Referat af bystyremøde 27-08-2008

Referat Bystyremøde d. 27-08-08 hos Torben
Fraværende: Ingen

1) Godkendelse af referat
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på festival
Overskuddet blev lige omkring 9.000,- kr. hvilket er meget flot. Endnu en gang en meget stor tak til alle frivillige.

3) Opfølgning på Grundlovsfest
En meget fin fest i dejlige omgivelser. Overskuddet blev små 4.000 kr. hvilket er meget flot.
Der er stadig brug for flere frivillige til praktisk arbejde. Det hænger i dag meget på de samme få arbejdsbier!
En stor TAK til festudvalget for deres utrættelige arbejde!

4) Møde med kommune
Der e aftalt møde med kommune d. 16. september 2008 kl. 16.00 på rådhuset.
Fra Bylauget deltager Torben, Karsten og Ulrik.
Vi har følgende punkter til mødet:

  • Bylaugshuset
  • Overgang cykelsti ved byport
  • Tung trafik til/fra ”Henriksens grund”
  • Vedligehold natursti (i skoven)
  • Chikaner
  • Status på fortove afvanding
  • Åløb

 

5) Økonomi
Vi har for nuværende en fin økonomi, men nå vi får Bylaugshuset på plads, kan vi hurtigt få brugt formuen.

6) Eventuelt
Mogens har styr på genplantning af frugttræer/”beskærerkursus” til efteråret. Mogens kommer snarest med en dato.
Mogens har også nogle ideer til vinsmagning og kontakter Festudvalget for videre forløb.
Andelen af unge mennesker der deltager i Bylaugets fester er stigende, hvilket dejligt. Det er glædeligt, at de unge mennesker har lyst til at feste med os andre halv (og hel) gamle. Det er derfor vigtigt, at vi fremover har fokus på, at der ikke sker udskænkning til personer under 18 år. Det gælder både vores lukkede og åbne arrangementer. En fælles opgave for alle medlemmer.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik