Torslunde Koret

TORSLUNDE KORET
Kære Torslunde borgere nye som gamle.
Jeg vil gerne gøre lidt reklame for Torslunde bys voksenkor som har til huse oppe i den gamle kirke på toppen af Torslunde. Vi øver hver torsdag fra kl. 17.15-18.45. Vi er p.t.  23 medlemmer men vi kan sagtens bruge flere sangglade medlemmer. Koret består af  10  sopraner,  6 alter og  7 herrerstemmer. Har du lyst til at kigge forbi en aften når vi øver er du meget velkommen og du kan også få lov at synge med helt uforpligtende.  Vi synger et meget blandet repertoire både klassisk, rytmisk, folkeligt og kirkeligt.  Nodekendskab er ikke noget krav. Vil du vide mere kan du kontakte mig på tlf. 3886 2035 eller email: vindlade@yahoo.dk .
Med venlig korhilsen
Lars Grangaard, organist/korleder

Forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring til 14. juli

Forslag til Fingerplan 2013 er en revision af Fingerplan 2007 med stikord som byudvikling langs Ring 3.

Fingerplan 2013 indeholder også forslag til nye lokaliseringsmuligheder

5 af kommunerne begrunder et ønske om reduktion af de grønne kiler med, at ny infrastruktur har ændret vilkårene for arealerne (Brøndby, Egedal, Gladsaxe, Greve og Ishøj kommuner). I Ishøj Kommune peges på et erstatningsareal mellem Vestervang og Torslunde – alternativt kan erstatningsareal findes i dialog med Naturstyrelsen.

(Jeg ved ikke hvem der har lagt dette som kommentar, men der mangler lidt tid og sted tænker jeg – Torben Mandrup)

Arrangementer af enhver art

Kære Torslunder

På vores nye hjemmeside vil vi gerne have så mange informationer som muligt. Vi er derfor interesserede i ALT, der kan have interesse for byens borgere. Det kan både være information generelt, men også tip om arrangementer i det nære, som I synes at andre skulle kende til.

Hilsen Torben Mandrup (Oldermand)

Åbent Hus hos DrikPortvin Maj 2013

Vinsmagning

Åbent Hus hos DrikPortvin

Tiden er kommet til at portvinsentusiaster og andre der blot er interesseret i en god søndagsudflugt kan komme til smagning hos DrikPortvin. Vi slår dørene op for det meste af vores sortiment, så du kan smage før du køber. Vi serverer et stort udvalg af forskellige typer portvin, så der er helt sikkert noget efter din smag. Der vil også være en bid ost og lidt chokolade til vinene. I år kan du vælge mellem 4. eller 5. maj – Begge dage 14:00-17:00
Det koster 120,- at deltage, og du køber adgangsbilletten på hjemmesiden under kategorien arrangementer

Adressen er Torslunde Bygade 33, 2635 Ishøj og du kan kontakte os på Telefon 228 228 00, eller mail info@drikportvin.dk

logo melleret  Venlig hilsen DrikPortvin

 

Nyhedsbrev overført til den nye hjemmeside

I forbindelse med flytningen af indholdet fra Torslunde Bylaugs gamle hjemmeside til den nye på www.torslunde.dk er abonnenterne på nyhedsbrevet fra Torslunde Bylaug blevet overflyttet  til den nye hjemmeside.

På den nye hjemmeside er der to valgmuligheder for at abonnere på nyheder fra bylauget:

 • For det første er det muligt at abonnere på nye indlæg på hjemmesiden, så man får tilsendt en e-mail, hver gang der er et nyt indlæg.
 • For det andet kan man vælge alene at modtage dedikerede nyhedsbreve fra bylauget og ikke løbende mails om indlæg på hjemmesiden.

Som udgangspunkt er du som abonnent tilmeldt både indlæg og nyhedsbreve. Du kan dog  til enhver tid redigere indstillingerne i dit abonnement ved at bruge linket nederst i denne mail.

Bemærk at bystyret ofte på den gamle hjemmeside manuelt sendte et næsten tomt nyhedsbrev ud om, at der var et nyt indlæg på opslagstavlen. Ligesom på den gamle hjemmeside vil eventuelle udsendelser af indlæg fra opslagstavlen blive foretaget manuelt, så man får altså ikke alle indlæg fra opslagstavlen. Bemærk at den nye opslagstavle kan findes i menubjælken øverst til højre eller på www.torslunde.dk/opslagstavlen/

 

Nyhedsbrev fra festudvalget

Grundlovsfest den 5. juni 2013

Husk at sætte kryds i kalenderen grundlovsdag den 5. juni 2013. Vi holder grundlovsfest fra kl. 14, og som de sidste år vil Kogekonerne lave lækker mad til os. En indbydelse er på vej!

Høstfest den 7. september 2013

Når sommeren er ved at være slut, er det også tid til høstfest: Dette år bliver det lørdag den 7. september – sæt også her kryds i kalenderen. Vi regner med at gentage høstmarkedet om eftermiddagen, som vi introducerede sidste år.

Vær med til at arrangere!

