Referat af bystyremøde 11-08-2011

Referat Bystyremøde d. 11-08-11 hos Kim
Fraværende: Merete med afbud

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2) Opfølgning festival
Endnu en herlig festival med masser af god musik og rigtig god mad. Stor tak til alle der bidrog med arbejdskraft i madboden. Vi endte med et overskud på ca. 5.500,- Rigtig flot!

3) Opfølgning Grundlovsfest
Det blev en rigtig flot dag med masser af glade mennesker. I alt var vi ca. 120. Rigtig flot.
Eftersom Bystyret havde besluttet at give et tilskud til maden, endte vi i et rundt 0. Stort tak til alle frivillige. Vi glæder os allerede til næste år.

4) Boldbane
Til sidste bystævne blev der nedsat et boldbane udvalg, der skulle se på mulighederne for en videreudvikling af arealet. Udvalget er fremkommet med et rigtig godt oplæg til, hvordan vi kan videreudvikle arealet. Her er der både tænkt på de mindste og de noget større børn og barnlige sjæle i Landsbyen. Da vi sidste møde besluttede at prøve at få etableret et Børne- og Ungebystyre, vil vi d. 25.08 fremlægge udvalgets oplæg, således at vi også får deres synspunkter og input til en videreudvikling af boldbanen.
Der er aftalt møde med Kommunen, dato dog ikke fastlagt endnu. Vi vil her præsentere de overordnede linier i vores projekt samt diskutere økonomi og gerne få en princip beslutning fra Kommunen. Herefter kan udvalget arbejde videre med et mere detaljeret projekt, der så kan præsenteres på næste Bystævne.

5) Økonomi
Der er en god og sund økonomi i Bylauget

6) Møde med Kommune
Karsten og Ulrik deltager. Punkter vi skal have med:

  • Boldbane – se også pkt. 4
  • Krydset Torslundevej/Køgevej
  • Signalskift
  • Fortov Køgevej
  • Vedligehold af vandresti, specielt gennem skoven
  • Status på Byjord
  • Affaldsordning ifm med arrangementer

7) Evt.
Kommunen har lovet at der kommer boldnet asap
Vi skal blive bedre til at koordinere udsendelse af Nyhedsbreve
Der bliver endnu en omgang træplantning på Thorslundemaglevej
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik