Referat af bystyremøde 07-01-2010

Referat Bystyremøde d. 7-01-10 hos Mogens
Fraværende: Ingen

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2) Website
Oplæg fra Torben blev godkendt. Vi går i luften ASAP.

3) Trafik
Vi arbejder videre med punkterne fra sidste møde.

4) Fællesarealer
Oplæg fra Rikke blev diskuteret. Vi arbejder videre med et oplæg til samlingssted el. lign. som kan præsenteres til Bystævnet. Rikke ansvarlig.

5) Bystævne 2010
Bystævnet bliver søndag d. 21. marts kl. 14.00. Vi prøver om vi kan være på Thorshøjgård, da der er væsentligt mere plads. Fælles afgang fra Landsbyen prøves arrangeret.

6) Økonomi OK

7) Evt.
Næste møde d. 18. marts 2010 hos Torben.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik