Havens dag i Torslunde

Kære Torslunder

Jeg indbyder dig hermed til at gå på havevandring i Torslunde søndag den 15. juni kl. 13:00. Idéen med dagen er, at alle os, der er interesseret i vores have, kan lade os inspirere af hinanden. Vi søger derfor folk, som vil stille deres have til rådighed i 20-30 min denne dag, så kan vi alle komme indenfor hos hinanden. Vi bor selv på Torslunde Bygade 33 og vil selvfølgelig være på listen. Du kan både deltage som ‘udstiller’ eller bare som deltager i vandringen, hvis du kan nikke genkendende til nogle af de her:

  • Jeg/Vi interesserer mig for haven og være gerne have inspiration fra andres have
  • Jeg/Vi har et konkret projekt/idé i haven vi gerne vil have inspiration til at få løst
  • Jeg/Vi vil gerne bytte planter med andre i Torslunde
  • Jeg/Vi er vildt stolt af vores have og vil gerne vise den frem!
  • Jeg/Vi har Torslundes smukkeste rose, den skal I bare se!
  • Jeg/Vi aner ikke hvad vi skal lave den 15. juni og synes det lyder rigtig hyggeligt!

Skriv i kommentarerne til dette indlæg, om du vil deltage som udstiller og blot deltager i vandringen, eller send en mail til mig på torben@mandrupsoftware.dk, så følger jeg op på deltagerlisten og lægger en plan for eftermiddagen.

Venlig hilsen

Torben Mandrup

DSC00419

Påsken i Torslunde Kirke

PÅSKEN I TORLSUNDE KIRKE 2014 STARTER:
PALMESØNDAG I TORSLUNDE KIRKE
Søndag den 13. april kl. 10.00 hvor Landsbyernes Børnekor medvirker
ved gudstjenesten med festlige sange.
Efter gudstjenesten er der sodavand og slik til børnene
og en kop kirkekaffe til de voksne i konfirmandstuen i præstegården.
—————————————————–
SKÆRTORSDAG I TORSLUNDE KIRKE
Torsdag den 17. april kl. 17.00 indbydes alle traditionen tro
til stemningsfuld aftengudstjeneste hvor Torslunde Koret vil fremføre flere satser.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde et påskemåltid i konfirmandstuen bestående af lam, salat, brød og vin/vand.
Tilmelding til spisning nødvendigt og sker til organist Lars Grangaard på email: vindlade@yahoo.dk eller tlf. 38862035.
Senest mandag den 14. april.
Menuen koster 25,-kr pr. voksen inklusiv et glas vin/vand.
Børn spiser gratis.
————————————-
Langfredag den 18. april kl. 10.00
Passionsgudstjeneste med fokus på de moderne salmer
skrevet af Hans Anker Jørgensen til denne dag.
Sognepræst er Sophie Nielsen.
——————————————
Påskedag søndag den 20. april kl. 10.00
ved sognepræst Christian B. Petersen
—————————
2. Påskedag mandag den 21. april kl. 10.00
ved sognepræst Christian B. Petersen
————————————-
Med venlig hilsen
Lars Grangaard, organist/informationsmedarbejder
og på godt gensyn i Torslunde kirke.
————————————————–

Spørgsmål til Byrådet

Kære Torslunder

Vi var en lille flok (10-15 stykker), der i går mødte op til Byrådets åbne spørgetid. Tak for opbakningen:-)

Vi havde følgende spørgsmål til Byrådet, som Borgmesteren i vanlig stil fuldstændig afstod fra at besvare(!):

Jeg taler på vegne af et enstemmigt Bystævne i Torslunde Byalug, der har pålagt mig at videreklage sagen omkring vidtrækkende dispensationer for nybyggeri på Torslunde Bygade 17. Jeg vil gerne have at Byrådet tager stilling til følgende overordnede spørgsmål:

