Trafiksikkerhed på Torslundevej

Kære Torslundere

Jeg føler mig nødt til at skrive et indlæg omkring trafiksikkerhed på Torslundvej, i forlængelse af alle de kommentarer og meningstilkendegivelser som emnet har affødt. Der er kommet mange konstruktive kommentarer, men der er desværre også som om mange der glemmer hvad det her egentlig drejer sig om. Derfor den velvalgte overskrift: “Trafiksikkerhed”!

Vi ville alle gerne være bump eller lignende foruden, men det kan åbenbart ikke lade sig gøre at folk overholder hastighedsbegrænsningen uden disse foranstaltninger. Som Daniel meget rigtig skriver det, ville det slet ikke være nødvendigt hvis alle kørte som de skulle.

Jeg tror som udgangspunkt på det bedste i folk, og jeg havde derfor ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at byens egne beboere ville nedlade sig til at drible udenom bumpet på henholdsvis gangsti og mark (se billederne nederst). Det er simpelthen så plat(!) og uansvarligt, at jeg fattes ord i forhold til min forargelse!!! Det handler om alles sikkerhed og ikke mindst hensyntagen til alle børnene der cykler til og fra skole hver dag. Hvis end ikke byens egne borgere respekterer dette, får det bare mig til at ønske flere bump, chikaner, fotofælder og partisansøm indtil folk kan lære at køre efter reglerne.

Bumpene er midlertidige, vi ved bare ikke hvor længe. Det er desværre situationen i øjeblikket, hvor Torslundevej (forhåbentlig) inden for få år, skal omkloakeres og hele skidtet (eller dele af det i hvert fald) skal graves op igen. Derfor giver det ikke mening at etablere hævede flader m.m. for millioner af skattekroner i den givne situation.

En helt anden ting som mange overser er, at for at vi kan oprettet begrænsningen på 40 km/t, SKAL der være lavet begrænsninger af vejforløbet der understøtter dette. Så en eller anden form for bump kan vi slet ikke komme udenom. Jeg forsøger i skrivende stund at få kommunens folk til at opstille ‘noget’, der forhindrer ansvarsløse bilister i at passere bumpet udenom.

Venlige tanker fra den ‘trætte’ Oldermand 🙂

IMAG0409

IMAG0408

Er der tyve på spil i byen?

Indbrudstyv

Har du hørt om andre, der har haft besøg af tyve her i weekenden?

Der er fjernet 2 cykler fra Bygaden nr. 43 og en stor weber grill samt cafe bord/stole sæt fra Gourmetladen.

Gad vide om nogen har “været igennem” med en varevogn?

Husk at hjælpe hinanden med se efter Jeres ting og sager:-)

– Torben Mandrup

Referat af bystyremøde 16-10-2013

Tilstede: Adam, Lars, Torben, Henrik, Helle

Fraværende: Mogens, Wili, Niels

1. Godkendelse af sidste referat

Referatet fra bystyreseminaret blev godkendt.

2. Økonomi
Punktet blev udsat til næste møde.

3. Opfølgning på Høstfest og Portvinsaften
Begge arrangementer var vellykkede.
Høstfesten var en succes som vanligt. Regnskabet er endnu ikke opgjort for høstfesten.
Der var 24 til portvinsaften, herunder en del nye.

4. Lokalesituation på Thorshøjgaard
Det kunne ikke lade sig gøre at arrangere et valgmøde på Thorshøjgaard, hvilket skyldtes, at der ikke må være for meget uro ift. de udsatte unge på institutionen. Bystyret undersøger flere muligheder, bl.a. Vandværket.

5. Opfølgning på Bystyreseminaret
Ser henvises til det særskilte referat fra mødet.

6. Kommunalvalgsmøde
Henrik og Stig har arrangeret et kommunalvalgmøde den 6. november 2013. Alle partier har meldt positivt tilbage, dog ikke tilbagemelding fra Venstre endnu. Charlotte er dirigent. Der laves husstandsomdelte invitationer.

7. Færdsel på Torslundemaglevej
Politiet har optaget hastigheder på Torslundevej. Der var en motorcykel, der blev fanget med 131 km/t gennem landsbyen.
På Torslundemaglevej er der folk der kører udenom stenene over marken. Vi informerer kommunen om det.
Vi vil på kommunalvalgmødet informere politikerne fra de forskellige partier om, at vi vil have et fortov.

8. Mobildækning
Der har været stillet forslag om, at bylauget undersøger mulighederne for at få bedre mobildækning. Adam undersøger nærmere om telefoni og fiber. Evt. forfatte et brev til teleselskaberne.

9. Brainstorm
Formålet med dette punkt, er igangsætte projekter som rækker lidt længere ud i fremtiden og støtter vores mål om øget fællesskab i Torslunde. Nedenstående punkter er i tilfældig og ikke prioriteret rækkefølge. På de kommende møder vil vi nedsætte deludvalg som arbejder videre med nogle af idéerne og naturligvis inddrage det kommende Bystævne i processen.

 • Overskrift om udvikling af det udvidede gode naboskab
 • Forslag om en spørgeskemaundersøgelse – hvordan er landsbyen sammensat, og hvad kan bylauget gøre for dem, hvad laver folk i forvejen
 • Forslag om Hilse på-kampagne – at vi bliver bedre til at hilse på hinanden
 • Hvad kunne vi bruge et byhus til? Bystævne, kort, bordtennis, skak, fredagsbar, musik, udlejningslokale, bogklub, fællesmad,
 • Undersøge mulighederne for at anvende Vandværket.
 • Nyt postnummer 2636 Torslunde – højere huspriser, lavere forsikringer, skille os ud
 • Tilknytning til kommuner – skal vi tilknyttes Høje-Taastrup
 • Madklub
 • Øget kulturliv – Haveforening, hønselaug, øllaug, bogklub, musik, mosteri
 • Muligheden for at dele ting i højere grad
 • Natur – Åløbet, stier, naturfredningsforening
 • Fælles affaldssortering
 • Fællesaktiviteter med arbejdsfællesskab som shelterbygning
 • Hvordan skaber vi et godt naboskab mellem alle i landsbyen
 • Hjertestarter
 • Fælles indkøbsordninger – Brænde, morgenbrød
 • Fælleshus vil give ejerskab
 • Samarbejde med kirken – Arrangementer, byhus
 • Hilse-på-kampagne

Evt.
Der udsendes en Doodle om næste møde.

Valgmøde på Vandværket onsdag den 6. nov

Valgmøde reklame

Torslunde Bylaug arrangerer valgmøde på Thorsbro Vandværk

Onsdag den 6. november 2013 kl. 19.30 inviterer Torslunde Bylaug til debat om Ishøj vest for Køgevej.

Alle siddende og opstillende partier deltager.

Mødet afholdes i Thorsbro Vandværks maskinhal på Allevej 29, 2635 Ishøj.

Formålet med mødet er at give de politiske partier i Ishøj byråd, mulighed for at høre borgerne vest for Køgevej om deres opfattelse af hvilke tiltag, og ønsker der bør tages for området vest for Køgevej. Samt at give de politiske partier i Ishøj byråd, mulighed for at fortælle om hvad partierne vil arbejde for, så borgerne har en bedre mulighed for at vælge det parti der vil arbejde for området og kommunen generelt.

De smukke rammer i det gamle vandværk er til den kolde side, så tag varmt tøj på. Tilmelding er ikke nødvendig.

På vegne af Torslunde Bylaug

Henrik Dybdahl & Stig Nielsen
Mobil: 26171031 / 24878080

Nyt bump på Torslundevej

Så er det her – Det nye bump på Torslundevej.

Vejtestbump

Som jeg tidligere har redegjort for, har vi vi nu (endelig) fået et bump på prøve på Torslundevej. Lad Bystyret og kommunen høre din uforbeholdne mening om bumpet og hav i mente, at det bliver ganget med syv når trafikreguleringen er endeligt på plads.

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

Skiltning på Torslundevej

Hermed besked fra kommunen angående skiltning på Torslundevej:

Vi har konstateret, at der er opsat et skilt med 40 km/t på Torslundevej i Torslunde

Der må ikke skiltes med hastighedsbegrænsningen inde i en hastighedszone. Dette er baggrunden for, at vi har opsat de uofficielle ”husk 40” skilte på strækningen.

Desuden må kun Ishøj Kommune opsætte skilte på offentlige veje.

Vi fjerner skiltet snarest. Hvis du kender nogen der mangler skiltet, så kan det afhentes hos Park- og Vejcenteret Baldersbækvej nr. 6.

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

Fartkontrol på Torslundevej

PolitikontrolSom nogle af jer allerede har opdaget, så har der de seneste dage været foretaget fartkontrol på Torslundevej. Jeg talte med politifolkene her til formiddag og de mente ikke at der blev kørt stærkere her end alle andre steder. Hvilket dog ikke giver mig mere lyst til at lade pigerne lege på vejen!  Og så er der jo i dag langt om længe kommet et testbump op.