anelse ned for drikvarerne næste gang (flere slags vin og hjemmebrænderi!), så deltagerne er mindre svimle i de sidste haverJ

Børne-Skt. Hans + stiftende generalforsamling

Kom til tidligt Skt. Hans-arrangement nu på mandag på shelter-pladsen.

Fællesspisning kl 17.30 hvis I medbringer en ret til fælles buffet. Vi kan ikke rigtigt grille da bålpladsen jo er reserveret til Hekse-grillning senere på aftenen. Hvilket sker allerede kl 19 så de små kan komme i seng i god tid.

Samtidig med spisningen vil der blive afholdt stiftende generalforsamling i Torslundebørnenes Bæredygtige Landsbyhave. Du er velkommen til kun at deltage i ét af arrangementerne, eller dem begge 🙂

Havevandring – Program

Kære Alle

Vi laver en lille havevandring i Torslunde på søndag den 15. juni. Vi starter på Torslunde Bygade 33 med et lille glas et eller andet og en rundvisning. Herefter går turen til:

 • Torslunde Bygade 37
 • Torslunde Bygade 15
 • Torslunde Bygade 13
 • Torslundevej 103B

ALLE er velkomne til at gå med rundt og hvis der vil vise haven frem kan det selvfølgelig stadig nås.

Mvh Torben

10440773_10203801976473508_4579403586383665994_n

Referat af bystyremøde 22-04-2014

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Opfølgning på bystævne
4. Madtelt til festival
5. Beslutninger mellem møder
6. Udvalgsarbejde
7. Opfølgning på sag om Torslunde Bygade 17
8. Gadejorder
9. Vognmandsforretning
10. Evt.

Til stede: Torben, Adam, Henrik, Wili, Mogens, Helle
Fraværende: Lars, Niels

Ad 1. Referat

 • Referatet blev godkendt.

Ad 2. Økonomi

 • Efter aftale med Mogens opretter Adam virksomhed/CVR-nummer, NemKonto til Jyske Bank og NemID til foreningen. Herefter vil Mogens fremsende en faktura til Ishøj Kommune.

Ad 3. Opfølgning på bystævne

 • Bystævnet gik godt. Der var en god og positiv stemning. Til gengæld var det lidt ærgerligt, at der ikke var flere af børnefamilierne fra byen.
 • Knap 70 pct. af de potentielle ca. 100 husstande i Torslunde er medlemmer. Alle fra Ellekilde, herunder mange børnefamilier, er nu blevet medlemmer af bylauget.
 • Der var gode resultater af brainstormen. bystyret gennemgik de konkrete forslag. Der laves en række udvalg, der arbejder videre med udmøntning af forslagene – se nedenfor.

Ad 4. Madtelt til festival

 • Der mangler faste afløsere til grillen i madteltet. Mogens sørger for at få lavet et skema med hjælpere, der taget ansvar for, at grillen kører.
 • Portionsstørrelserne skal være større end sidste år.
 • Enighed om at bystyret sponsorerer Torslunde Festivalen med sædvanligt bidrag.

Ad 5. Beslutninger mellem møder

 • Vigtigt at alle kvitterer for holdning/feedback til mails, der sendes rundt. Enighed om at frist præciseres i mailen, og at alle forsøger at svare.

Ad 6. Udvalgsarbejde

 • Haver for børn – Helle Rantzau har taget initiativ, som er en rigtig god ide. Bylauget vil gerne støtte, at det kan placeres på shelterpladsen.
 • Byhusudvalg – Torben og Adam arbejder videre med det
 • Indkøbsforening – Wili tovholder
 • Netværk på hjemmesiden – herunder gæstebog med billeder og køb og salg – Adam tovholder
 • Hjertestarter – Adam tovholder
 • Koncerter med kirken – Niels tovholder
 • Løbeklub – Rikke tovholder
 • Hilse på udvalg og fredagsbar – Helle tovholder
 • Mad på shelterpladsen – Henrik tovholder

Ad 7. Opfølgning på sagen om Torslunde Bygade 17

 • Sagen er endnu ikke afklaret. Bystyret arbejder på, at klagen til Natur- og Miljøklagenævnet får opsættende virkning. Herudover undersøger bystyret, hvorvidt der er sket en forskelsbehandling i en række forskellige sager vedr. dispensationer i Torslunde, og hvilken handling fra bystyret det kan give anledning til.

Ad 8. Gadejorder

 • Der bliver berammet to retsmøder til 19. og 26. september 2014. 1/2 dag hvor sagen bliver lagt frem, og de skal besigtige stedet, og 1/2 dag til procedure.
 • Der planlægges deltagelse fra bystyret.

Ad 9. Vognmandsforretning

 • Torben har fået en telefonisk henvendelse om, hvorvidt bystyret kan støtte en evt. udskydelse af den tidsbegrænsede forlængelse af dispensationen til drift af vognmandsforretning, og dermed den efterfølgende udstykning af Torslundevej 79.
 • Bystyret er er enige om, at vi ikke ønsker at støtte en udsættelse af den tidsbegrænsede tilladelse til drift af vognmandsvirksomhed. Området bør udstykkes hurtigst muligt.

Ad 10. Eventuelt

 • Torben har haft et møde med oldermanden for Ishøj Landsbys Bylaug. Der var en interesse for et samarbejde. Ishøj Landsby er præget af flere grundejerforeninger. Torben går videre med løbende kontakt til dem og evt. invitation til møder.
 • TDC er ved at udbygge netværket i bl.a. Greve, Taastrup og Ishøj. Der skulle derfor blive bedre dækning i Torslunde.
 • Der mangler brænde på shelterpladsen. Henrik bestiller noget brænde til pladsen for bylauget.

Grundlovsfest 5. juni – kommer du?

Invitation til Grundlovsfest
Torsdag den 5. juni 2014

Festen bliver holdt bag laden på ”Haaberdetgaard”
Torslundevej 105, Torslunde

Kl. 14 
Festpladsen åbner

Kl. 14-17
Spilleboder for børn og voksne
Ponyridning (14-15.30)
Hoppepude
Lotteri
Kaffe & Kage
Pølser, popcorn & is
Kolde Fadøl, Sodavand & Vin

Kl.15.00
Grundlovstale v/ Borgmester Ole Bjørstorp

Kl. 16.30-17.00
Vi hygger, rydder boderne væk, og forbereder aftensmad
(hjælp os, så går det meget hurtigere)

Ca. Kl. 17.30
Fællesspisning
Alle medbringer egen mad til grillen + en ret til fælles buffet.
Husk service, bestik & vinglas!

Praktisk hjælp:
Vi har brug for mange hjælpende hænder! Meld dig som hjælper til opsætning, oprydning, pasning af boder og/eller kagebagning.

Brug et par timer i godt selskab på at få vores hyggelige arrangement op at stå.
Meld dig som hjælper til Helle, helleranzau@hotmail.com eller 22478611

 Ved kraftigt vedvarende regnvejr aflyser vi

Håber vi ses!

Ditte Elsborg, Allévej 25
Helle Ranzau, Torslundevej 123
Maria Schou, Torslundvej 109

Loppemarked på Sofiehaab

21-22. juni.

Sofiehaab afholder “rigtigt” loppemarked på gårdspladsen og i resten af gårdens charmerende omgivelser. Du vil kunne finde gode gamle loppefund fra kælder og loft, og undgå stande med nye varer, som man ellers ser på de større loppemarkeder.

Her er plads nok, og skulle vejret ikke være med os, afholdes det i ridehallen.
Kom forbi og se om der er noget du kan bruge, og find ud af om du kan “prutte” en god handel. Eller kom forbi for hyggens skyld – alle er velkomne.

Er du interesseret i en stand, så kontakt Søren på tlf. 21821931. Standen er gratis, så længe humøret er højt – du skal blot selv sørge for den ift. borde/stativer/pengekasse o.lign.

Giv besked til venner, familie, naboer og kollegaer. Jo flere loppefund og evt. kunder, jo bedre.

Se mere på Facebook

Vi ses til Loppemarked på Sofiehaab.

Sofiehaab