  1. Borgmesteren har i et læserbrev i Sydkysten givet udtryk for at: Lokalplanen skal overholdes restriktivt og at alle er lige for loven. Dispensationerne på Torslunde Bygade 17 er meget vidtrækkende og vi vil gerne have Byrådet til at tage stilling til hvorvidt de dispensationer, der er givet til byggeriet understøtter en restriktiv forvaltning af lokalplanen?
  2. Vi oplever i Torslunde, at lokalplanen til tider opretholdes meget restriktivt, til gavn for bevarelse af Torslundes landbyspræg. Således har mange borgere i Torslunde oplevet, at der ikke kan dispenseres for selv mindre ting, på trods af at de berørte naboer ingen indvendinger. Det sker som oftest med henvisning til ”at lokalplanens krav skal følges”. Vi har i dette brev, til den kommende bygherre, forvaltningens ord for at byggeriet på en lang række væsentlige punkter overtræder lokalplanen. Vi vil gerne have Byrådet til at svare på, hvorfor man tillader påviselig forskel i forvaltningen at finde sted i Ishøj kommune?
  3. Når der afgives dispensationer fra lokalplanen, skal man have for øje, at det i sagens natur er præcedensdannende. Vi har forvaltningens ord for, at nybyggeriet på Torslunde Bygade 17 har en bebyggelses procent på 40, og derfor overskrider det tilladelige antal etagemeter med 60%. Jeg vil gerne have Byrådet til at tage stilling til hvorvidt, man åbent skal melde ud i forbindelse med den nye kommuneplan, at bebyggelsesprocenten således nu officielt er hævet til 40?
  4. I forbindelse med Torslundevej 133, blev Ishøj kommune underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med ulovligt opført byggeri. I sagen omkring Torslunde Bygade 17, vil man ikke på samme måde have mulighed for efterfølgende at lovliggøre byggeriet. Såfremt vi får medhold i vores klage, vil Ishøj kommune formentlig være erstatningspligtige for 3-4 mill DKK, såfremt huset på det tidspunkt allerede er opført. Ligeledes må det forventes, at den tidligere ejer vil gøre krav gældende på omkring 2 mill DKK i tabt provenu fra hussalget, med grundlag i inkonsekvens sagsbehandling fra Ishøj kommune. Mener Byrådet ligesom jeg, at det vil være økonomisk uansvarligt ikke at stille sagen i bero, for at imødekomme eventuelle erstatningskrav og for at genskabe tilliden mellem Ishøj kommunes forvaltning af lokalplanen og borgerne i Torslunde. Jeg minder om at Byrådet har mulighed for at sætte sagen i bero, under henvisning til §14 i Planloven.

Inde i mit hoved er der en skøn skitse!

Asle på rovEn skitse af børn, omgivet af gulerødder og solsikker. Mudder på kinden og solskin i uglet hår. Bare tæer i græsset, snobrød og høje hvin. Sommeraften, latter, landsby!

Men det er som sagt bare en skitse: Skøn og med potentiale. Ligger godt i maven…

Børnenes bæredygtige landsbyhave!!!

Men der mangler noget…dig måske?

Hvordan ser din skitse ud? Skulle vi ikke prøve at flette dem sammen til det mest fantastiske maleri?

Hermed indkaldes du til uforpligtende visionsgruppemøde for den forhåbentlig kommende forening: Børnenes bæredygtige landsbyhave.

Hvad vil vi?
Hvad skal vi?
Hvad kan vi?

Formålet med mødet er at skabe basis for at indkalde til stiftende generalforsamling. Med andre ord, vi må ha en vision!

Dagsordenen består af skitsen ovenfor, som der skal tegnes (og evt. skrives) videre på. Jeg lover det bliver ikke kedeligt (og der vil være kaffe og kage)! Alle er velkomne.

Torsdag d. 24. April kl. 19-21. Torslundevej 123. Tilmelding ved svar her på siden, eller direkte til mig, evt. tlf: 22478611. Satser på massivt fremmøde og finder bradepanderne frem.

Vi ses
Med venlig hilsen Helle Ranzau