Referat af bystyremøde 17-10-2012

Referat af

Bystyremøde onsdag den 17. oktober 2012

Hos Merete

Til stede: Merete, Mogens, Torben, Henrik, Adam (mødt kl 20.28)

Fraværende: Kim og Wili

Referent Henrik

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt kl 20.12

Derudover af hastighed på tilbagemeldinger af referater udsendt pr mail. Referenten bør bede om kommentarer inden fx 14 dage og hvis man ikke svarer er det lig med godkendelse.

2. Revision af vedtægter – Fortsat

Torben uddelte arbejdsdokument der nærlæses til førstkommende bystyremøde hvor der vil arbejdes videre med revision af vedtægterne.

3. Økonomi

God økonomi, men vi må gerne bruge penge. Vi skal finde på noget næste år J  

4. Høstfest – Opsamling

God fest, mange tilmeldte. Ca 100 personer. Overskud.

Høstmarked. Ikke så mange tilmeldte men stor tilfredshed. Gerne større lagt an næste år. Ikke nødvendigvis samme sted som høstfesten, fx på boldbanen.

Vi vil forsøge at etablere et festudvalg der arrangerer høst- og grundlovsfest.

Gerne 5-6 personer. Vil du være med?

Bystyret vil gerne støtte udvidelser af høstfesten med fx live bands.

Overvejende enighed om at nuværende prisniveau på deltagelse er i orden.

Nemlig.com var et smart sted at handle.

5. Møde med kommunen – Opsamling

Ingen penge til fortove. Kommunen vil undersøge om fortove kan forbedres gradvist.

Kloakker hører ikke længere til kommunens område.

Diskussion af referat/notat fra Ole Horskær, teknisk direktør Ishøj Kommune, fra møde mellem Torben/Wili og kommunen ved Ole Horskær og borgmester Ole Bjørstorp.

Diskussion om byjorde. Se punkt 6.

Torslundemaglevejs belægning vil formodentligt blive lappet til foråret 2013.

Torslundevej 79 se punkt 7.

Solceller bliver mere og mere almindeligt. Kommunen ønsker at de skal være i forbindelse med huset, være matte og ikke reflektere sollys mere end nødvendigt.

Kommunen vil forsøge at inddrage bylauget inden der bliver givet dispensationer.

6. Byjorde

Bylauget vil undersøge tidligere diskussioner og notater om byjordene.

7. Torslundevej 79

Kommunen overvejer at tilbyde tidsbegrænset landzonetilladelse til vognmandsdrift i 3 år, hvorefter området udstykkes til parceller.

8. Infofolder

Nyt forslag fremlagt. Ændret fra postkort til A4. Et brev der indeholder det hele.

Godkendt.

9. Aktivitetskalender

Skal på nettet. Torslundefestivalen skal tilføjes.

Bystævnet fastsat til 17. marts 2013.

Maria taler med Charlotte om dato for høstfest.

10. Ny/opdateret hjemmeside – Status

Elementer fra den nye hjemmeside blev gennemgået. Siden er nu endnu nærmere på at gå i luften. Derudover gennemgang af prioriteret to do-liste.

11. Boldbaneudvalg

Godt møde i boldbaneudvalget.

Vi arbejder på at der opstilles to shelters, en bålplads og borde/bænke.

Tilskud fra Bylauget op til et beløb på kr. 15.000

Torben vil tjekke om kommunen vil donere borde/bænke.

12. Torslundevej 133 – Svaret er kommet

Kommunen har givet dispensation på alle punkter.

Bylauget opfordrer til at dispensationer indhentes forud for byggeri.

13. Lukket punkt

Drøftet.

14. Eventuelt

Metalstativet/hegnet ved Sprøjtehusbakken. Bystyret kontakter kommunen for at få det repareret.

Diskussion om mulighed for at udnytte ressourcer i landsbyen.

Næste møde i januar. Torben doodler.

Ellers kun rygter fra den blomstrende landsby.