Referat af bystyremøde 14-03-2012

Torslunde Bylaug

Referat fra Bystyre møde onsdag d. 14/3-12 kl. 20.00

Hos Mogens

Fraværende: Karsten Kehler, Kim Jalesøe

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Ad 1) Godkendt uden kommentarer

2) Boldbane

 

Ad 2) Vi må konstatere, at de store planer om legeplads nok ikke bliver til noget, da kommunen ikke har midler dertil. Manglende dræning er også et problem, og Kommunen ønsker ikke at bruge flere penge på dette. Det blev aftalt at vi vil gå i dialog med Kommunen om muligt at få et andet stykke jord i byen.

3) Byjord

 

Ad 3) Der foregår en meningsudveksling mellem Kommune og lodsejere. Pt. Intet nyt.

4) Bystævne 2012

 

Ad 4) Mogens køber drikkevarer, Torben ost & pølser, Merete brød. Torben laver oplæg til vores planlagte diskussion under eventuelt.

5) Økonomi

 

Ad 5) Regnskabet for 2011 ser fint ud med et overskud på små 3000 kr.

6) Eventuelt

 

Ad 6) Kun rygter fra randområderne.

Ved pennen

Ulrik