Shelter ved Solhøj Fælled

Bystyret har dd undersøgt om muligheden for at vi kan opsætte en shelter ved bålpladsen på Solhøj Fælled. Det kan vi sådan set godt, forudsat at vi holder os inden for Skov og Naturstyrelsens retningslinjer for udseende for en shelter. Dette er et eksempel på hvordan en shelter skal se ud:

DSCN0952

Prisen for en sådan shelter er anslået 60-70.000,- uden tilskud. Bystyret arbejder videre, men umiddelbart synes projektets størrelse ude af vores hænder.

Torben Mandrup

 

Her følger Skov & Naturstyrelsens specifikationer på shelteren…

Type71shelter

Sheltertype71vers2011

 – Torben

Referat af bystævner den 17. marts 2013

bystaevne-marts2013-1 bystaevne-marts2013-2Bylauget afholdt den 17. marts 2013 først ekstraordinært bystævne fra kl. 14, hvor der blev vedtaget nye vedtægter og efterfølgende ordinært bystævne fra kl. 15, der blev afsluttet af ost- og pølsebord. Referatet blev godkendt på bystyremødet den 2. april 2013.

Læs referatet fra det ekstraordinære bystævne den 17. marts kl. 15 her.

Læs referatet af det ordinære bystævne den 17. marts kl. 15 her.

Læs regnskabet for 2012 her (følger).