Referat af bystyremøde 23-09-2010

Referat fra Bystyremøde torsdag d. 23/9-2010
Afbud: Wili

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 1. juni 2010 godkendtes uden bemærkninger.

2) Opfølgning på høstfest
Høstfesten er stadig en succes. Der var lidt færre deltagere end sidste år, men god fest med god økonomisk balance.
Fodbold og skovarrangement ugen før var et vellykket arrangement med 65 deltagere i skovturen.

3) Trafik
Arbejdet er ikke startet endnu. For redegørelse se Status fra Bystævnet. Der er, efter henstilling fra politiet, revurderet vedrørende ”blå stribe” ved Køgevej, idet en sådan giver falsk tryghed. Projektet vedrørende hævede flader og 40 km zone er af kommunen sendt til et rådgivende ingeniørfirma.

4) Fællesarealer (samlingssted)
Intet nyt grundlag at handle på for os endnu.
Vi er orienterede om, at der pågår en dialog mellem kommunen og matrikel-ejere.
Fodboldbanen ses gerne ”indrettes” med bænke, buske m.v.
I nyhedsbrev efterlyses ideer til indretning af boldboldbanen som fx bænke, borde buske m.v.

5) Økonomi
Mogens uddelte ”Resultat og balance” pr. 22. september 2010. Der er d.d. et resultat på kr.15662. Der er stigende antal medlemmer i bylauget og det har givet stabilitet i betalingerne at kontingentet opkræves over PBS.
Der drøftedes forskellige arrangementer. Karsten tager kontakt til menighedsrådet vedrørende køb af juletræ og evt. julearrangement i forbindelse med at træet tændes.

6) Eventuelt
Der er pt. 120 tilmeldte adresser på Nyhedsmailen.
Ulrik har doneret et festtelt til Bylauget.
Bylauget ejer et festtelt, en grill og en hoppepude. Når disse ting ikke anvendes i bylaugsregi, kan de lånes af bylaugets medlemmer mod et gebyr.
Ulrik arrangerer møde med kommunen, når budgetforhandlingerne der er overstået.
Domænet, Torslunde.dk er ledigt. Dette købes til bylauget. Torben tager aktion på det.

Merete