Bystyreseminar – Den 15. september 2013

Den 15. september 2013 på Thorshøjgaard /Referent: Torben

Tilstede:            Mogens, Niels, Henrik, Lars, Wili, Torben og Tine Nyholm (Commitment Lab)
Fraværende:    Helle og Adam

Formålet med mødet var at strukturere Bystyrets proces mod at tilbyde de aktiviteter der bedst muligt kan samle byens borgere.

Tine Nyholm holdt først et teoretisk indlæg, hvor hun redegjorde for de mekanismer, der er i spil når mennesker generelt skal deltage og synes om aktiviteter. I den forbindelse benyttede hun henholdsvis ”Den kognitive lærings- & udviklingsmodel”, ”Lykkehjulet” og ”Fyldestgørende information” fra bilaget til dette referat.

Tine Nyholm er en stærkt energisk dame og det er svært i detaljer er referere fra seancen. Konklusionerne er dog relativt klare. Når vi tænker aktiviteter for borgerne i Torslunde, skal vi sørge for at hele højre side af Lykkehjulet er i spil. Det betyder i praksis at motivationen skal komme fra at aktiviteterne er meningsfulde og værdiskabende, samtidig med at omstændighederne for at folk føler sig velkomne i fællesskabet er til stede (Overbevisningen).

Når disse egenskaber opfyldes skal man sørge at tingene bliver kommunikeret fyldestgørende, således at der gøres rede for punkterne i den højre side af Lykkehjulet i forbindelse med invitationer – Det har vi måske ikke altid været gode nok til.

Det var meningen at det hele skulle ende ud i en stor Brainstorm med henblik på kommende mulige aktiviteter og tiltag i Bylaugsregi. Tiden løb imidlertid fra os, men vi sluttede med at konkludere at vi skal arbejde os frem efter modellen:

Hvad: Hvad vil vi gerne opnå via vores aktiviteter? En stor fællesnævner for dette punkt var ”Fællesskab”. Der blev knyttet mange ekstra ord på dette, såsom udvidet naboskab, samhørighed, loyalitet, gensidig nysgerrighed m.m.

Hvorfor: Hvorfor er det en god idé at skabe ovenstående? Hvad får man ud af det?  Hvilken værdi skaber det og giver det mening?

Hvordan: Hvordan opnår vi ovenstående helt konkret? Det er i høj grad dette punkt som vi skal arbejde videre med i fremtiden. Alle nye tiltag vil blive set i lyset af Lykkehjulet og vi forventer at den mere strukturerede måde at arbejde på, vil gøre det nemmere fremover.

Sluttelig brugte vi en del tid på at diskutere hvorledes vi får vores nye positive tankegang til give genlyd i byen. Dette er IKKE en proces for Bystyret alene, men for alle medlemmer af Bylauget. Derfor vil i fremtiden gøre tiltag, der inviterer til at alle kan give deres besyv med i forhold til hvordan vi sammen giver aktiviteterne endnu bedre mening for Byens borgere.

Torben Mandrup (Oldermand)

Husk Portvinssmagning

Kære Torslunder

Husk at tilmelde dig Portvinssmagningen på Thorshøjgaard Torsdag den 26. september kl. 19:00. Sæt aftenen til hyggeligt samvær med dine naboer og bekendte i byen og gør dig måske nye bekendtskaber indenfor bymurene:-)

Vi mangler kun nogle få deltagere for at arrangementet bliver til noget, så spred budskabet og få tilmeldt dig snarest.

Læs mere her

– Torben Mandrup

Tag på

IMG_8900Så kom der også tagpap på alle tre shelters. Tak til Christian, Luffe, Kåre og Morten! Nu kan nybyggeriet klare sig gennem vinteren. Der mangler dog fortsat et lag pap mere, og gerne noget grønt. Der foretages for øjeblikket undersøgelser ud i græs- og mos-tagsløsninger.

To shelters er lige til at flytte ind i, det tredje fungerer som opbevaring af tiloversblevne byggematerialer som vi kan bruge til at bygge brændeskur, små borde m.m. af. Alle er velkomne til at tage forbi og bygge hvad de lyster. Rester til brænde er sat udenfor det vestligste shelter.

 

Vejbump – Igen, igen….

Kære Torslundere

Så sker der endelig noget på vejbumpsfronten. Det viser sig at kommunen kun havde budgetteret med fire bump gennem vores by (1,2 km). Jeg for straks i blækhuset og resultatet kan ses i den vedhæftede pdf.

Nu ser det ud til at kommunen er positive overfor det jeg har skrevet og vil til at gå i gang. Det er imidlertid første gang at de bliver opsat i Ishøj og kommunen beder os om at evaluere det første bump som de sætter op på prøve. Det håber jeg I vil være med til:-)

Torben Mandrup(Oldermand)

Vejbump i Torslunde

SHELTERBYGGEDAG

Så skal vi videre med vores shelters! Og hvad kunne passe bedre end dagen efter høstfesten. Så bliver det godt med lidt frisk luft 🙂

Giv gerne lyd til Henrik på 26171031. Så holder jeg styr på hvor mange vi bliver.

Altså på søndag den 8. september. Vi mødes kl 10.

Der manger plader på ét af shelterne, og tagpap på alle tre. Og sikkert lidt småjusteringer, men så er de også klar til brug!