Festudvalget vil meget gerne have inputs og hjælp til både grundlovsfest og høstfest. Har du idéer til aktiviteter (og vil du også afvikle dem) så kontakt Charlotte, Maria eller Kim. Og vil du bare hjælpe med noget, så kontakt os også meget gerne. Charlotte: 23242030, Kim: 21734493, Maria: 30227913

Ski-lagersalg på Håberdetgård

Vi holder vores store SKI-LAGERSALG

med gode priser på ski, skistøvler, skitøj, rygskjolde, hjelme, strømper og meget mere. Se mere på www.skizma.dk

Torsdag den 2. maj kl. 18-21
Lørdag dem 4. maj kl. 14-17
Søndag dem 5. maj kl. 14-17

+ særligt skistøvletema Søndag fra 12-14, hvor der er god tid til at finde den rigtige støvle.

På gensyn på Håberdetgård, Torslundevej 105

Vil du direkte på vores mail-liste, så skriv til skizma@skizma.dk.

Mange hilsner
Jens & Charlotte

Torslunde Festival 2013

Torslunde Festival 2013

Fredag d. 31. maj
19 – 21 Billy Cross Band
21 – 23 Die Herren – Koncert
Husorkester Thorlann´s Hammer

Lørdag d. 1. juni
16 – 18 Mik Shack & The Slow Blues Processores
18 – 20 Peter Belli
20 – 22 Alex Nyborg Madsens – Big Riff Society
22 – 01 Moon Jam – feat. sneakers
Husorkester No Hard Bargin Bluesband

Priser
Fredag kr. 200,-
Lørdag kr. 300,-
Kombi kr. 425,-

Billetterne kan købes lokalt hos, Frisør Lisette Torslunde, Tina´s pølser ved tanken og hos frisør Bottelet i Ishøj landsby.

Torslunde Festivalen
www.torslundefestival.dk

Referat af bystyremøde 02-04-2013

Referat af møde den 2. april 2013 hos Torben /Referent: Torben

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra sidste møde godkendt.
 2. Næste møde
  Næste møde Doodles som vanligt. I udgangspunktet holdes møderne kl. 20, men vi vil nok skifte lidt for at imødese alles behov.
 3. Bystævne 2013
  Referatet godkendt, med en enkelt ændring i formuleringen omkring omdannelse til Grundejerforening (se senere i dette referat)
 4. Skovrejsningsudvalg
  Generelt ser vi MEGET positivt på skovrejsningsprojektet på Solhøj fælled.
 5. Solhøjvej – Trafik
  Vi har fået fremsendt billede af mangelfuld snerydning af Solhøjvej. Det kan skabe farlige situationer for skolebørnene på vej til bustoppestedet. Torben tager kontakt til kommunen omkring prioritering af snerydning.
 6. Pederborgsvej – Huller
  Pedersborgvej er (som Torslundemaglevej var det) i MEGET dårlig stand. Torben tager kontakt til kommunen med henblik på udbedring.
 7. Torslundevej
  Torslundevej er (som vanligt) i MEGET dårlig stand efter vinteren. Torben vil tage kontakt til kommunen med henblik på en mere varig løsning på sigt.
 8. Torshøjgaard
  Henrik undersøger retningslinjer for brug af Torshøjgaard til diverse arrangementer. De vil være at finde på hjemmesiden sidenhen.
 9. Byporte males
  Vi synes at opmaling af byportene i anden farve er en god idé. Torben tager kontakt til kommunen med henblik på at indhente tilladelse før det skydes i gang.
 10. Shelter i Solhøj
  Vi vil gerne medvirke til etablering af Shelter i Solhøj plantagen. Torben tager kontakt til Skov & Naturstyrelsen for at høre om mulighederne.
 11. Grundejerforening
  Vi finder ikke at det er realistisk eller formålstjenligt at etablere en grundejerforening fremfor det nuværende Bylaug. Der synes flere ulemper end fordele.
 12. Stramning af lokalplan
  Efter henvendelse fra kommunen er vi blevet bedt om generel stillingtagen til nedrivning af bevaringsværdige/gamle huse i byen.
  Vi er ikke imod nedrivning af gamle/umoderne/ubeboelige huse, selvom de er bevaringsværdige. Vi skal ikke stå i vejen for fremskridt, men vil også gerne have indflydelse på det fremtidige udtryk for landsbyen. Vi er i tvivl om rammerne for lokalplanen varetager det landlige præg for landsbyen – Torben undersøger videre i samarbejde med kommunen.
 13. Fremtidsseminar?
  Vi vil gerne i gang med at tænke lidt mere langsigtet for byen. For at starte denne proces vil vi arrangere en weekenddag efter sommerferien. Det er planen, at vi vil facilitere en visionsdag, og at idéer og tanker skal præsenteres på Bystævnet 2014, hvor alle kan bidrage med deres egen idéer.
 14. Eventuelt
  – Hjemmesiden flyttes snart til torslunde.dk der er næsten klar. Der mangler få tests blandt andet med notifikationer for nye indlæg. Adam styrer processen og involvering om nødvendigt udvalget (Henrik og Torben).
  – DrikPortvin vil forsøge at arrangere vinsmagning for byens medlemmer i efteråret. Bylauget sponserer ost og brød for omkring 50,- pr. deltager. Resten (vinen bliver egen betaling af deltagerne)
  – Der var et forslag om beskæring af træer og buske på Torslundemaglevej (Bredebjergvej). Henrik skriver til hende.