Referat af bystyremøde 27-08-2009

Referat Bystyremøde d. 27-08-09 hos Wili
Fraværende: Karsten Kehler

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt. Referat fortsætter som et beslutningsreferat.

2) Kommunikation
Intern
a) Vi skal blive endnu bedre til at informere mellem møder. Vi skal dog alle
huske at der er tale om frivillgt arbejde.
Ekstern/website
b+c) Da vores glimrende webmaster har besluttet at takke af for denne
gang, skal vi have fundet en ny løsning. Ulrik kontakter Menighedsråd for
videre dialog. Det er dog Bylaugets holdning, at vi på sigt gerne vil have
vores egen hjemmeside.
Aktioner ml. møder
d) Vi fortsætter som hidtil. Oldermand og et medlem af Bystyret vil som
hidtil tegne Bylauget i det daglige.

3) Trafik
Overgang cykelsti
a) Rumlestriberne er fjernet igen. De virkede ikke, gav kun larm til
nærmeste nabo. Vi følger op på nyt tiltag for at få farten ned. Bom mv. er
blevet bedst muligt, under de givne forudsætninger.
Tung trafik
b) Der er i Vognmand Søren Larsen’s tilladelse ikke noget omkring antal
vogntog pr. døgn etc. Han kan derfor i princippet køre med alle de vogntog
han lyster.
Vi arbejder på at få opsat skilte, således at det bliver åbenlyst forbudt for
Vognmand Carsten Jensen at bruge Torslunde til gennemkørsel. Er pt. i
dialog med Kommune og Politi.
Der laves pt. trafiktælling, således at vi får datagrundlaget up to date.

4) Boldbane
Vores nye boldbane skulle meget gerne være klar næste forår. Græsset skal lige have
ordentligt fat, og der skal opstilles hegn mod Kresten og Torslundevej. Der er nedst et
legepladsudvalg, pt. bestående af Rikke og Wili, som vil kigge på mulighederne for
etablering af legeplads på området.

5) Vindmøller
Udsat til næste gang

6) Økonomi
Ok

7) Socialfremmende arrangementer
Der er troldetur på lørdag d. 12. september – Se hjemmeside for mere info. Fisketur, når
det bliver koldere.

8) Evt.
Kommuneplan 2009 er i høring. Vi har ingen kommentarer dertil. Næstemøde d. 29.
oktober 2009 kl. 20.00 hos Rikke.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik